31 Dec 2011

Successful exhibition opening


Exhibition opening Dolphins in Slovenian waters last week was successful. Pupils from elementary school Valentin Vodnik have made a wonderful cultural program. Dean of biology department, prof. dr. Tom Turk, pointed out that work of Morigenos is vital for conservation of our ecosystem and said that he is proud that exhibition is held at biology department.

Thanks to all participants and guests.

Uspešno odprtje razstave


V prejšnjem tednu smo uspešno odprli razstavo Delfini v slovenskem morju. Učenci Osnovne šole Valentina Vodnika so izvedli čudovit kulturni program. Prodekan oddelka za biologijo, prof. dr. Tom Turk pa je poudaril, da je za ohranjanje našega ekosistema delo društva Morigenos ključnega pomena in povedal, da je ponosen, da razstava stoji ravno na Oddelku za biologijo.

Hvala vsem sodelujočim in gostom.

30 Dec 2011

Pri varstvu delfinov lahko pomagate tudi brezplačno in brez truda!


Pri našem delu nam lahko bistveno pomagate, tudi če ne želite prispevati denarja ali aktivno sodelovati. Naj vam razložimo kako.

Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in prostor je društvu Morigenos v letu 2006 podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave. To (poleg tega, da delamo dobro in da pomembnost društva presega zgolj interese njegovih članov) pomeni, da lahko vsak davčni zavezanec del odmerjene dohodnine (do 0,5 %) namesto državnemu proračunu nameni delovanju društva Morigenos.

S tem se država, v skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08,
78/08), odpoveduje delu sredstev iz dohodnin v korist dobrodelnim in neprofitnim organizacijam, kot je naša.


Drugače rečeno, del dohodnine, ki ga boste v vsakem primeru morali dati državi, lahko namenite društvu Morigenos.

Seznam upravičencev do tovrstnih donacij je dostopen tukaj.

POSTOPEK

Postopek je enostaven in ne zahteva mnogo truda. Sredstva iz dohodnine nam lahko namenite na 3. načine:

1.) Zahtevo lahko podate preko sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si. Naši podatki so spodaj.


2.) Zahtevo lahko podate pisno, na obrazcu, ki ga najdete na tem naslovu: -> OBRAZEC.
Naši podatki so spodaj. Obrazec natisnite, izpolnite in ga pošljite na naslov:

Davčna uprava Republike Slovenije
p.p. 631
Šmartinska cesta 55
SI-1000 Ljubljana


3.) Zahtevo lahko podate tudi ustno pri davčnem organu.NAŠI PODATKI

Naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek (%)

Društvo za raziskovanje in zaščito morskih sesalcev - Morigenos

91274451

0,5

Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, kako dragocen bo vaš prispevek za nadaljnje in uspešno delo društva Morigenos.

Z zbranim denarjem bomo, kot vedno doslej, nadvse gospodarno in skrbno ravnali. Ves denar je namenjen znanstvenemu preučevanju delfinov na terenu, pripravi strokovnih analiz, oblikovanju smernic in predlogov ukrepov za varstvo delfinov in njihovega okolja, izobraževalnim akcijam po vsej Sloveniji ter usposabljanju mladih na področju raziskovanja in varstva okolja. Vse te aktivnosti društvo Morigenos vrsto let že uspešno izvaja, z vašo pomočjo pa bomo dosedanje delo lahko nadaljevali ter nadgradili.

Za vsak vaš prispevek se vam iskreno zahvaljujemo!

24 Dec 2011

Season greetings


We wish you a nice Christmas and a successful and happy 2012!

 click on the image to enlarge

Voščilo

Želimo vam lep Božič in uspešno ter srečno 2012!


Za povečavo kliknite na sliko

18 Dec 2011

Exhibition Dolphins in Slovenian waters

Year 2001 is slowly coming to an end, atmosphere in the city streets is festive. Morigenos is proud, because this year we celebrated 10 years of our work. This is why we prepared an educational exhibition opening Dolphins in Slovenian waters, which will be held on 21st December 2011 at 17:30 in Biological center in Ljubljana.

Welcome!

Click on the picture to see the invitation (in Slovene)

Razstava Delfini v slovenskem morju


Leto 2011 se počasi poslavlja, vzdušje po mestnih ulicah je praznično. V društvu Morigenos smo ponosni, ker smo v tem letu obeležili 10 let našega delovanja. Zato smo pripravili odprtje informativne razstave Delfini v slovenskem morju, ki bo v sredo, 21. 12. 2011 ob 17:30 uri v Biološkem središču v Ljubljani.

Vabljeni!

Za ogled vabila kliknite na sliko

26 Nov 2011

Slovenian magazine


Morigenos was visited by TV crew of Slovenian magazine. You can watch the video on the link below from minute 11:17 to minute 15:18. Video is in English.

 Slovenian magazine

Slovenski magazin

Morigenos je obiskala ekipa TV oddaje Slovenski magazin. Prispevek si lahko ogledate na spodnji povezavi od minute 11:17 do minute 15:18. Prispevek je v angleškem jeziku.

