20 Nov 2010

ACCOBAMS – 4th Meeting of Parties

Fourth Meeting of Contracting Parties to ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of Cetacean of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area) took place between 9th and 12th November 2010 in Monaco. Albert II, the Prince of Monaco, officially opened the meeting. The Slovenian government appointed a delegation to attend the meeting. The delegation consisted of Andrej Bibic (Ministry of Environment and Spatial Planning) and Tilen Genov (Morigenos). Ana Hace participated as an observer and a representative of Morigenos, an ACCOBAMS partner organization.

This occasion was also marked by a newly published book called »Conserving Whales, Dolphins and Porpoises in the Mediterranean and Black Seas«, authored by Giuseppe Notarbartolo di Sciara and Alexei Birkun. Among other things, the book includes a photo of the humpback whale off the Slovenian coast, donated by Tilen Genov from Morigenos. We were also proud to see that photos of dolphins in Slovenia, donated by Morigenos, were included in some of the other publications by ACCOBAMS.

Slovenia reported on the implementation of the Agreement in Slovenia and actively participated in some important discussions. Portugal and Spain submitted a proposal for the extension of the geographical scope of the Agreement, which was supported by other parties. The Agreement area therefore now also includes the entire coasts of Portugal and Spain. The new name (although very similar) is now »Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Neighbouring Atlantic Area«. Nevertheless, the conservation of cetaceans in the Mediterranean and Black Seas is progressing too slow and often inefficiently. This is especially evident when it comes to Mediterranean short-beaked common dolphins (Delphinus delphis), which are not doing too well at the moment. Let us hope that in the next three years the parties to ACCOBAMS will adopt and implement measures which they have pledged to implement and which will contribute to a better conservation of biological diversity in the Mediterranean and Black Seas.


ACCOBAMS – 4. srečanje držav pogodbenic

V Monaku je od 9. do 12. novembra 2010 potekalo 4. srečanje držav pogodbenic mednarodnega sporazuma ACCOBAMS (Sporazum o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in atlantskega območja ob njem). Otvoritvene slovesnosti se je udeležil tudi Monaški princ Albert II. Vlada Republike Slovenije je za srečanje imenovala delegacijo, v kateri sta bila Andrej Bibič (Ministrstvo za okolje in prostor) in Tilen Genov (Morigenos). Ana Hace je na srečanju sodelovala kot opazovalka in predstavnica društva Morigenos, saj je društvo Morigenos partner sporazumu ACCOBAMS.

Ob tej priložnosti je izšla tudi knjiga z naslovom »Ohranjanje kitov, delfinov in pliskavk v Sredozemlju in Črnem morju«, ki sta jo napisala Giuseppe Notarbartolo di Sciara in Alexei Birkun. V knjigi je med drugim tudi fotografija kita grbavca ob slovenski obali, ki jo je prispeval Tilen Genov iz društva Morigenos. Ponosni smo, da tudi fotografije delfinov iz slovenskega morja, ki jih je prispevalo društvo Morigenos, krasijo nekatere druge izdelke, ki so jih prejeli udeleženci srečanja.

Slovenija je na srečanju poročala o izvajanju sporazuma v Sloveniji in aktivno sodelovala pri nekaterih pomembnih vprašanjih. Portugalska in Španija sta podali predlog za razširitev geografskega območja sporazuma, ki so ga ostale države podprle. Območje sporazuma tako po novem zajema tudi celotno atlantsko obalo Portugalske in Španije, novo ime sporazuma (čeprav skoraj enako) pa je »Sporazum o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in sosednjega atlantskega območja«. Kljub temu pa varstvo kitov in delfinov v Sredozemlju in Črnem morju še vedno poteka prepočasi in pogosto neučinkovito. To je še posebej očitno pri navadnem delfinu (Delphinus delphis), ki mu v Sredozemlju ne kaže prav dobro. Upajmo, da bodo države pogodbenice v naslednjih treh letih sprejele in izvedle ukrepe, ki so si jih zadale na letošnjem srečanju in ki bodo pripomogli k boljši ohranjenosti biotske pestrosti v Sredozemlju in Črnem morju.


24 Oct 2010

Morigenos has 1000 fans on Facebook

Morigenos Facebook Page has 1000 fans! Many thanks to all of you that follow and support us! If you do not yet know us or if you are not following us on Facebook yet, we invite you to visit Morigenos Facebook Page!

Morigenos ima 1000 spremljevalcev na Facebook-u

Morigenos Facebook stran je všeč 1000 uporabnikom Facebook-a! Hvala vsem, ki nas spremljate in podpirate! Vse tiste, ki nas še ne poznate ali nas ne spremljate preko Facebook-a, vabimo, da obiščete Morigenos stran na Facebook-u!

23 Sept 2010

International Coast Day

Parties to the Barcelona Convention declared the 25th of September as Coast Day. On this day Slovenia, as a first Mediterranean country, ratified the Protocol of Integrated Coastal Zone Management (ICZM). Meeting of Mediterranean countries which signed the mentioned protocol is being organized by the Slovenian Ministry of Environment and Spatial Planning on 25th September 2010 in Portorož. As part of the meeting various NGOs will present their work trough different activities at the Bernardin lagoon. Morigenos will set up an information point, present the photo exhibition on bottlenose dolphins and the humpback whale and hold a lecture about life of dolphins and their role in the marine ecosystem. DOPPS (BirdLife Slovenia) will introduce the protected area of Škocjan inlet, Škocjan Caves Park will present their work, while Eco Vitae and Nemo Divers will organize the cleaning of Slovenian coastline (both above water and underwater).

