24 Nov 2009

Orca and a great white shark

Researching and observing natural wonders and animals is constantly surprising us. This is the natures' charm that amazes us. We will never completely understand its ways, but we can always admire, respect and preserve it for the future generations.
Tourists who went whale watching near Farallon islands (near California) witnessed an unusual attack of orca on a great white shark. The shark suffered severe injuries and died. Two orcas were then feeding on its carcass for 15 minutes.

Orka in veliki beli morski pes

Raziskovanje in opazovanje naravnih čudes in živali nas vedno znova preseneča. Prav to je tisti čar narave, ki nas osupne. Nikoli je ne bomo povsem razumeli,  vedno  pa jo lahko občudujemo in spoštujemo ter ohranimo za naslednje rodove.
Turisti, ki so se udeležili whale watchinga v bližini Farallonskih otokov (blizu Kalifornije) so bili priča nam nenavadnemu napadu orke na belega morskega psa. Slednji je podlegel poškodbam in poginil,  dve orki pa sta se nato še 15 minut hranili s truplom.

21 Nov 2009

Društvo Morigenos in Nacionalni inštitut za biologijo (Morska biološka postaja Piran) poglobila sodelovanje

Društvo Morigenos in Morska biološka postaja Piran (enota Nacionalnega inštituta za biologijo) sta nedavno podpisala Memorandum o sodelovanju, s katerim sta poglobila dosedanje sodelovanje. Obe instituciji že vrsto let odlično sodelujeta na področju znanstvenega raziskovanja, izobraževanja in ozaveščanja, kar je razvidno iz znanstvenih publikacij, razstav, predavanj, delavnic in strokovnih srečanj. S podpisom memoranduma sta že obstoječe sodelovanje dvignili na višji nivo in se nekoliko bolj formalno zavezali k nadaljnjemu razvijanju sinergij na področju raziskovanja in varstva morja.

Foto: Tilen Genov

13 Nov 2009

Pesem delfina

Pesem delfina je eno izmed družbeno odgovornih daril v projektu Krilca, s katerim za eno leto posvojite delfina ter pripomorete k zaščiti delfinov v slovenskem morju. V sodelovanju s Studiom 12 in Umanotero smo predstavili naše delo in Pesem delfina.

12 Nov 2009

Krilca (Wings) celebrate their second birthday

Krilca (Wings), gifts with magical powers, celebrated their second birthday yesterday, 7th November, 2009. Krilca prove that we can also give presents in a different, original, creative and responsible way. Until today Krilca have made 2835 people happy and have enabled many good deeds for people, animals, the environment and the world.

Krilca are truly magical. Beautiful and useful at the same time, even though they cannot be touched or held. Purchasing Krilca is not just another ordinary shopping, but a good deed that really helps change the world for the better. Our money does not go to a factory but to someone in need.

For their second birthday we really gave Krilca the opportunity to fly: from now on Krilca can also be given as an e-card. You can find all details at www.krilca.si (currently only in Slovene).

The purpose of Krilca is to enable regular income to selected sustainable and socially resposible projects in Slovenia, the countries of the former Yugoslavia and developing countries. Special gifts are delivered for one of many good deeds in the name of a person who receives the present. By buying one of these gifts we can help preserve plant and animal species, reduce poverty in developing countries, fight climate change or simply make an orphan child happy with new sneekers. At the moment you can choose between 42 gifts from different social, evironmental and geographical areas.

Umanotera, Slovenian foundation for sustainable development ensures that the entire money, intended for a certain cause, comes into the right hands. All this is done with the help of partner organisations who carry out these projects. All of them have officially committed themselves to spend the collected money entirely for the project specified in Krilca. Moreover, they prepare regular reports about the funds used, which can be found at www.krilca.si (currently only in Slovene). Morigenos is proud to be a partner to Krilca!

For more information please contact: Gaja Brecelj, gaja@umanotera.org, www.krilca.si, phone: 00386 1 439 4895 or 00386 41 535 947.

8 Nov 2009

Krilca praznujejo drugi rojstni dan


Krilca, darila s čarobno močjo, so včeraj, 7. novembra 2009, praznovale svoj drugi rojstni dan. Krilca dokazujejo, da lahko obdarujemo tudi drugače, na izviren in odgovoren način. Do današnjega dne so Krilca osrečila kar 2835-krat in omogočila veliko dobrih del za ljudi, živali, okolje in svet.

Krilca so res čarobna. Čudovito lepa so in koristna, čeprav jih ne moremo prijeti v roko. Nakup Krilc ni samo še eden v vrsti običajnih nakupov, temveč je dobro delo, ki resnično pomaga spreminjati svet na bolje. Našega denarja ne dobi tovarna, temveč bitja v stiski.