Slovenski magazin

21 Nov 2011

Whale Fall (after life of a whale)

Our friends from Žverce.si posted an interesting video about happenings after death of a whale. You can watch it below.


Whale Fall (after life of a whale) from Sharon Shattuck on Vimeo.


Posmrtno življenje kita

Naši prijatelji na Žverce.si so objavili zanimiv video o tem, kaj se dogaja po smrti kita. Ogledate si ga lahko spodaj


Whale Fall (after life of a whale) from Sharon Shattuck on Vimeo.28 Sept 2011

Agreement between municipality of Piran and non-governmental organizations in the municipality

On Tuesday, 27. 9. 2011 mayor of Piran signed an agreement with non-governmental organizations in the municipality. It is the first agreement between the local community and NGOs in the region, which was formed as part of the Forum NGO of coastal-karst region 2011. This Forum will take place from 27th of September until 29th of September in Koper, Piran and Sežana. The agreement was also signed by Morigenos.
The aim of the agreement is to develop close, effective and equal cooperation for improving citizens’ quality of life and present general guidelines for strengthening cooperation between the municipality and non-governmental organizations that work in its area.      

Sporazum med občino Piran in nevladnimi organizacijami v občini

V torek, 27. 9. 2011 je župan občine Piran podpisal sporazum z nevladnimi organizacijami v občini. Gre za prvi sporazum med lokalno skupnostjo in NVO v regiji, ki je bil sestavljen v sklopu Foruma NVO Obalno-kraške regije 2011. Slednji bo potekal od 27. 9. do 29. 9. v Kopru, Piranu in Sežani. Sporazum je podpisalo tudi društvo Morigenos.
Sporazum je namenjen razvoju tesnega, učinkovitega in enakopravnega sodelovanja pri izboljševanju kakovosti življenja občank in občanov in predstavlja splošen okvir za krepitev sodelovanja med občino in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na njenem območju.

17 Sept 2011

Fin whale in the Slovenian Museum of Natural History

On Thursday, 15th September 2011, Morigenos team attended the official opening of the exhibition titled "The mysterious death of young Leonora", where a skeleton of a fin whale (Balaenoptera physalus) was displayed. In spring 2003, a dead female fin whale was found floating in Piran Bay. The skeleton was acquired by the Slovenian Museum of Natural History. Their experts turned 10 tonnes of decomposing carcass into a beautiful white skeleton that is now displayed in one of the museum's halls. This is the largest exhibit ever acquired by this museum in its 190 years of history. It was given a name Leonora.

The exhibition, with its video footage, audio effects, interactive presentations, diverse images and interesting texts, takes the visitors through marine depths, where they can learn all about who Leonora was, where she came from, who are her relatives and what were her life habits. Even though the cause of death of young Leonora remains a mystery, the exhibition draws attention to the threats affecting whales and are mostly caused by human activities.

We are proud to invite you to have a look, because Morigenos had an important role in the making of the exhibition. We contributed several photographs and provided information, while Morigenos president Tilen Genov is one of the authors of the new educational booklet "Fin whale in the Slovenian Museum of Natural History".

The exhibition will be open from 16th September 2011 to 16th of September 2012, every day between 10:00 and 18:00, during Tuesdays also untill 20:00. Each first Sunday of the month the entry is free.

Brazdasti kit v Prirodoslovnem muzeju Slovenije

V četrtek, 15. 9. 2011, smo se člani društva Morigenos udeležili slavnostne otvoritve razstave Skrivnostna smrt mlade Leonore, kjer je bilo predstavljeno okostje brazdastega kita (Balaenoptera physalus). Spomladi leta 2003 je v Piranski zaliv naplavilo truplo mlade samice te vrste. Okostje je pripadlo Prirodoslovnemu muzeju Slovenije, njihovi strokovnjaki pa so iz več kot desettonske gmote razpadajočega trupla pridobili čudovito belo okostje, ki se boči pod stropom dvorane. Ta največji eksponat, kar jih je muzej pridobil v svoji 190 letni zgodovini, so poimenovali Leonora.

Razstava s filmskimi posnetki, zvočnimi učinki, interaktivnimi predstavitvami, bogatim slikovnim gradivom in zanimivimi besedili obiskovalca popelje v morske globine, kjer izve, kdo je bila mlada Leonora, od kod je prišla, kdo so njeni sorodniki in kakšne so bile njene življenjske navade. Čeprav vzrok smrti mlade Leonore ostaja skrivnost, razstava opozarja na dejavnike, ki ogrožajo kite in so večinoma posledica človekovega delovanja.

S ponosom vas vabimo na ogled, kajti tudi društvo Morigenos je imelo pomembno vlogo pri soustvarjanju razstave. Prispevali smo več fotografij in informacij, ki so postale del razstave, predsednik društva Tilen Genov pa je eden izmed avtorjev nove izobraževalne publikacije "Brazdasti kit v Prirodoslovnem muzeju Slovenije".