Join us!

Mednarodni dan obale

Članice Barcelonske konvencije so 25. september razglasile za Dan obale. Na ta dan je namreč Slovenija kot prva Sredozemska država ratificirala Protokol o celovitem upravljanju z obalo (ICZM). Srečanje Sredozemskih držav, ki so podpisnice omenjenega protokola bo pod organizacijskim vodstvom Ministrstva za okolje in prostor potekalo 25. 9. 2010 v Portorožu. V sklopu srečanja se bodo predstavile nevladne organizacije z različnimi aktivnosti. V društvu Morigenos bomo ob laguni v Bernardinu predstavili naše delovanje na informativni točki, pripravili razstavo fotografij delfinov in kita grbavca v slovenskem morju ter predavanje o življenju delfinov in njihovi vlogi v morskem ekosistemu. DOPPS (Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije) bo predstavilo zavarovano območje Škocjanski zatok, predstavil se bo Park Škocjanske jame, Ekološko društvo Eco Vitae in potapljaško društvo Nemo Divers pa bosta organizirala čistilno akcijo slovenske obale na kopnem in pod vodo.

Vljudno vabljeni!

20 Sept 2010

Vaquita - Zadnja priložnost za puščavsko pliskavko

Kalifornijska rjava pliskavka ali "vaquita" (Phocoena sinus) je najmanjša živeča vrsta kitov in delfinov, ki doseže velikost le do 1,5 metra. Zakaj je tako posebna? Živi samo v severnem delu Kalifonijskega zaliva v Mehiki (Korteško morje). Vaquita (pomeni “majhna krava”) je zelo izmuzljivo in plašno bitje, ki je v kritični nevarnosti izumrtja. Zadnje ugotovitve so pokazale, da živi le še približno 250 oebkov. Ta številka upada predvsem zaradi naključnega zapletanja v ribiške mreže. Ali je vaquita naslednja v vrsti za izginotje, po izumrtju jangceške pliskavke ali baijija (Lipotes vexillifer) v letu 2007?

V oktobru 2008 je organzacija earthOCEAN pričela s projektom Ekspedicija Vaquita (Expedition Vaquita). Pridružili so se znanstvenikom in dokumentirali prizadevanja ocenitve velikosti populacije, identifikacije glavnih problemov ter iskanja možnih rešitev. Oglejte si dokumentarec Vaquita – Last chance for the desert porpoise in poglejte kaj so odkrili.

"Vaquita nima nobene vrednosti kot dobrina: je preveč plašna in majhna, da bi kadarkoli lahko podpirala ekoturizem. Ni ključen člen v morski prehranjevalni verigi. Proteini v njenih jetrih ne skrivajo zdravila za nobeno človeško bolezen. Je zgolj skromno bitje, ki išče svojo pot, kot vsi mi. Njena izguba bi verjetno komajda bila opažena. Pa vendar, je del veličastne pestrosti življenja na Zemlji, ki jo je naša generacija podedovala, in hitro postaja del izginjajoče dediščine, ki jo zapuščamo za seboj. Imamo še kakšno leto ali dve, da se odločimo ali bomo to vrsto pustili živeti, ali pa bomo, tako kot pri jangceški pliskavki, izglasovali njen izgon z otoka in zbrisali tisti majhni črni nasmeh z obličja Zemlje za vedno."

Robert Pitman, NOAA Southwest Fisheries, 'How Now, Little Cow?', Natural History magazine, 2007

Foto: Chris Johnson / earthOCEAN

Vaquita - Last Chance for the Desert Porpoise

Vaquita (Phocoena sinus) is the smallest living cetacean species, reaching only up to 1,5 meters. Why is it so special? It lives only in the northern area of the Gulf of California, Mexico (Sea of Cortez). The vaquita (meaning »little cow«) is a very elusive and shy creature and is in critical danger of extinction. Latest findings reveal that only about 250 animals remain. Their numbers are declining, mainly because of accidental entanglement in gill nets. Is vaquita next in line to disappear after the extinction of the baiji (Lipotes vexillifer) in 2007?

In October 2008 earthOCEAN launched project Expedition Vaquita and joined scientists to document their effort to estimate the population size, identify the main problems and find solutions. Check out the documentary Vaquita – Last chance for the desert porpoise and see what they discovered.

“The vaquita has no value as a commodity: It is too shy and small ever to support an ecotourism venture. It is not a vital link in the marine food chain. There is no cure for any human disease lurking in its liver proteins. It is just a lowly beast trying to make its way, like the rest of us. Its loss would barely be noticed. Yet it is part of the magnificent diversity of life on Earth that our generation inherited, and it is rapidly becoming part of the dwindling legacy we are leaving behind. We have a year or two now to decide whether we are going to let this species live, or whether, like the baiji, we vote it off the island and wipe that little black smile off the face of the Earth forever.”

Robert Pitman, NOAA Southwest Fisheries, ‘How Now, Little Cow?', Natural History magazine 2007.