Ob praznovanju drugega rojstnega dne smo Krilcem dali novo možnost, da poletijo: odslej jih lahko podarimo tudi kot e-voščilnico. Vse podrobnosti na www.krilca.si

Namen Krilc je omogočiti stalne prilive izbranim trajnostnim in družbeno odgovornim projektom v Sloveniji, državah nekdanje Jugoslavije in državah v razvoju. Gre za posebna darila, ki jih v obdarovančevem imenu namenimo za eno od številnih dobrih del. Z nakupom takih daril lahko pripomoremo k ohranjanju rastlinskih in živalskih vrst, zmanjševanju revščine v državah v razvoju, boju s podnebnimi spremembami, ali pa enostavno razveselimo otroka brez staršev z novimi športnimi copati. Trenutno je na voljo 42 daril iz različnih socialnih in okoljskih področij ter geografskih območij.

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj zagotavlja, da je denar, ki je namenjen za darilo, v celoti posredovan v prave roke. Izbrana darila se uresničujejo s pomočjo partnerskih organizacij, ki izvajajo projekte. Vse so se uradno zavezale, da bodo denar v celoti porabile za darilo iz projekta Krilca. Poleg tega redno pripravljajo poročila o porabljenih sredstvih, ki so objavljena na spletni strani www.krilca.si.

V društvu Morigenos smo ponosni, da smo lahko partnerji projekta Krilca!

Več informacij: Gaja Brecelj, gaja@umanotera.org, www.krilca.si, 01 439 4895, 041 535 947.

6 Nov 2009

Whale in Trieste


Two days ago, on November 4th, 2009, Morigenos received another interesting report from its Italian colleagues from the Miramare reserve. A whale entered the port of Trieste (North Adriatic). Photos, which we received from our Italian colleagues, show that it was a fin whale (Balaenoptera physalus), also known as the »finback whale«. The whale was also spotted close to Trieste the next day, on November 5th. The animal was estimated to be around 12 m long. The animal was not spotted today. The fin whale is the second largest animal species on Earth, right after the blue whale (Balaenoptera musculus). Fin whales are a regular species in the Mediterranean, but they do not live in the Adriatic. Nevertheless, single individuals happen to enter the waters of the North Adriatic almost every year. Photo: Il Piccolo

Kit pri Trstu


Društvo Morigenos je od italijanskih kolegov iz rezervata Miramare v sredo, 4. novembra 2009 prejelo obvestilo o kitu, ki je zaplaval v pristanišče v Trstu. Iz fotografij, ki so nam jih posredovali italijanski kolegi, je razvidno, da gre za navadnega brazdastega kita (Balaenoptera physalus), znanega tudi pod imenom »hrbtopluti kit«. Kit je bil v bližini Trsta opažen tudi naslednji dan, 5. novembra. Žival naj bi bila dolga okoli 12 metrov. Danes kita na tem območju niso več opazili. Navadni brazdasti kit je sicer druga največja vrsta živali na svetu, takoj za sinjim kitom (Balaenoptera musculus). Navadni brazdasti kiti so v Sredozemlju stalna vrsta, vendar v Jadranskem morju ne živijo. Kljub temu se skoraj vsako leto zgodi, da se kakšen znajde tudi v severnem Jadranu. Foto: Il Piccolo

5 Nov 2009

Nimamo izgovora! Ukrepaj zdaj!


Društvo Morigenos je postalo partner kampanje "Ukrepaj zdaj!". Kampanja združuje slovenske organizacije in posameznike, ki se zavzemajo za ambiciozen in pravičen podnebni dogovor za zmanjševanje negativnih vplivov klimatskih sprememb. Vabimo vas, da kliknete tukaj in s podpisom peticije predsednika vlade, Boruta Pahorja, vzpodbudite k zavzemanju za učinkovit program spopadanja s podnebnimi spremembami.

4 Nov 2009

Ste videli delfine? Sporočite nam!


Če kjerkoli na območju slovenskega morja in severnega Jadrana nasploh opazite delfine ali kite, vas vljudno prosimo, da nam (če se le da) to TAKOJ sporočite na 031 77 10 77!

Isto vas prosimo tudi, če najdete mrtve, nasedle ali ranjene osebke.

Če nas zaradi kateregakoli razloga niste mogli poklicati, nas pokličite kasneje ali nam pošljite elektronsko pošto na . Fotografski ali video posnetki so še posebej koristni!


Zakaj nam je to pomembno?