Razstava je na ogled od 16. 9. 2011 do 16. 9. 2012, vsak dan med 10. in 18. uro, ob četrtkih do 20. ure.
Vsako prvo nedeljo v mesecu je vstop v muzej prost.

15 Aug 2011

Common dolphin – an uncommon visitor in the Gulf of Trieste

Common dolphin (Delphinus delphis) in the Gulf of Trieste. Photo: Tilen Genov, Morigenos

There is an unusual visitor present in the Gulf of Trieste in the past year. It is a short-beaked common dolphin (Delphinus delphis) that Morigenos researchers and biologists from Miramare Marine Protected Area have been monitoring for over a year. It is a species that was once common in the Adriatic, but has become very rare in the last 30 years - it is now considered regionally extinct in the Adriatic Sea.

In June 2010 our colleagues from Miramare informed us about two dolphins of unknown species that were spotted close to the port of Monfalcone several days in a row. We immediately headed out to sea in order to check it out. We found two dolphins, a mother and a calf, inside the port itself. We soon determined that they were short-beaked common dolphins. We photographed the animals for individual identification, assessed their condition and observed their behaviour. The female appeared healthy, but the calf showed signs of poor health. We sent the dorsal fin photographs of the female to our colleagues from Tethys Research Institute in Greece and discovered that she had been encountered there before. This means she travelled at least 1000 km, which is the longest recorded movement of this species, worldwide. We presented this information at one of this year's marine mammal conferences. The mother and calf stayed in the port until February 2011. After this, the calf disappeared and the female moved out of the port soon afterwards. Since then we have been seeing her occasionally in various other locations in the Gulf of Trieste. She looks healthy and often very playful. The most important thing for her now is that people do not harass her or attempt any close contact with her. Wild animals should remain wild. If this dolphin becomes a so called »solitary sociable dolphin« and starts seeking human company, that could in the long term prove to be dangerous not only for her, but also for the people.

The short-beaked common dolphin used to be one of the most widespread and abundant dolphin species in the Mediterranean. Today the Mediterranean population is classified as endangered. Common dolphins have become very rare in the eastern and in several parts of the western Mediterranean. Why this particular female swam all this way and stayed here remains a mystery.

Navadni delfin – nenavadni obiskovalec v Tržaškem zalivu

Na fotografiji: Navadni delfin (Delphinus delphis) v Tržaškem zalivu. Foto: Tilen Genov, Morigenos

V Tržaškem zalivu imamo v zadnjem letu nenavadnega obiskovalca, saj se na tem območju zadržuje navadni delfin (Delphinus delphis), ki ga raziskovalci društva Morigenos v sodelovanju z biologi morskega rezervata Miramare spremljamo že več kot eno leto. To je vrsta, ki je bila nekoč v Jadranskem morju pogosta, danes pa je na tem območju ne najdemo več in jo obravnavamo kot regionalno izumrlo.

V juniju 2010 smo v društvu Morigenos od kolegov iz morskega rezervata Miramare prejeli obvestilo o dveh delfinih neznane vrste, ki sta bila opažena nedaleč od pristanišča Monfalcone (Tržič) več dni zapored. Nemudoma smo se odpravili na morje, da bi zadevo preverili. V samem pristanišču smo našli dva delfina, mamo in mladiča. Kmalu smo ugotovili, da gre za navadna delfina, vrsto, ki je v Jadranskem morju postala izredno redka. Živali smo fotografirali za individualno identifikacijo, ocenili njuno stanje in redno beležili njuno vedenje. Samica je bila videti zdrava, mladič pa je kazal znake zdravstvenih težav. Fotografije hrbtne plavuti samice smo posredovali kolegom
inštituta Tethys v Grčiji in ugotovili, da je bila pri njih že opažena. To pomeni, da je na svoji poti preplavala vsaj 1000 km, kar je doslej najdaljša zabeležena pot za navadnega delfina. O tem smo letos poročali tudi na mednarodnem znanstvenem kongresu o morskih sesalcih. Mama in mladič sta bila v omenjenem pristanišču vse do februarja letos, ko je mladiček izginil, samica pa je kmalu po tem zapustila pristanišče. Od takrat jo občasno srečujemo na različnih drugih lokacijah v Tržaškem zalivu. Videti je zdrava in pogosto zelo razposajena. Zanjo je v tem trenutku zelo pomembno, da jo ljudje ne nadlegujejo in z njo ne skušajo vzpostaviti kakršnegakoli stika. Za divje živali je prav, da ostanejo divje. Če ta delfinka slučajno postane t.i. »socialni delfin«, ki bo iskal družbo človeka, utegne to biti dolgoročno nevarno tako zanjo, kot tudi za ljudi.

Navadni delfin je bil nekoč ena najbolj razširjenih in pogostih vrst delfinov v Sredozemlju. Danes je vrsta v Sredozemskem merilu ogrožena, v vzhodnem Sredozemlju pa so postali zelo redki. Zakaj je ta samica priplavala tako daleč in ostala tukaj, zaenkrat ostaja s
krivnost.