Photo: Chris Johnson / earthOCEAN

13 Sept 2010

Eko filmski večer

Tudi letos se bo v okviru evropskega tedna mobilnosti ter Eko tedna v Kopru od 16. do 22. septembra vsak dan veliko dogajalo. Prirejajo se športna tekmovanja, predstavila se bodo različna društva, organizirana bo čistilna akcija, vrata bodo odprli različni muzeji in zbirke.
16. 9. vas vabimo, da se nam ob 20.00 uri pridružite v Taverni, kjer bomo v sodelovanju z društvom Pangea, e-kavarno PINA in društvom neodvisnega filma DEMIURG predvajali z Oskarjem nagrajen dokumentarni film Skriti zaliv. Vstop prost! Vabljeni!

Več o Evropskem tednu mobilnosti: http://www.tedenmobilnosti.si/2010/main.php

6 Sept 2010

Novo presenečenje: še en kit grbavec v Sredozemlju

Se še spomnite kita grbavca (Megaptera novaeangliae), ki je priplaval v severni Jadran in slovenske vode v letu 2009? Imamo še eno nenavadno novico o tej vrsti. Kolegi iz centra za raziskovanje kitov in delfinov CE.TU.S so nas obvestili o opažanju kita grbavca 1 km od mesta Viareggio (Toskana, Italija), 27. avgusta 2010. Takoj smo opravili primerjavo njihovih in naših fotografij in ugotovili, da to ni ista žival, ki je lani priplavala v naše vode.

Na fotografiji: kit grbavec v slovenskem morju (Foto: Tilen Genov / Morigenos)

New surprise: another humpback whale in the Mediterranean

Do you still remember the humpback whale (Megaptera novaeangliae) that appeared in Slovenia (north Adriatic) in 2009? We've got more extraordinary news about this species. Colleagues from CE.TU.S Cetacean Research Centre informed us about a humpback whale sighting 1 km off the town Viareggio (Tuscany, Italy), on 27th August 2010. We immediately compared their photographs to ours and found out that this is not the same individual that visited Slovenian waters last year.

Photograph: humpback whale in Slovenian waters (Photo: Tilen Genov / Morigenos)

31 Aug 2010

Morigenos and Nature Park Strunjan

Nature Park Strunjan is the only such park in Slovenia that also includes a marine reserve. This is the longest part of natural sea coast in the Gulf of Trieste, with rich bio- and landscape diversity, as well as cultural herritage. Dolphins can often be found there.

Throughout the park it is forbidden to carry out activities that could harm natural resources and the ecological, biotic or cultural value of the park. Greater numbers of violations are caused by increased numbers of vessels and lack of awareness.

Morigenos officially joined the monitoring of the marine reserve of the park, by signing an agreement with the Management body of the Nature Park Strunjan on 17th August 2010 in Strunjan. We will carry out regular surveys with Morigenos boat in order record potential violations at sea or on the shore. By providing leaflets and information we will be informing visitors about the regulations in the park. In cases of serious violations or disregard of the information provided, competent authorities will be informed. The aim of monitoring is also to record the presence of various animal species and other environmental data. The results of monitoring will serve as a baseline for measures to improve the current conservation status of the park.

More about National Park Strunjan at: http://www.parkstrunjan.si/

Photo: Janez Mužič

Morigenos in Krajinski park Strunjan

Krajinski park Strunjan je edini tovrstni park v Sloveniji, ki vključuje tudi morski rezervat. Tu je ohranjen najdaljši del naravnega morskega obrežja v Tržaškem zalivu, z bogato biotsko pestrostjo ter kulturno krajino. Na območju parka se pogosto zadržujejo tudi delfini.

Na območju celotnega parka se ne sme izvajati dejavnosti, ki bi lahko škodljivo vplivale na naravne vrednote ter ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost parka. Do večjega števila kršitev prihaja predvsem zaradi povečanega števila plovil ter neosveščenosti ljudi.

Društvo Morigenos je s podpisom dogovora z Javnim zavodom Krajinski park Strunjan, 17. avgusta 2010 v Strunjanu, uradno pristopilo k spremljanju stanja na morskem delu parka. S plovilom bomo redno spremljali in beležili morebitne kršitve na morju in obali Krajinskega parka Strunjan. Preko zloženk in podajanja informacij bodo obiskovalci opozorjeni na pravila vedenja v parku, v primeru hujših kršitev ali ob neupoštevanju opozoril pa bodo o tem obveščene pristojne službe. Namen spremljanja je tudi beleženje prisotnosti opaženih živalskih vrst ter posebnosti na morskem in obalnem območju parka. Pridobljeni rezultati spremljanja razmer v parku bodo osnova za pripravo ukrepov za izboljšanje ugotovljenega stanja.

Več o Krajinskem parku Strunjan na: http://www.parkstrunjan.si/

Foto: Janez Mužič

26 Jul 2010

6th Dolphin Day

Join us at our yearly event »My, your, our dolphins« taking place at Tartini square in Piran, Slovenia, on Saturday, 31 July 2010. You can learn about dolphins in Slovenia, get the latest news about the work of Morigenos, see a photo exhibition and watch the Oscar winning documentary »The Cove«. Children can take part in creative workshops, educational games and learn more about the lives of dolphins. The fun and educational programme also includes a tombola, boat trip, dance shows and a music concert.

Join us! Admission is free.

You can see the programme here (in Slovenian and Italian).