Tovrstna obvestila o opažanjih so za nas pomembna iz več razlogov:

1) Včasih se lahko na takšna obvestila odzovemo nemudoma in delfine na morju lociramo. Na ta način lahko identificiramo posamezne osebke in tako točno vemo, kateri delfini so bili na tistem kraju ob tistem času. Obenem lahko na ta način zberemo več ključnih podatkov o njihovem življenju.

2) Tudi kadar se na obvestilo ne moremo odzvati dovolj hitro, so takšna obvestila dragocen vir informacij. Podatki o tem kje in kdaj so se delfini pojavili, so za nas zelo koristni, saj nam skupaj z našimi lastnimi opažanji dajejo bolj celovito sliko o stanju teh živali pri nas. Zato vestno beležimo vsa obvestila ribičev, jadralcev, domačinov in turistov.

3) Pri pojavljanju redkih vrst, kot je bil npr. kit grbavec, je zelo pomembno, da se tovrstne primere dokumentira in da se preveri, ali je z živaljo vse v redu.

4) Če gre za ranjene ali nasedle živali, se lahko naša ekipa za nujne primere na obvestilo hitro odzove in na terenu posreduje.

5) Fotografski in video posnetki nam lahko pomagajo identificirati vrsto kita ali delfina, zelo dobri posnetki pa nam lahko omogočijo prepoznavanje tistih osebkov, ki jih na tem območju že poznamo.

HVALA!

1 Nov 2009

Konec poletno-jesenske raziskovalne sezone - End of summer-autumn research season


Poletno-jesenska sezona terenskega dela društva Morigenos se je zaključila. Začela se je zimska sezona, ki ji tokrat nameravamo posvetiti več pozornosti. Zelo pomembno je namreč, da o delfinih v slovenskem morju zberemo čimveč podatkov tudi v zimskem času. Pri tem pa se radi spominjamo letošnje poletno-jesenske sezone, ki je bila prav neverjetna. O tem pričajo spodnji utrinki udeležencev naših poletnih raziskovalnih taborov.

The summer-autumn fieldwork season of Morigenos has ended. The winter fieldwork season has started instead. This season, we plan to put a lot of emphasis on winter research. It is very important to gather more information about dolphins in Slovenian waters in winter months. We will, however, gladly remember this year’s summe-autumn season, which was incredible. This is reflected by the feedback of some of our research camps participants below.

“Šesti dan raziskovalnega tabora Morigenos...
Po tem, ko smo v soboto zvečer odplesali "the dolphin dance" in se napolnili s "positive attitude", se je v nedeljo vse poklopilo: v mirnem morju smo opazili delfine. Naj pojasnim: po slovenskem morju ves čas plavajo delfini, toda ni jih tako enostavno opaziti, kot se morda na prvi pogled zdi. Svoje prvo srečanje z delfini v njihovem naravnem okolju lahko z eno besedo opišem kot VELIČASTNO. Ko so se čolnu približali na par metrov (ne, nismo jih vabili s hrano), so mi začele kar same od sebe po licih teči solze, solze sreče. Plavali so vse okrog nas, se hranili ter izvajali različne skoke (s katerimi med drugim tudi komunicirajo), mi pa smo občudovali lepoto njihovega gibanja, njihovo milino, igrivost in spokojnost. Prava hrana za dušo.“

Nina Uratarič, 33, Slovenija


“ -Morje- a mystic world with lots of special creatures. Among them: cetaceans! Fact is that millions of years ago their mammalian ancestors returned to the sea to spend their entire life in the water. Isn’t that cool?

“It’s high time to meet these animals in their natural habitat”, I thought to myself. So I grabbed my laptop, googled for a while and suddenly I came across the Morigenos webpage. Lucky me!! Honestly, I didn’t even know that dolphins can be found that far North in the Adriatic Sea. So this was great news, and I started reading through the camp description, looked at the dolphin photos on that site and pretty soon it was clear to me: I want to participate! A decision I wouldn’t regret...

During the ten days in Lucija (camp base, Piran (land observation point), Adriatic Sea (boat surveys), I gathered some special experiences. To me, as an admirer of nature, the encounters with free-ranging dolphins were just breathtaking. It was the 12th of September, a Saturday, and the first time we headed out with the boat to look for dolphins. We weren’t out at the sea for long when I suddenly heard Tilen shouting: “Dolphins”! I looked towards the direction Tilen was pointing, and there they were: MY FIRST DOLPHINS! My heart started beating fast, inside I was screaming, I almost couldn’t believe my eyes. This moment was simply overwhelming. Dolphins approached our boat, and some of them came so close that if I had reached out my hand I could have touched them. We stayed with them until it got too dark to take more photographs. A dolphin’s jump into the sunset was the cherry on top of our first sighting. I felt like the happiest person on the planet.

