12 Dec 2014

100th dolphin sighting this year!


Morigenos is celebrating a historical moment today (after yesterday's Dolphin Night)! Today we had the 100th dolphin sighting this year, crushing all our records from previous years. We thus encountered dolphins on 100 different occasions in 2014 only, and observed them in every month of the year. The "celebrity" of today's sighting off Piran was Ace, the same dolphin that was the centre of so much debate at Dolphin Night. Ace apparently knew we talked about him. :) We would like to take this opportunity to thank all of you that participated in our fieldwork this year. Thanks to all this work we now know that much more about our dolphins.

100. opažanje delfinov letos!


Društvo Morigenos danes (ravno po včerajšnji Noči delfinov...) praznuje zgodovinski trenutek! Danes smo namreč pred Piranom imeli 100. opažanje delfinov v letošnjem letu, s čimer smo podrli vse naše rekorde doslej. Delfine smo torej le v letu 2014 opazovali kar 100-krat, v prav vseh mesecih leta. "Slavljenec" današnjega dne je bil delfin Ace, prav tisti delfin, o katerem je bilo včeraj na Noči delfinov toliko govora. Ace je očitno vedel, da smo sinoči govorili o njem. :) Ob tej priložnosti se želimo zahvaliti vsem, ki ste letos sodelovali pri našem terenskem delu, zaradi katerega o naših delfinih vemo še toliko več.

3. Noč delfinov navdušila


V društvu Morigenos smo včeraj, 11. decembra 2014, že tretje leto zapored v Ljubljani organizirali Noč delfinov, prednovoletno druženje s starimi in novimi podporniki, posvojitelji, projektnimi partnerji, donatorji, sodelavci, člani in vsemi prijatelji morja. Namen dogodka je predstaviti delo društva v preteklem letu, vzbuditi zavedanje o pomembnosti ohranjanja morskega okolja in njegove biotske raznovrstnosti ter se zahvaliti vsem, ki nas v teh prizadevanjih podpirajo. 

“Raziskovalno delo je zahtevno, a se obrestuje, saj danes o delfinih v slovenskem morju že precej vemo,” je v predstavitvi o zanimivostih iz življenja “naših” delfinov in raziskovalcev društva Morigenos povedal Tilen Genov, predsednik društva. 

Podpredsednica društva Polona Kotnjek je izpostavila pomembnost odličnega večletnega sodelovanja z različnimi posamezniki, društvi, institucijami in organizacijami. To je potrdila tudi Andreja Palatinus z Inštituta za vode RS. “Za uspeh potrebuješ strast, izjemno voljo do dela ter veliko vztrajnosti … in vi vse to imate,” je poudarila Palatinusova. 

Pisateljica in duhovna motivatorka Cristy Žmahar je kot glasnica projekta Krilc tudi sama podprla Pesem delfina, čarobno darilce, s katerim lahko vsakdo preko Krilc sredstva nameni za raziskovanje in varstvo delfinov pri nas. Za to prijazno gesto smo ji v zahvalo podarili edinstveno fotografijo delfina iz slovenskega morja. Cristy je v svojem nagovoru dejala, da bi se človek moral bolj zgledovati po živalih, saj se, kot še posebej delfini, znajo povezovati, medtem ko se ljudje iz dneva v dan bolj odmikamo drug od drugega in tudi od narave. 

Na dogodku smo napovedali nove pakete članstva v letu 2015, s katerimi si želimo predvsem k aktivnemu članstvu pritegniti čim več zainteresiranih. Spregovorili smo tudi o zelo uspešni akciji Posvojite delfina!, ki je iz leta v leto bolj priljubljena – v tem letu bomo kmalu zabeležili že 100. posvojitev. Predstavili smo še novo zloženko “Delfini ob slovenski obali” ter prijazno pozvali k všečkanju FB-strani Morigenos, saj smo si za cilj zastavili, da bomo do novega leta zbrali 3000 všečkov. 

Obiskovalci dogodka so kot darilo za donacijo prejeli prav posebno majico društva Morigenos, ogledali pa so si lahko tudi del razstave fotografij delfinov iz slovenskega morja na lesu, ki je bila še nedavno na ogled v piranskem svetillniku. 

Družabni večer, na katerem je za sproščeno vzdušje s pravo mero humorja poskrbel voditelj Klemen Bunderla, pa je bil tudi pravi glasbeni dogodek, saj je nastopila vedno odlična XXL vokalna skupina Tomaža Kozlevčarja. 1 Dec 2014

Cetacean manual for MPA managers


The Cetacean manual for Marine Protected Area (MPA) managers has been published. The aim of the manual is to provide MPA managers with useful advice for incorporating cetaceans into the management of MPAs. The co-author of the publication and the author of several chapters in it is Tilen Genov from Morigenos. MPAs are an important tool for conserving marine habitats and life within them. The presence of cetaceans in MPAs can increase their visibility and make them more attractive to visitors. On the other hand, MPAs can contribute to a better conservation of cetaceans. The manual, among other things, presents cetacean species that live in the Mediterranean and Black seas, and provides advice on cetacean monitoring, response to strandings, managing interactions between human activities and cetaceans, engaging the public and raising public awareness. The manual was published by ACCOBAMS, MedPAN and UNEP/MAP-RAC/SPA and is freely available at the following link: Cetacean manual for MPA managers.

Priročnik o kitih in delfinih za upravljavce morskih zavarovanih območij


Izšel je priročnik o kitih in delfinih za upravljavce morskih zavarovanih območij. Namen priročnika je podati koristne informacije in smernice, ki upravljavcem omogočajo vključevanje kitov in delfinov v aktivnosti upravljanja z morskimi zavarovanimi območji. So-avtor publikacije ter avtor več poglavij v njej je Tilen Genov iz društva Morigenos. Morska zavarovana območja so pomembno orodje za varstvo morskih habitatov in življenja v njih. Prisotnost kitov in delfinov v njih lahko bistveno poveča njihovo prepoznavnost in jih naredi privlačne za obiskovalce, po drugi strani pa zavarovana območja pripomorejo k boljšemu varstvu teh živali. Priročnik med drugim predstavi vrste kitov in delfinov, ki živijo v Sredozemlju in Črnem morju, osnovne napotke za spremljanje njihove prisotnosti v zavarovanih območjih, napotke za ukrepanje v primerih nasedanj, ukrepe za zmanjševanje negativnih interakcij med kiti in delfini ter človeškimi aktivnostmi, ter nasvete o ozaveščanju in vključevanju javnosti. Priročnik je bil izdan pod okriljem organizacij ACCOBAMS, MedPAN in UNEP/MAP-RAC/SPA in je prosto dostopen na naslednji povezavi: Cetacean manual for MPA managers.

Followers