6. Dan delfinov

Društvo Morigenos tudi letos vabi na celodnevno prireditev »Moji, tvoji, naši delfini«, ki bo potekala že 6. leto zapored. Sedaj že tradicionalni Dan delfinov bo potekal na Tartinijevem trgu v Piranu, v soboto, 31. 7. 2010. Ljubitelji morja in narave boste lahko izvedeli več o delfinih v slovenskem morju, o aktivnostih društva v zadnjem letu, si ogledali razstavo fotografij ter z Oskarjem nagrajeni dokumentarni film Skriti zaliv. Otroci se bodo lahko udeležili ustvarjalnih delavnic in poučnih iger ter tako spoznali več o življenju delfinov. Dogajanje bodo popestrili srečelov, izlet z ladjico, nastopi plesnih skupin ter večerni koncert glasbenih skupin.

Pridružite se nam! Vstopnine ni.

Celotni program si lahko ogledate tukaj.

22 Jul 2010

What do you do when a whale lands on your boat?

Although very unlikely, it is possible. Whales can sometimes jump on boats.

A southern right whale (Eubalaena australis) off Cape Town, South Africa, breached and landed on a sailing boat.

Of course, it should be stressed that this 'incident' doesn't necessary indicate any aggressive behaviour. This was very likely purely accidental.

Full story: Whale lands on a boat

Photo: Telegraph.co.uk

21 Jul 2010

Successful start of research camps

We are glad to inform you that the beginning of summer research camps has been very successful and encouraging. Despite some bad weather in the first two days we had 9 dolphin encounters. We were following them from the land observation point and from the boat. We recognized many old friends, photographed some new fins and were very happy to see two new calves.

Here are a few impressions by this year’s first participants:

"Dolphins are something indescribable. They show themselves in all their mightiness and glory, and give you a sense of freedom. You experience this feeling every time you see a dorsal fin slowly emerging from the water, shining in all directions. Morigenos enabled me to have this unbelievable experience, which I could not imagine before. The dolphin has always been my symbol and it is most beautiful when you see one in nature. Ten days went by too fast. The team and camp participants were really great. I enjoyed every minute. The sea, the dolphins, wonderful team - unforgettable."

Sabina Vesnič, 17, Slovenia


"Ever since my early childhood it was a dream of mine to see dolphins in their natural environment and help to study and protect them. Here at the Morigenos Summer Dolphin Research Camp this dream came true. I had a deep insight in the activities of a marine mammal researcher and now I'm sure that this is what I want to do after school. Both the team and the participants were very nice, I felt at home at the research camp. The meals were good as well and I would enjoy coming here to the Morigenos Dolphin Research Camps next year again. Thank you for the great time!"

Jasper Moltrecht, 16, Germany


"Words cannot describe everything you see and experience during the research camp. For me, experiences have been exceptional every time I visited the camp. I am now participating for the third year and they will probably see me again next year. In three years I have already seen a lot: big groups of dolphins, calves, turtles (we even rescued one), big jellyfish, dolphins 200 meters away while I was swimming, etc. Because of all the people I spend time with each year, the new people I meet and their attitude towards animals, environment and their way of life, I am changing and becoming a better person every year. They make excellent athmosphere and that alone is well worth coming back to. Not to mention the dolphins and, of course, my favorite Deinon!"

Deina Meglič, 18, SloveniaPhoto: Polona Kotnjek / Morigenos

Uspešen začetek raziskovalnih taborov

Z veseljem sporočamo, da je bil začetek poletnih raziskovalnih taborov zelo uspešen in vzpodbuden. Kljub nekoliko slabšem vremenu v prvih dveh dneh smo imeli 9 opažanj delfinov. Spremljali smo jih s kopenske opazovalne točke ter s čolna. Prepoznali smo kar nekaj starih znancev, opazili nekaj novih plavuti in se razveselili dveh novih mladičkov.

V spodnjih vrsticah si lahko preberete še nekaj vtisov letošnjih prvih udeležencev:

"Delfini so nekaj neopisljivega. Prikažejo se ti v vsej svoji mogočnosti ter veličastnosti in ti dajo občutek svobode. Ta občutek pa vsakič znova doživiš, ko vidiš hrbtno plavut, ki postopoma prihaja iz vode in se zasveti na vse strani. Društvo Morigenos mi je omogočilo to neverjetno doživetje, ki si ga nisem mogla niti predstavljati. Delfin je že od nekdaj moj simbol in ko ga vidiš v naravi, je to res najlepše. Deset dni je minilo prehitro. Ekipa in udeleženci so bili res super. Uživala sem v vsaki minuti. Morje, delfini, enkratna skupina - nepozabno."

Sabina Vesnič, 17, Slovenija


"Že od ranega otroštva sem imel željo videti delfine v njihovem naravnem okolju in pomagati pri raziskavah in varstvu teh živali. V poletnih raziskovalnih taborih društva Morigenos se mi je ta želja uresničila. Dobil sem globlji vpogled v aktivnosti raziskovalca morskih sesalcev in sedaj sem prepričan, da je to tisto, kar želim početi po šoli. Oboji, ekipa in udeleženci, so bili zelo prijetni, na taboru sem se počutil doma. Tudi obroki so bili dobri in z veseljem bi se raziskovalnih taborov udeležil tudi naslednje leto.
Hvala za lepo preživet čas!"