13 Aug 2011

Two whales in the Gulf of Trieste

Two fin whales (Balaenoptera physalus) were spotted near Trieste this morning and photographed by our colleagues of the Miramare Marine Protected Area. Morigenos received a report of at least one of the whales being spotted again in the late afternoon between Izola and Piran, close to the coast, and then again in Piran Bay in the evening, where it was photographed by our friend photographer Rok Dolničar. See the photo here: Fin whale in the Gulf of Trieste
In order to track the occurrence of whales in these waters, we kindly ask you to inform us of any sightings at +386 31 77 10 77 . Many thanks to those of you who already reported your sightings to us!

Photo: fin whale in Trieste (Photo: Saul Ciriaco, Miramare MPA, WWF)

Dva kita v Tržaškem zalivu

Danes dopoldne sta bila pri Trstu opažena dva brazdasta kita (Balaenoptera physalus), ki so ju naši kolegi iz morskega rezervata Miramare tudi fotografirali. Društvo Morigenos je prejelo obvestilo, da je bil vsaj en od kitov v poznih popoldanskih urah ponovno opažen med Izolo in Piranom, nedaleč od obale, zvečer pa tudi v Piranskem zalivu, kjer ga je fotografiral naš prijatelj in fotograf Rok Dolničar. Fotografijo si lahko ogledate tukaj: Brazdasti kit v Tržaškem zalivu
Da bi lahko bolje spremljali pojavljanje in prisotnost kitov pri nas, vas vljudno prosimo, da morebitna opažanja čimprej sporočite društvu Morigenos na 031 77 10 77. Hvala vsem, ki ste nam svoja opažanja že sporočili!

Fotografija: brazdasti kit pred Trstom (Foto: Saul Ciriaco, morski rezervat Miramare, WWF)

11 Aug 2011

Dolphin Day

Join us at the 7th Dolphin Day! Come and celebrate the 10th anniversary of Morigenos with us. Entry is free. For programme and details click on the photo (in Slovene and Italian). The programme includes workshops for children, an educational exhibition on dolphins in Slovenia, two boat trips with tour boat Solinarka, various fun and educational games for children, lecture about the 10 years of Morigenos work and dolphins in Slovenia, dance performances, sweet surprise, pantomime show and the concert of the popular band Kingston.

Dan delfinov

Vabimo vas na 7. Dan delfinov! Pridite in z nami praznujte 10. obletnico delovanja društva Morigenos. Vstop prost. Za program in podrobnosti kliknite na sliko!

9 Aug 2011

Morigenos in ASCOBANS

Društvo Morigenos že nekaj časa sodeluje s sekretariatom sporazuma ASCOBANS (Sporazum o ohranjanju malih kitov v Baltiku, severovzhodnem Atlantiku ter Irskem in Severnem morju), čeprav delo društva ne poteka neposredno v geografskem območju tega sporazuma. Društvo Morigenos je v okviru sodelovanja sekretariatu za potrebe potujoče mednarodne razstave v uporabo odstopilo svoje fotografije. Fotografija delfina iz slovenskega morja pa je tudi na novi spletni strani sporazuma ASCOBANS, v poglavju o veliki pliskavki. Stran si lahko ogledate tukaj: ASCOBANS – Velika pliskavka

Morigenos and ASCOBANS

For some time now, Morigenos has been collaborating with the secretariat of the ASCOBANS agreement (Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic, North East Atlantic, Irish and North Seas), although Morigenos does not directly work in the geographical area of the agreement. We provided ASCOBANS with photographs that were used in an international travelling exhibition, while a photo of a dolphin from Slovenia is also used in the section about bottlenose dolphins on the new ASCOBANS website. You can check out the website here: ASCOBANS – Bottlenose dolphin

23 Jul 2011

Dolphin Day 2011


As promised, this year's event “My, your, our dolphins” – Dolphin Day is going to be special because Morigenos is celebrating 10 years of its work. Because of the diverse program, several performances and sweet surprises and with hope you can all join us, Dolphin Day will be held on Sunday 21st August 2011. The day will be eventful and interesting, we hope you will join our celebration.

Hint: Let the sun into your heart…

Dan Delfinov 2011

Obljubili smo vam, da bo letošnja prireditev "Moji, tvoji, naši delfini" - Dan delfinov, še kako posebna, saj društvo Morigenos praznuje svojo 10. obletnico delovanja. Zaradi pestrega programa, mnogih nastopajočih in sladkih presenečenj ter v upanju, da se nam takrat lahko pridružite prav vsi, bo 7. Dan delfinov v nedeljo, 21. avgusta 2011. Dogajanje bo vsekakor posebno in nepozabno, zato lepo vabljeni, da praznujete z nami.

Namig: Pusti soncu v srce...

