28 Mar 2011

Conference of the European Cetacean Society

Morigenos team attended the 25th Conference of the European Cetacean Society in Cadiz (Spain), from 21st to 23rd March 2011. The theme of this year's conference was »Long-term datasets on marine mammals: learning from the past to manage the future".
Tilen Genov presented some of the latest findings, made in cooperation with our Italian colleagues, on short-beaked common dolphin (Delphinus delphis) in the central Mediterranean Sea with the title: »Long-distance (1000+km) movement by a short-beaked common dolphin in the central Mediterranean Sea«.

Konferenca Evropskega društva za kite in delfine

 Ekipa društva Morigenos se je v Cadizu (Španija), med 21. in 23. marcem 2011, udeležila 25. konference Evropskega društva za kite in delfine. Tema letošnje konference je bila »Dolgoročni podatki o morskih sesalcih: učenje iz preteklosti za načrtovanje prihodnosti«.
Tilen Genov je predstavil izsledke zadnjih raziskav, opravljenih v sodelovanju z italijanskimi kolegi, o navadnem delfinu (Delphinus delphis) v osrednjem delu Sredozemskega morja z naslovom: »Dolga migracija (1000+km) navadnega delfina v osrednjem delu Sredozemskega morja«.

17 Mar 2011

Del dohodnine za delfine

Znova je tisti čas v letu, ko je potrebno oddati napoved za odmero dohodnine, in znova imate priložnost da del le-te namenite za naše delfine. Tako lahko brezplačno darujete in bistveno pripomorete k delovanju društva Morigenos.

 Zakonodaja omogoča, da lahko del dohodnine, ki jo plačujemo državi, namenimo dobrodelnim in neprofitnim organizacijam. To pomeni, da lahko kot davčni zavezanec del odmerjene dohodnine (do 0,5 %) namesto državnemu proračunu, namenite delovanju društva Morigenos.

Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, kako dragocen bo vaš prispevek za nadaljnje in uspešno delovanje našega društva. Z zbranim denarjem bomo, kot vedno doslej, nadvse gospodarno in skrbno ravnali.

Ves denar je namenjen izključno znanstvenemu preučevanju delfinov ter aktivnostim za varstvo morja. Za vsak vaš prispevek se vam iskreno zahvaljujemo!

Postopek je podrobneje opisan tukaj.

Followers