Jasper Motrecht, 16, Nemčija"Besede nikoli ne bodo opisale vsega, kar vidiš in doživiš na taboru. Doživetja so bila zame res izjemna vsakič, ko sem obiskala tabor. To je že moj tretji tabor tukaj in verjetno me naslednje leto zopet vidijo. V teh treh letih sem videla že zelo mnogo: veliko delfinov skupaj v skupini, mladičke, želve (eno smo celo rešili), velike meduze, delfine 200 metrov od mene, ko sem plavala, itd. Zaradi različnih ljudi, s katerimi vsako leto znova preživljam čas na taboru in ljudi, ki jih spoznam vsako leto na novo, ter njihovega odnosa do živali, okolja in načina življenja, se spreminjam in postajam vsako leto boljši človek. Zaradi njih je vzdušje na taboru vedno odlično in že zato se je vredno vrniti vsako leto, da ne omenjam delfinov in mojega najljubšega Deinona seveda!"

Deina Meglič, 18, SlovenijaFoto: Polona Kotnjek / Morigenos

19 Jul 2010

Children workshops in Natural History Museum

Morigenos is organizing small workshops about dolphins in Slovenia for children, in collaboration with the Slovenian Museum of Natural History. The first workshop has already been completed successfully. We had a multimedia presentation, tried recognising individual dolphins and played the game ‘Dolphin Researchers’.

You can join us on Mondays (19.7., 26.7. and 23.8.), between 11:00 and 12:30 in the Slovenian Museum of Natural History in Ljubljana. Early registration is required. More information can be found at http://www2.pms-lj.si/pmsgb.html

Otroške delavnice v Prirodoslovnem muzeju

Društvo Morigenos v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije organizira otroške delavnice na temo delfinov v slovenskem morju. Prva delavnica je bila že uspešno izvedena. Prisluhnili smo multimedijski predstavitvi in se preizkusili v prepoznavanju delfinov ter igri Raziskovalci delfinov.

Pridružite se nam lahko ob ponedeljkih (19.7., 26.7. in 23.8.), od 11.00 do 12.30 v Prirodoslovnem muzeju Slovenije v Ljubljani. Za udeležbo se je potrebno predhodno prijaviti. Več informacij na http://www2.pms-lj.si/info/poletne.html

12 Jun 2010

Living with the sea

The life and culture of people by the sea, as well as their value system, are different to those lived by the »land« part of the world. The reason is in the sea itself. With it, people have developed specific cooperation, strong bonds and mutual respect. We, people of the sea should be the first in line to preserve and maintain these bonds and this respect, this agreement of mutual understanding and cooperation. Otherwise there will be more and more of those that only view the sea as a place to dump our waste, a large swimming pool or a bussines that ends at the edge of this pool.

We invite you to join us at the »Living with the sea« event, taking place in Piran (Slovenia), at Punta, from June to September, once a month, each second weekend of the month, on Fridays, Saturdays and Sundays, from 19:00 hrs onwards. There is no entrance fee!

The idea is not just to entertain you. The idea is for you to better understand the people of Piran, to better understand other people of the sea and to better understand the sea itself. The sea is charming, but also very sensitive and fragile. We believe that this experience can help you respect the sea better and defend it better.

You will be able to not only see, but experience playing »mora« and »briskola«, working with hooks and baits, tying knots, cleaning and preparing mussels and fish, getting to know dolphins of our sea, working with ropes, playing »pandola«, crafting oars and masts, preparing and mending nets and who knows what else.

Today, Saturday 12th June 2010 and tomorrow, Sunday 13th June 2010 Morigenos will be holding a lecture about dolphins in Slovenia. The lecture will start around nightfall. The exact time of the lecture is somewhat flexible.

One night will never be identical to another. The characteristics of the sea culture are also improvization and disagreement with time, as well as sitting and chatting over a cup of coffee or a glass of wine after a hard days work.

The organizer of the event is Mediteranum, institute for revitalization of the Mediterranean culture Piran.

There is no entrance fee. Join us!

Živeti z morjem

Življenje in kultura bivanja ljudi ob morju ter njihov vrednostni sistem so v marsičem drugačni od tistih, ki jih živi pretežni, »kopenski« del sveta. Razlog je preprosto v morju samem, s katerim smo ljude ob njem skozi tisočletja spletli svojevrstno sodelovanje, globoke vezi in obojestransko spoštovanje. Ljudje morja smo prvi poklicani, da te vezi in spoštovanje, ta dogovor o medsebojnem razumevanju in sodelovanju med morjem in nami ohranjamo in nadgrajujemo. Drugače bo vedno več tistih, ki bodo morje dojeli le kot prostor za odlaganje odpadkov, velik bazen za plavanje ali posel, ki se konča na robovih tega bazena.

Vabimo vas, da nas obiščete na prireditvi »Življenje z morjem«, ki bo potekala v Piranu na prostoru Punte, od junija do septembra, enkrat mesečno, vsak drugi konec tedna v mesecu, ob petkih, sobotah in nedeljah, od 19. ure dalje. Vstopnine ni!

Namen prireditve ni v tem, da bi vas zgolj zabavali in kratkočasili, ampak zato, da bi bolje razumeli Pirančane in druge ljudi ob morju ter da bi bolje razumeli morje, ki je nadvse očarljivo, a istočasno krhko in občutljivo. Prepričani smo, da boste s tem spoznanjem bolje cenili ves prostor ob morju in se postavili njemu v bran.

Ne le opazovali, temveč sodelovali boste lahko pri igranju more ali briškole, vezanju trnkov in izbiri vab, spoznavanju vozlov, čiščenju in pripravi raznih školjk, rakov in rib, spoznavanju delfinov našega morja, pletenju ladijskih »brkov« in druge opreme, izdelane iz vrvi, igranju pandole, izdelovanju vesel in jamborov, pripravi in šivanju mrež in kdo ve, še česa vse.

