28 Sept 2016

Morigenos na Noči raziskovalcev v Kopru


V petek, 30. 9. 2016, bo v sklopu projekta Znanost za življenje v sedmih slovenskih mestih – Ljutomer, Maribor, Brežice, Koper, Izola, Nova Gorica, Ljubljana – potekala vseevropska Noč raziskovalcev. Namen dogodka je popularizirati poklic raziskovalca, znanstvenika in ga približati širši javnosti, zlasti mladim, ter poudariti pomen znanosti za naša življenja. 

Pridružite se nam v Taverni v Kopru od 18. do 22. ure in iz prve roke spoznajte, kako poteka raziskovanje delfinov, kaj vključuje delo raziskovalcev morskih sesalcev in varstvenih biologov ter kako lahko tudi vi sodelujete pri Slovenskem projektu za delfine. 

Več o dogodku najdete tukaj.

27 Sept 2016

Predstavitev priložnostnih znamk Pošte Slovenije: strunjanski flišni klif ter delfini in kiti severnega Jadrana


V četrtek, 29. 9. 2016, ob 18. uri bomo skupaj z Javnim zavodom Krajinski park Strunjan v hotelu Laguna v Strunjanu predstavili nove priložnostne znamke Pošte Slovenije. 

Na pobudo društva Morigenos so nastale znamke z motivi velike pliskavke, kratkokljunega navadnega delfina, navadnega progastega delfina in brazdastega kita. Ilustracije so delo Matjaža Učakarja, znamke pa se ponašajo z dvojnim tiskom, ki na ultravijolični svetlobi razkrije še eno zanimivo podobo. Znamka Krajinskega parka Strunjan prikazuje najdragocenejši del Naravnega rezervata Strunjan, prepadno steno flišnega klifa, ki je od nekdaj združen z morjem.

Program dogodka najdete tukaj.

Morigenos na Festivalu Lupa


Jutri, 28. 9. 2016, se bo društvo Morigenos predstavilo na tokrat že 15. vseslovenskem festivalu nevladnih organizacij Lupa, ki ga organizira Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. Na naši stojnici nas lahko obiščete med 14. in 20. uro na Bregu v Ljubljani ter pobliže spoznate delo društva Morigenos. 

Več o dogodku najdete tukaj.

26 Sept 2016

Morigenos at Mediterranean Coast Week


From 23 September to 1 October 2016 Mediterranean Coast and EU Marco-regional Strategies Week will take place at the Slovenian coast. Numerous events are being organized by the Slovenian Ministry of Foreign Affairs, National Assembly of the Republic of Slovenia, Ministry of Environment and Spatial Planning, Government office for Development and European Cohesion Policy, The Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation, and many local and regional stakeholders, including Morigenos. 

Morigenos will organize two movie nights in Art Cinema Odeon in Izola. On Tuesday, 27 September 2016 at 21.00 you can join us for a documentary Plastik Fantastik. After the movie, the author Uroš Robič, will discuss the issue of marine litter. On Thursday, 29 September 2016 at 21.00 we will be showing the award-winning documentary The Cove, followed by a discussion with Morigenos researchers. 

From 23 to 30 September 2016, Art Cinema Odeon will also host the photographic and educational exhibition about dolphins in the Gulf of Trieste. 

The Post of Slovenia has positively responded to Morigenos’ initiative to publish stamps with motives of whales and dolphins occurring in the northern Adriatic Sea. In collaboration with illustrator Matjaž Učakar 4 new stamps portraying the bottlenose dolphin, short-beaked common dolphin, striped dolphin and fin whale were produced. A special event presenting the stamps will be held on Thursday, 29 September 2016 at 18.00 in Strunjan (Slovenia), at hotel Laguna. Nature Park Strunjan will also present a stamp with the motive of the Strunjan cliff. 

Under the auspices of the Mediterranean Coast and EU Marco-regional Strategies Week, a two day Conference on connecting macro-regions and protected areas will take place in Strunjan on 29 and 30 of September 2016. At the conference, Tilen Genov from Morigenos will give a talk on connecting non-governmental organisations and managers of marine protected areas.

More information on the Mediterranean Coast Week can be found here.

Morigenos na Tednu sredozemske obale


Od 23. septembra do 1. oktobra 2016 bo na slovenski obali potekal Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij. Ministrstvo za zunanje zadeve je v sodelovanju z Državnim zborom Republike Slovenije, Ministrstvom za okolje in prostor, Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave in številnimi lokalnimi in regionalnimi predstavniki pripravilo splet različnih dogodkov. Tudi v društvu Morigenos smo se z veseljem odzvali povabilu k sodelovanju in Teden sredozemske obale popestrili tudi s svojimi vsebinami. 