15 Jul 2011

Whale in Kvarner

A whale was sighted close to Rijeka yesterday. It was probably a fin whale (Balaenoptera physalus), based on photos, video footage and the fact that this species is present in the Mediterranean Sea. Nevertheless, the possibility of another species is not excluded. In the second half of June, a whale of similar size was also reported off Poreč. Fin whales are common in the Mediterranean and are the only species of baleen whales that are constantly present in this region. Therefore the occurrence of fin whales in the Adriatic is not unusual and we normally record this species almost every year. The last sighting in the Gulf of Trieste was in the end of year 2009. It is very important that we leave such animals in peace and do not try to "help" them or drive them out to open sea. Whales usually find their way in water just fine. However, if something is indeed wrong with them, then additional disturbance is definitely not helpful. If you happen to encounter a whale off Slovenia, please let us know by calling +386 31 77 10 77 or sending an e-mail to morigenos@morigenos.org. Photos or video footage is also very helpful.
Photo: Zvonko Brkljačić, source: novilist.hr

Kit v Kvarnerju

V bližini Rijeke se je včeraj pojavil kit. Najverjetneje gre za brazdastega kita (Balaenoptera physalus), sodeč po fotografijah, video posnetkih in stalni prisotnosti te vrste v Sredozemlju. Kljub temu možnost, da gre za katero drugo vrsto, ni povsem izključena. V drugi polovici junija naj bi bil podobno velik kit opažen tudi v bližini Poreča. Brazdasti kiti so v Sredozemlju pogosti in so edina vrsta vosatih kitov, ki v Sredozemlju stalno živi. Zato pojavljanje te vrste v Jadranskem morju ni nekaj nenavadnega in jo zabeležimo skoraj vsako leto. Zadnje opažanje brazdastega kita v Tržaškem zalivu je bilo ob koncu leta 2009. Zelo pomembno je, da takšno žival pustimo čimbolj pri miru in ji ne skušamo »pomagati« ali jo pregnati na odprto morje. Kiti se v vodi povsem dobro znajdejo brez naše pomoči, če pa je z njimi karkoli narobe, jim dodatno vznemirjanje prav gotovo ne pomaga. Če slučajno kadarkoli opazite kita v slovenskih in bližnjih vodah, vas prosimo, da nam to sporočite na telefonsko številko 031 77 10 77 ali po elektronski pošti (morigenos@morigenos.org), zelo koristne pa so tudi fotografije in video posnetki.
Foto: Zvonko Brkljačić, vir: novilist.hr

8 Jul 2011

Living with the sea

True Mediterraneans still exist and live their unusual and different culture. In Slovenia this culture has best been preserved in Piran. Meet and protect this culture of living.

Event Living with the sea will take place on Friday 8th of July 2011 and Saturday 9th of July 2011 from 19.00 to 22.00 o’clock at Punta in Piran. You can meet local people and get to know everyday chores of seamen. At the ambient of nice music you can learn how to tie knots, mending nets, see how to craft steering wheel, play “briskola” and “mora”, see how to cook “brodet and polenta” and much more. Morigenos will present life of dolphins in Slovenian and adjacent waters on Friday.

Welcome!

Živeti z morjem

Pravi Mediteranci še obstajajo in živijo svojo nenavadno in zelo drugačno kulturo. V Sloveniji se je ta kultura najbolje ohranila v Piranu. Spoznajmo in zaščitimo to kulturo bivanja.

Prireditev Živeti z morjem bo potekala v petek, 8. 7. 2011 in v soboto, 9. 7. 2011 od 19. do 22. ure na Punti v Piranu. Spoznavali in družili se boste z domačini, obmorci in njihovimi vsakdanjimi opravili. Ob prijetni glasbi se boste lahko naučili morskih vozlov, krpanja mrež, ogledali izdelavo krmila za batano, igrali briškolo in moro ter videli kako se skuha brodet in polenta in še kaj.
Društvo Morigenos bo v petek predstavilo življenje delfinov v slovenskem morju in okoliških vodah.

Dobrodošli!

28 Jun 2011

Morigenos video kanali

Morigenos video kanali so končno pripravljeni. Lahko obiščete naša kanala na YouTube ali Vimeo in nas preko teh kanalov tudi spremljate. Prav tako smo na naši spletni strani ustvarili Video oddelek. Prvi video je že na spletu. Kmalu nameravamo dodati nove. Upamo, da vam bodo naši video kanali všeč!

Morigenos video channels

Finally, Morigenos video channels are ready to launch! You can visit and subscribe to our channels on YouTube or Vimeo. Furthermore, our new Video section of the website has been launched. The first video is already online. We plan to post new videos soon. We hope you like it!