Danes, v soboto, 12. 6. 2010 in jutri, v nedeljo, 13. 6. 2010, bo v okviru prireditve tudi predavanje o delfinih v slovenskem morju, v sodelovanju z društvom Morigenos. Predavanje se bo pričelo, ko pade tema, točen čas predavanja pa je nekoliko fleksibilen.

Nikoli ne bo večer enak večeru. Značilnosti obmorske kulture so namreč tudi improvizacija, skreganost s časom in po napornem delu tudi posedanje in »čakulanje« ob kavi in dobrem domačem vinu.

Organizator prireditve je Mediteranum, zavod za revitalizacijo mediteranske kulture Piran.

Vstopnine ni. Pridite!

7 Jun 2010

More unusual sightings

At the end of May, researchers from SUBMON confirmed a sighting of a grey whale (Eschrichtius robustus) close to Barcelona harbour. Analysis of photographs confirmed suspicion that this is the same whale that was sighted in waters of Israel in the beginning of May. The grey whale (which we already wrote about in one of previous blog posts) thus traveled from Israel to Spain in 23 days.

The second surprise was an encounter of a fisherman with three “weird” dolphins, 4 nautical miles from the city of Catollica (Italy). It turned out it was pilot whales (Globicephala melas). This is the second sighting of this species in the Adriatic. Normally, pilot whales can only be found in western Mediterranean. Photos of pilot whales (not the ones seen in Adriatic) can be seen in Morigenos Photogallery.

Photo: Tilen Genov / Morigenos

Še več nenavadnih opažanj

Ob koncu meseca maja so raziskovalci organizacije SUBMON potrdili opažanje sivega kita (Eschrichtius robustus) pred Barcelonskim pristaniščem. Analiza fotografij je potrdila sum da gre za istega kita, ki se je v začetku meseca maja pojavil pred Izraelsko obalo. Sivi kit, o katerem smo že pisali, je torej v 23-ih dneh iz Izraela priplaval do Španije.

Drugo presenečenje je bilo srečanje ribiča s tremi »čudnimi« delfini, 4 navtične milje od italijanskega mesta Catollica. Izkazalo se je, da gre za mrke pliskavke (Globicephala melas), imenovane tudi kiti piloti. To je šele drugo opažanje te vrste v Jadranu, saj vrsta prebiva v zahodnem delu Sredozemlja. Nekaj fotografij mrkih pliskavk (ne tistih, ki so bile opažene v Jadranu) si lahko ogledate v Morigenos fotogaleriji.

Foto: Tilen Genov / Morigenos

4 Jun 2010

Dodatna pojasnila o ranjenem delfinu

Ob novici o ranjenem delfinu, ki je bil v slovenskem morju opažen to sredo, smo prejeli nepričakovane odzive s strani dela slovenske javnosti in se zato odločili za dodatna pojasnila.

Opazovanje in fotografiranje ranjenega delfina je bilo nujno in edino pravilno začetno ukrepanje, saj brez predhodnega ogleda živali, natančne analize poškodbe in fizičnega stanja delfina, ne bi bilo mogoče postaviti pravilne diagnoze. Ker je tudi društvu Morigenos glavni interes, da se ranjeni živali (če je le možno) hitro in ustrezno pomaga, so fotografije ključnega pomena. S pomočjo slikovnega materiala se lahko poškodba natančno analizira, kar na terenu pogostokrat ni možno. Žival se namreč premika, rane pa ni možno natančno pregledati od blizu. Obenem se s pomočjo fotografij lažje posvetujemo s tujimi strokovnjaki in se tako skupaj odločimo o morebitnem nadaljnjem ukrepanju.

Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s kiti in delfini, vedo, da reševalne akcije niso enostavna stvar in zahtevajo veliko mero koordinacije in ustrezne opreme. Tovrstne akcije niso enostavne, so pogosto neuspešne in nikakor ne smejo biti prenagljene. Poskusi ujetja že tako ali tako izmučenih živali mnogokrat pomenijo več škode kot koristi. Tovrstni poskusi lahko predstavljajo nevarnost tako za žival, kot tudi ljudi. Živali pogosto po takšnih akcijah tudi poginejo zaradi stresa ali poškodb. Pogosto te živali poginejo ne glede na ukrepanje, zato je pomembno, da ne naredimo več škode kot koristi. Glavni interes društva Morigenos je, da se živali nudi ustrezna pomoč, zato želimo, da so naši ukrepi ustrezno premišljeni. Poudariti je treba tudi to, da tovrstna srečanja niso običajna, zato k naši standardni opremi ne sodijo mreža za ujetje delfina, dodatno plovilo in zdravila, ki bi bila poškodovani živali lahko v pomoč. Delfini so dolgi do 3 m in tehtajo tudi več kot 250 kg, zato je pri tovrstni akciji potrebno tudi dovolj veliko plovilo. Tako velike živali ni možno kar uloviti in jo posaditi na majhen čoln. Nenazadnje pa, tudi če bi imeli ustrezna zdravila in opremo, jih brez ustrezne predhodne diagnoze bolezenskega stanja oziroma poškodbe živali ne bi dajali.