On the following boat trips we found some juvenile marine turtles which are coming to the Northern Adriatic to feed and of course we saw lots of sea gulls and cormorants. Quite often I mistook a bird for a dorsal fin of a dolphin, (yes, when they’re far away they can look quite similar), that’s why I sometimes didn’t appreciate their presence at all.

Every other day in the evenings, Tilen gave us one of his brilliant lectures. During these we heard lots of interesting stuff about dolphins in the Slovenian waters, the work Morigenos had done so far, future projects, dolphin biology in general, cetaceans in captivity, conservation and so on.

Time flew and the last day of the research camp arrived - our last opportunity for another dolphin sighting. I hadn’t slept much because of the party the night before, and my stomach didn’t feel good either, but honestly, who cares?? I mean, just try not to focus on it, put on your clothes and jump on the boat. The sea was very calm, the sun shining, but that doesn’t give you the guarantee to find them, as we’ve experienced on some trips before. Although it can be really frustrating, being on the boat for several hours not spotting any dolphins, you have to keep a “positive attitude” (I can still hear Tilen saying it with a dinky “French accent”).

And finally we got what we were hoping for. The perfect sighting! A school of over 30 dolphins; adults and calves, performing high jumps, side-jumps, tail slaps, etc. – AWESOME!

I’m sure you agree with me when I say: Time passes by way too fast when you’re having fun. I indeed was a bit sad when time had come to say goodbye to the dolphins, the sea and of course all the nice people (both members and participants) I met during this camp. All in all, these ten days were full of wonderful experiences and I gained a good insight into the work of dolphin researchers.

This camp truly inspired me and I will definitely keep volunteering for cetacean research in the future. And I wouldn’t be surprised to find myself on the participants’ list for one of the next year’s Morigenos camps.”

Karin Künstner, 25, Austria


“What to expect when you come to Morigenos? To see dolphins of course, but you can't imagine to see such a large group jumping and feeding and all that in the sunset! It was such an amazing sighting that you wish you could see them everyday! Even if it didn't happen, I still had the fun to meet with a great crew again and other volunteers. Yes, I said: "again"! It was my second camp in 2 years and I think that it might not be the last one. I enjoy being in that environment so why not come back!”

Sylvie Rimella, 33, Switzerland


“I've been to the Morigenos Summer Camp for the second time this year and as for the first time I really enjoyed it. I got a closer look at dolphin research and how it's carried out. Going out on the boat, searching for dolphins was a great experience for me. But also doing land based surveys was nice, even though one did 'just' observe the dolphins with binoculars. It's just perfect for everyone who wants to learn about dolphins in the wild. There's so much to know about dolphin biology, research techniques and much much more. I came into contact with all this during the day while being out in the field or during lectures and documentaries. Besides there's a lot of other marine life around that's worth knowing about such as sea turtles or fish. What is even more it's also a lot of fun to meet new people from other countries and find friends who are interested in the same as you are yourself and enjoy life at the Slovenian coast together.”

Sarah Lehmann, 19, Germany


"Deset dni, na katere čakam vse leto, so zopet minili, a tokrat s še boljšimi spomini kot lansko leto. Čeprav sem delfine videla "samo" dvakrat, je to odtehtalo vse ostale dni, ki pa so bili tudi brez delfinov izjemni. Delfine smo videli daleč stran od obale. Sprva so plavali počasi, tako da smo zlahka identificirali vse. Resnično me je presenetil Tilen, ki je s samim pogledom naštel imena vseh delfinov v vodi (med njimi je bil tudi Deinon). Bilo je izjemno, a tega, da je delfin priplaval pod čoln le slab meter pod mano, ne prekaša nič. Poskočilo mi je srce, ko sem se dejansko zavedla, kako veliki in še bolj lepi so v resnici. Plavali pa niso samo počasi, ampak so nam pokazali tudi nekaj akrobacij, ki so mi dejansko vzele dih.
Ostale dni pa... ste že kdaj rešili kakšno divjo žival? Ste kdaj rešili morsko želvo? No, mi smo jo in občutek, ko izveš, da je ta žival, ki je skoraj nepremično ležala na površju vode, preživela samo zaradi tebe... NEPOZABEN!
Živali pa niso vse, kar je naredilo tabor tako poln doživetij. Tudi ostale aktivnosti, salsa, dan delfinov, nočno kopanje in druge so pripeljale k temu, da je bila neprespana marsikatera noč. Nenazadnje pa naj omenim še ekipo - hm... recimo, da si boljše ne morem predstavljati, in moram reči, da sem se resnično navezala na društvo, tako da se me še nekaj časa ne bodo znebili."

Deina Meglič, 17, Slovenija

Followers