23 Jun 2011

For coasts of friendship

Join us at the swim marathon »For coasts of friendship« that will take place in Piran Bay, this Saturday, 25th June 2011. The most brave will swim from Portorož (Slovenia) to Kanegra (Croatia), on a route 4 km long, while it will also be possible to take the half-way route. Several participants intend to swim in moral support of Morigenos and you are welcome to join them. Morigenos team and Morigenos boat will assist the organisers during the event. We are proud to participate in an event that encourages friendship and collaboration between Croatia and Slovenia. More information at: For coasts of friendship

Za obale prijateljstva

Pridružite se nam na plavalnem maratonu »Za obale prijateljstva«, ki bo potekal v Piranskem zalivu, v soboto, 25. junija 2011. Najpogumnejši bodo plavali iz Portoroža v hrvaško Kanegro, torej čez Piranski zaliv, na progi dolgi 4 km, možna pa je tudi polovična razdalja. Več udeležencev maratona bo plavalo v moralno podporo društvu Morigenos, pridružite pa se lahko tudi vi. Ekipa društva pa bo s svojim plovilom organizatorjem pomagala pri izvedbi prireditve. Ponosni smo, da lahko sodelujemo na prireditvi, ki vzpodbuja prijateljstvo in sodelovanje med Hrvaško in Slovenijo. Več informacij na: Za obale prijateljstva

6 Jun 2011

Dolphin Day is near

On the last Saturday at the end of July (30. 7. 2011), activities on Tartini square in Piran will be dedicated to dolphins. We are organizing the seventh traditional Dolphin Day. Because Morigenos is celebrating 10 years of work this year, the atmosphere will be especially festive. Activities will be invigorated with interesting happenings and new surprises. The program will be posted in July.

Join us!

Približuje se Dan Delfinov

Zadnjo soboto v mesecu juliju, 30. 7. 2011, bo dogajanje na Tartinijevem trgu v Piranu posvečeno delfinom. Priredili bomo tradicionalni, tokrat že sedmi, Dan Delfinov. Vzdušje bo praznično obarvano, saj v letošnjem letu obeležujemo deseto leto delovanja društva. Dogajanje bomo popestrili z novimi zanimivostmi in presenečenji. Program bo objavljen v juliju.

Pridružite se nam!

17 May 2011

Morigenos members and dolphin adopters day

Last Saturday, May 7th 2011, we organized a special day for Morigenos members and dolphin adopters. We demonstrated our research procedures, informed them about the latest news of “your and our” dolphins and we all got to know eachother better. Unfortunately we missed dolphins only for one day. We found a dolphin on Sunday morning, swimming next to the oceanographic buoy, exactly where we were sailing the day before. Later on, in the afternoon, we also tracked down a group of 15 dolphins further offshore. Among them we saw Deinon, Amanita, Kai and Daphne with her new calf. Even though we didn’t find any dolphins during our day together, we all spent a nice sunny day in Piran. Thank you for joining us.

On the link below (minute 10:40) you can check out the short news broadcast during the morning TV show Dobro Jutro (in Slovene)
http://tvslo.si/predvajaj/dobro-jutro-1-del/ava2.104953202/

Photo: Brigita Žvokelj, Morigenos member

Dan članov in posvojiteljev delfinov društva Morigenos

Prejšnjo soboto, 7. 5. 2011, smo organizirali poseben dan za člane in posvojitelje delfinov društva Morigenos. Našim podpornikom smo predstavili terensko delo, jih seznanili z zadnjimi novicami o “vaših in naših” delfinih ter se z njimi nekoliko bolje spoznali. Delfine smo na žalost zgrešili le za en dan, saj smo v nedeljo dopoldne našli delfina ravno pri oceanografski boji, kjer smo z ladjico pluli prejšnji dan. Popoldne pa smo na odprtem morju izsledili še skupino 15-ih delfinov, v kateri so bili med drugim tudi Deinon, Amanita, Kai in Daphne z mladičkom. Kljub temu, da delfinov med našim druženjem nismo uspeli najti, smo skupaj preživeli lep sončen dan v Piranu. Hvala vsem, ki ste se nam pridružili.
Na spodnji povezavi si lahko na minuti 10:40 ogledate prispevek v oddaji Dobro Jutro
http://tvslo.si/predvajaj/dobro-jutro-1-del/ava2.104953202/

Foto: Brigita Žvokelj, članica društva

10 May 2011

Letošnja prva želva!

Dva dni nazaj smo bili na terenu. Med iskanjem delfinov smo srečali prvo letošnjo želvo, glavato kareto (Caretta caretta). Njen oklep je meril približno 40-50 cm, želva pa se je mirno sončila na mirni vodni gladini. Morske želve naše vode obiščejo vsako leto med majem in oktobrom. Veselimo se nove želvje sezone in novih srečanj s temi tihimi morjeplovci.

This year's first turtle!

We were out at sea two days ago. During dolphin search we encountered our first loggerhead turtle (Caretta caretta) this year. The carapace lenght was about 40-50 cm. The turtle was basking calmly at the surface. Marine turtles visit our waters each year between May and October. We look forward to the new turtle season and to new encounters with these silent sailors.

22 Apr 2011

Research camps - dates

Dates for this year's research camps are online! Check them out at the Research camps page and join us!

Raziskovalni tabori - termini

Termini za letošnje raziskovalne tabore so znani! Oglejte si jih na strani Raziskovalni tabori in se nam pridružite!

21 Apr 2011

Movie evening: The Cove

On Tuesday, April 26th at 20.00, documentary film The Cove will be screened at the Environment centre in Ljubljana. A talk with guests Tilen Genov (president of Morigenos) and Andrej Bibič (representative of Republic of Slovenia at the International Whaling Commission) will follow afterwards.