Delfina smo v času nevihte zapustili zato, ker sledenje delfinu v takšnih razmerah ni bilo možno. Tudi sicer sledenje fizično že tako ali tako izmučeni živali povzroča samo še več nepotrebnega stresa. Ogled in fotografiranje poškodovane živali je bil prvi in edini pravilni začetni ukrep, ki je bil mogoč.

Z objavo novice o poškodovanem delfinu smo želeli javnost ustrezno obvestiti in poskrbeti za to, da se ob morebitnih novih opažanjih lahko hitro ukrepa. Obvestili smo tudi Pomorsko policijo, Upravo RS za pomorstvo in Službo varstva obalnega morja, pa tudi italijansko obalno stražo. Presenečeni smo nad negativnim odzivom dela slovenske javnosti, saj delamo vse, kar je v naši moči in to prostovoljno. Medijem smo informacije in fotografije posredovali brezplačno, saj se nam je zdelo pomembno, da je javnost o situaciji obveščena. Od tega nimamo nobene finančne koristi.

Če opazite omenjenega delfina, vas lepo prosimo, da nas takoj obvestijo na telefonski številki 031 77 10 77 in 041 981 990.

2 Jun 2010

Wounded dolphin

Today, on 2nd June 2010, Morigenos received a report about a wounded dolphin from fishermen and Aquarium Piran. Morigenos team immediately headed out to sea and located the animal. It was a bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) with a large wound on its back. The animal is visibly emaciated and weak. It swam very slowly and mostly remained at the surface. Unfortunately we had to leave the animal due to a storm. If you see a dolphin, please call us at +386 31 77 10 77 and +386 41 981 990. Do not approach the animal because it is in stress. We are currently discussing potential intervention with our colleagues from the University of Trieste and Marine reserve Miramare.

Photos: Wounded dolphin

Photo: Polona Kotnjek / Morigenos

Ranjen delfin

Danes, 2. 6. 2010, je društvo Morigenos od ribičev in Akvarija Piran prejelo obvestilo o ranjenem delfinu v slovenskih vodah. Ekipa društva se je nemudoma odpravila na morje in žival locirala. Ugotovili smo, da gre za veliko pliskavko (Tursiops truncatus). Delfin ima na hrbtu veliko rano in je vidno izmučen. Plaval je zelo počasi in večinoma ostajal na površini. Zaradi prihoda neurja smo morali žival zapustiti. Vse, ki plujejo po morju ali se sprehajajo po obali, lepo prosimo, da nas o morebitnih opažanjih delfina takoj obvestijo na telefonski številki 031 77 10 77 in 041 981 990. Delfinu se ne približujte, saj je v stresu. S kolegi iz Univerze v Trstu in morskega rezervata Miramare se dogovarjamo o načinih morebitnega ukrepanja.

Fotografije: Ranjen delfin

Foto: Polona Kotnjek / Morigenos

27 May 2010

Tune v slovenskem morju

April ni bil le mesec opažanj delfinov, temveč tudi mesec mnogih opažanj modroplavutih tun (Thunnus thynnus). Ocenili smo, da so bile dolge približno 1,5 - 1,8 m. Tune pri lovu pogosto skačejo visoko iz vode, zato jih lahko na prvi pogled hitro zamenjamo za delfine.
Velike tune (dolge tudi 3 m) so bile nekoč redni obiskovalci našega morja, dandanes pa je že skoraj prava redkost, da jih vidimo pri nas. Še tisti osebki, ki se uspejo izogniti vsem nevarnostim na poti iz Atlantika, so le redko večji od 1 m. Modroplavuti tuni, imenovani tudi atlantska tuna, zaradi pretiranega lova grozi izumrtje. Bi morda bilo smiselno, da tune umaknemo z našega jedilnika in jim damo možnost, da si opomorejo, preden bo prepozno?

Fotografije tun (poleg ostalih živali) si lahko ogledate tukaj: Fotogalerija

Foto: Polona Kotnjek / Morigenos

Tuna in Slovenia

April was not just a month of dolphin sightings, but also a month of several sightings of the atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus). The animals were estimated to be about 1,5 - 1,8 m long. Tunas often jump high out of the water when hunting, which is why they can easily be mistaken for dolphins at first.
Large tunas (even 3 m long) were once regular visitors of our sea, but nowadays it is a rare occasion to see them here. Even those individuals that manage to escape all the dangers on their way from the Atlantic are rarely longer than 1 m. The atlantic bluefin tuna, known also as the northern bluefin tuna, is threatened by extinction due to overfishing. Would it make sense to remove tuna from our menu and give it a chance to recover?

Photos of tunas (among other animals) can be seen here: Photogallery

Photo: Polona Kotnjek / Morigenos

25 May 2010

Successful start of the research season

New research season has started! In April we started carrying out regular fieldwork and spent many hours at sea. The work has been very diverse, interesting and successful, as we had several dolphin sightings in April and May. Some of them very completely by coincidence, as we spotted dolphins from a car, from a bus and even from a restaurant! We encountered some of our old dolphin friends, but we also saw some new fins. We received valuable help from all of you that kept informing us about your dolphin sightings, so that we could quickly respond to many of your calls.