Click on the image to view the invitation (in Slovene).

Filmski večer: Skriti zaliv

V torek, 26. aprila, bo ob 20. uri v Okoljskem centru v Ljubljani projekcija dokumentarnega filma Skriti zaliv. Ogledu filma bo sledil pogovor z gostoma Tilnom Genovom (predsednik društva Morigenos) in Andrejem Bibičem (predstavnik Slovenije pri Mednarodni komisiji za kitolov).

Vljudno vabljeni!

Za ogled vabila kliknite na sliko.

19 Apr 2011

Daphne has a new baby!

We headed out to sea a few days ago. Finally some good weather for fieldwork. After less than 10 minutes on navigation, something jumped out of the water and made a splash, far away on the horizon. We directed the boat there. It may just be tuna fish. That would be a nice sighting, too. Nevertheless, we were silently hoping it would be dolphins. Another dark figure on the horizon. It is amazing how your heart starts beating faster with tense anticipation, while all you see around is calm water and the boat glides peacefully accross it. In the next moment, all doubts were gone: dolphins! We gradually reduced speed and slowly approached the group from the side. Deinon! Amanita! Old friends everywhere. Soon we spotted a tiny creature, swimming beside its mother. Definitely a newborn, perhaps only a week or two old. At first we did not see who the mother was. And then the revelation: Daphne! New calves are always good news. But with Daphne (one of our most frequently encountered dolphins) being the mother, the news are even better. Emanuela is also here with her 1 year old calf that we met last year as a newborn. The fact that the calf survived its first year is very encouraging. We hope Daphne can achieve the same with her calf. Many newborns do not survive through their first year of life. But if her best friend succeeded, we believe Daphne can do it as well.

Photo: Tilen Genov, Morigenos

Daphne ima novega mladička!

Pred nekaj dnevi smo se odpravili na teren. Končno spet primerno vreme za terensko delo. Po manj kot 10 minutah plovbe je daleč na obzorju nekaj skočilo iz vode in povzročilo pljusk. Čoln smo usmerili tja. Morda so le tune. Tudi to je lepo opažanje. Na tihem pa smo vendarle upali, da so delfini. Spet temna podoba na obzorju. Neverjetno je, kako ti ob napetem pričakovanju srce začne hitreje utripati, medtem ko naokoli vidiš le mirno vodo, po kateri drsi čoln. V naslednjem trenutku ni bilo več nobenega dvoma: delfini! Postopoma smo upočasnili in se skupini počasi približali od strani. Deinon! Amanita! Sami stari znanci. Kmalu smo ugledali majceno bitje, ki je plavalo ob svoji mami. Definitivno novorojenček, morda le teden ali dva star. Sprva nismo uspeli videti, kdo je mama. Nato pa spoznanje: Daphne! Novi mladički so vedno dobra novica. Ker pa je nova mama Daphne, eden izmed najpogostejših delfinov pri nas, je novica še toliko boljša. Tu je tudi Emanuela, s svojim leto dni starim mladičkom, ki smo ga spoznali lani poleti, ko je bil še novorojenček. Dejstvo, da je preživel svoje prvo leto, je zelo vzpodbudno. Upamo, da bo isto dosegla tudi Daphne. Mnogi mladički prvega leta življenja namreč ne preživijo. Toda če je to uspelo njeni najboljši prijateljici, verjamemo, da bo isto uspelo tudi Daphne.

Foto: Tilen Genov, Morigenos

17 Apr 2011

Real Way Down

Ekipa društva Morigenos v svoji raziskovalni bazi v Luciji trenutno gosti mednarodno ekipo dveh Angležev in ene Belgijke. Trije popotniki tvorijo ekipo (ki jo sestavljajo projektni vodja Matt Sarson, novinarka Cindy Cao in snemalec Phil Wright) inovativnega dobrodelnega projekta »The Real Way Down« - 22 tednov dolge ekspedicije iz Londona do Cape Towna. Ekipa bo na poti obiskala različne dobrodelne organizacije v vsaki izmed 22-ih držav na poti.

»The Real Way Down« je projekt nove nevladne organizacije »Patchwork World«. Projekt (pri katerem poteka snemanje na vsakem koraku) bo pomagal pri promociji vsake izmed partnerskih organizacij, vzpodbujal sodelovanje med nacionalnimi in lokalnimi dobrodelnimi organizacijami na mednarodnem nivoju in povezal ljudi skozi skupne vizije, pa tudi probleme, s katerimi se srečujejo. Namen projekta je tudi promocija upanja in pozitivnega napredka v dobrodelnem sektorju ter iskanje metod za večjo učinkovitost celotnega dobrodelnega sektorja.

Vseh 22 dobrodelnih organizacij na poti bo tvorilo temelje »Patchwork World« mreže, ki se bo razvijala v prihajajočih letih in pomagala ljudem pri trudu za boljši in pravičnejši svet.

Med slovenskimi organizacijami so organizatorji projekta izbrali društvo Morigenos. Z nami so preživeli zadnjih pet dni, tako v raziskovalni bazi, kot tudi na terenu, da bi izvedeli več o morski biologiji in varstvu narave. Pripravili bodo kratek dokumentarec o delu društva Morigenos, ki se bo predvajal na televiziji v Veliki Britaniji in drugod po svetu preko interneta. Bili smo zelo veseli in ponosni, da smo lahko gostili tako neverjetno ekipo izredno pozitivnih, prijaznih in zabavnih ljudi. Želimo jim varno in zanimivo pot in upamo, da jih bomo kmalu spet gostili!

Za več informacij o projektu Real Way Down obiščite:

Real Way Down

The Morigenos team is currently hosting an international team of two Brits and one Belgian in Morigenos field base this week. The three travellers make up the team (consisting of project manager Matt Sarson, journalist Cindy Cao and videographer Phil Wright) behind the innovative charity project 'The Real Way Down' - a 22 week long car expedition from London to Cape Town, visiting a different charity or NGO in each of the 22 countries on the way.

The 'Real Way Down' is a project from a new development NGO 'Patchwork World'. Filming the entire journey, the project will help to promote each of their partner charities, as well as encouraging increased cooperation between national and local charities on an international level, connecting people through shared passions and problems. The project will explore the existence of hope and positive progression within the charity sector, and explore methods of developing and increasing the efficiency of the sector as a whole.

The 22 charities visited during the 'Real Way Down' will form the foundations of the'Patchwork World' network, which will be developed over the coming years, helping to connect people working towards a better and fairer world.

In Slovenia, the team have chosen to work with Morigenos, and have spent the last five days with us at our base in Lucija and out in the field, in order to understand more about marine biology and conservation. The team will produce a short documentary about the work of Morigenos to be broadcast on TV in the UK and around the world via the internet. We were very happy and honoured to host such an amazing team of very positive, kind and fun people. We wish them a safe and exciting journey and we hope to have them back with us soon!

For more information on the Real Way Down please visit:
http://www.realwaydown.com
http://realwaydown.blogspot.com

28 Mar 2011

Conference of the European Cetacean Society

Morigenos team attended the 25th Conference of the European Cetacean Society in Cadiz (Spain), from 21st to 23rd March 2011. The theme of this year's conference was »Long-term datasets on marine mammals: learning from the past to manage the future".
Tilen Genov presented some of the latest findings, made in cooperation with our Italian colleagues, on short-beaked common dolphin (Delphinus delphis) in the central Mediterranean Sea with the title: »Long-distance (1000+km) movement by a short-beaked common dolphin in the central Mediterranean Sea«.

Konferenca Evropskega društva za kite in delfine

 Ekipa društva Morigenos se je v Cadizu (Španija), med 21. in 23. marcem 2011, udeležila 25. konference Evropskega društva za kite in delfine. Tema letošnje konference je bila »Dolgoročni podatki o morskih sesalcih: učenje iz preteklosti za načrtovanje prihodnosti«.
Tilen Genov je predstavil izsledke zadnjih raziskav, opravljenih v sodelovanju z italijanskimi kolegi, o navadnem delfinu (Delphinus delphis) v osrednjem delu Sredozemskega morja z naslovom: »Dolga migracija (1000+km) navadnega delfina v osrednjem delu Sredozemskega morja«.

17 Mar 2011

Del dohodnine za delfine

Znova je tisti čas v letu, ko je potrebno oddati napoved za odmero dohodnine, in znova imate priložnost da del le-te namenite za naše delfine. Tako lahko brezplačno darujete in bistveno pripomorete k delovanju društva Morigenos.

 Zakonodaja omogoča, da lahko del dohodnine, ki jo plačujemo državi, namenimo dobrodelnim in neprofitnim organizacijam. To pomeni, da lahko kot davčni zavezanec del odmerjene dohodnine (do 0,5 %) namesto državnemu proračunu, namenite delovanju društva Morigenos.

Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, kako dragocen bo vaš prispevek za nadaljnje in uspešno delovanje našega društva. Z zbranim denarjem bomo, kot vedno doslej, nadvse gospodarno in skrbno ravnali.

Ves denar je namenjen izključno znanstvenemu preučevanju delfinov ter aktivnostim za varstvo morja. Za vsak vaš prispevek se vam iskreno zahvaljujemo!

Postopek je podrobneje opisan tukaj.

27 Feb 2011

Happy birthday Tethys!

Happy birthday to Tethys, our fellow NGO! Tethys is celebrating its 25th birthday.
Morigenos team has been working closely with Tethys and its members over the past years, which is always a great pleasure. In fact, in a way, Tethys is guilty of inspiring something that later became Morigenos, as the founder of Morigenos started his cetacean work with Tethys. So thanks for that and best wishes from Morigenos!

A few thoughts from Giuseppe Notarbartolo di Sciara, president and founder of Tethys: Tethys' 25th birthday

Followers