Photos of dolphin encounters can be seen here: Start of the research season 2010

Photo: dolphins in front of Piran (photo: Tilen Genov / Morigenos)

Uspešen začetek raziskovalne sezone

Nova raziskovalna sezona je v polnem teku! V aprilu smo pričeli izvajati redno terensko delo in na morju preživeli mnogo ur. Delo je bilo zelo pestro, zanimivo in uspešno, saj smo v aprilu in maju imeli kar nekaj srečanj z delfini. Mnoga izmed njih so bila povsem naključna. Tako smo delfine opazili iz avta, iz avtobusa in celo iz restavracije! Med delfini smo srečali nekaj starih znancev, pa tudi nekaj novih plavuti. Pri delu ste nam zelo pomagali vsi, ki ste nas sproti obveščali o svojih opažanjih delfinov, tako da smo se lahko na mnoge klice tudi takoj odzvali.

Fotografije srečanj z delfini si lahko na povezavi: Začetek raziskovalne sezone 2010

Na fotografiji: delfini pred Piranom (foto: Tilen Genov / Morigenos)

23 May 2010

Ana and Tethys

Ana Hace of Morigenos is currently in Ligurian Sea, participating in whale and dolphin research onboard the research ship of Tethys Research Institute. As part of a collaboration between Morigenos and Tethys, Ana is gaining new knowledge and experience from Tethys experts, while helping out in fieldwork. Ana has already reported that the first week of the research season was very successful, as they encountered several groups of striped dolphins (Stenella coeruleoalba), a few sperm whales (Physeter macrocephalus) and even a fin whale (Balaenoptera physalus). Apart from the "classical" stuff, which Ana already knows from the Slovenian Dolphin Project, she learned many new things, including tracking of sperm whales with a hydrophone (underwater microphone). She had a chance to listen to these gentle giants vocalizing. You can read the reports of Ana and other project participants at Tethys Blog.

Tethys is one of the first organizations in the Mediterranean that actively and systematically started whale and dolphin research. They successfully transfered their passion onto some of today's Morigenos team members.

Photo: striped dolphins (Photo: Tethys)

Ana in Tethys

Ana Hace iz društva Morigenos je trenutno v Ligurskem morju, kjer na raziskovalni ladji inštituta Tethys sodeluje pri preučevanju tamkajšnjih kitov in delfinov. Ana v sklopu sodelovanja med društvom Morigenos in inštitutom Tethys tamkajšnjim strokovnjakom pomaga pri raziskovanju, obenem pa pridobiva nova znanja in izkušnje. Ana nam je že poročala, da je bil prvi teden letošnje raziskovalne sezone zelo uspešen, saj so srečali mnogo skupin navadnih progastih delfinov (Stenella coeruleoalba), nekaj kitov glavačev (Physeter macrocephalus) in celo navadnega brazdastega kita (Balaenoptera physalus). Ana je poleg »klasičnih« stvari, ki jih pozna že iz slovenskega projekta raziskovanja in varstva delfinov, spoznala tudi marsikaj novega, npr. metode sledenja kitom glavačem s pomočjo hidrofonov (podvodnih mikrofonov) in v živo slišala oglašanje teh nežnih velikanov. Anino poročanje ter poročanje drugih članov odprave si lahko preberete tudi na Tethys Blogu.
Tethys je ena izmed prvih organizacij v Sredozemlju, ki se je aktivno in sistematično lotila raziskovanja kitov in delfinov, svojo strast pa so uspešno prenesli tudi na nekatere današnje člane društva Morigenos.

Na fotografiji: navadni progasti delfini (Foto: Tethys)

20 May 2010

Raziskovalni tabori se bližajo

Raziskovalni tabori društva Morigenos bodo potekali tudi v letu 2010. Približno polovica mest je že zasedenih. Pridružite se nam, postanite del raziskovalne ekipe in z nami doživite trenutke, zaradi katerih počnemo to, kar počnemo!
Več informacij: Raziskovalni tabori društva Morigenos

11 May 2010

Gray whale in the Mediterranean!

Our colleagues from IMMRAC (Israel Marine Mammal Research and Assistance Center) sent us unbelievable news. A gray whale (Eschrichtius robustus) appeared off the Mediterranean coast of Israel on 8th May 2010! Such sighting is even more incredible than the sighting of the humpback whale in Slovenian waters last year. Gray whale is considered extinct in the Atlantic and can only be found in the North Pacific. The gray whale has not been recorded in the North Atlantic for 300 years, let alone in the Mediterranean.

Apart from the extinct North Atlantic population, there are two other known populations of gray whales in the world. Ena can be found in the western North Pacific and is considered critically endangered. The other lives in the eastern North Pacific. The latter was reduced to very small numbers in the past, but is now thought to have recovered.

It is not clear where this particular whale came from. It is unlikely (but maybe not impossible) that it is part of the remnant North Atlantic population that went unnoticed. Another, more likely explanation is that the whale came from the Pacific.

But which route did it take? The whale probably did not swim through the Panama or Suez canals (although several dolphin species have been sighted in the Suez canal and many animals species migrate into the Mediterranean through it), which probably means it had to take the longer way. If this is true, then this whale had to beat the record of the longest migration of any mammal (which is a record set by whales in any case). Some assume that the whale swam through the Northwest Passage, which connects the North Pacific with the North Atlantic, through the Arctic. The Northwest Passage is the shortest maritime way between Europe and Asia. Since 1978, when regular observations began, the Northwest Passage was completely ice-free for the first time in 2009.

More information on gray whales can be found at:
http://www2.wdcs.org/species/species.php?sp=Eschrichtius_robustus

Photo: Aviad Scheinin / IMMRAC

Followers