Društvo Morigenos bo organiziralo dva filmska večera v Art Kinu Odeon v Izoli. V torek, 27. 9. 2016 ob 21. uri, si boste lahko ogledali dokumentarni film Plastik Fantastik. Filmskega večera se bo udeležil tudi avtor filma Uroš Robič, s katerim se bomo po projekciji pogovarjali o problematiki morskih odpadkov. V četrtek, 29. 9. 2016, ob 21. uri bo na ogled večkrat nagrajeni dokumentarni film Skriti zaliv, sledil pa bo pogovor s člani društva Morigenos. 

Med 23.9 in 30.9.2016 bo Art kino Odeon krasila tudi razstava fotografij delfinov iz slovenskega morja na lesu.

Pošta Slovenije je letos sprejela pobudo društva Morigenos za znamke z motivi delfinov in kitov iz severnega Jadrana. Tako so v sodelovanju z ilustratorjem Matjažem Učakarjem nastale štiri nove znamke, na katerih so upodobljeni velika pliskavka, navadni progasti delfin, navadni kratkokljuni delfin in brazdasti kit. Slovesna predstavitev znamk bo v četrtek, 29. 9. 2016, ob 18. uri v Strunjanu (hotel Laguna). Obenem bo Krajinski park Strunjan predstavil tudi znamko z motivom strunjanskega flišnega klifa. 

V sklopu Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij bo 29. in 30. 9. 2016 v Strunjanu potekala dvodnevna Konferenca o povezovanju makroregij in zavarovanih območij. Na konferenci bo s prispevkom Povezovanje nevladnih organizacij in upravljavcev morskih zavarovanih območij sodeloval Tilen Genov, predsednik društva Morigenos. 

Več informacij o Tednu sredozemske obale najdete tukaj.

22 Sept 2016

Dan z raziskovalci društva Morigenos v Kopru


V sklopu pestrega programa letošnjega Evropskega tedna mobilnosti v Kopru se bo v soboto, 24. septembra 2016, predstavilo tudi društvo Morigenos.

Vabljeni k naši info-stojnici od 10. do 14. ure v mandraču pri Taverni, kjer vam bomo predstavili metode raziskovanja delfinov na terenu, katere podatke beležimo, kako pravilno z daljnogledom pregledujemo morje in iščemo delfine s kopnega in s plovila ter kako nadalje poteka foto-identifikacija. 

Še več o raziskovanju delfinov v slovenskem morju pa boste lahko izvedeli na panoramskem izletu z ladjico Zlatoperko od 11. do 12. ure po Koprskem zalivu (brezplačno vstopnico za izlet z ladjico lahko prevzamete na dan dogodka na stojnici društva Morigenos; rezervacije niso možne). 

Ključno sporočilo dogodka je, da moramo divje živali varovati v njihovem naravnem okolju. Znanstveno raziskovanje omogoča boljše poznavanje delfinov, njihove številčnosti, vedenja in groženj, s katerimi se srečujejo, ti podatki pa so pomembni za učinkovito varstvo teh karizmatičnih živali in morja.

Izvedbo dogodka je omogočila Mestna občina Koper.

16 Sept 2016

Čista obala 2016


Društvo Morigenos bo tudi letos sodelovalo pri akciji čista obala 2016, ki bo potekala v soboto, 17. septembra 2016, od 10. do 14. ure v Strunjanu. 

Za otroke bomo organizirali zabavno ustvarjalno delavnico na temo morja in delfinov, seveda pa bomo pomagali tudi pri čiščenju obale. 

Pridružite se nam tudi vi! 

Več informacij o dogodku najdete tukaj.

7 Sept 2016

Slovenian Dolphin Project visits the Namibian Dolphin Project


After the statistical modelling course in Namibia (see our previous news entry), two members of the Morigenos team visited our friends at the Namibian Dolphin Project in Walvis Bay. The Namibian Dolphin Project is a research and conservation project working in Walvis Bay and Luderitz, Namibia. The goals of the project are to gather data on the abundance, distribution and habitat use of whales and dolphins in Namibia. We joined the researchers in the field, helped out in their data collection a little, and learned about the great and important work they do. We observed some bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) – the same species we study in the northern Adriatic – and noticed some of the interesting morphological and behavioural differences from their Adriatic counterparts. We were also lucky enough to observe numerous endemic Heaviside’s dolphins (Cephalorhynchus heavisidii) and Cape fur seals (Arctocephalus pusillus). This was a great opportunity for us to learn more about the Namibian Dolphin Project, and for our colleagues to learn about our work in the northern Adriatic.

Slovenski projekt za delfine obiskal Namibijski projekt za delfine


Po tečaju iz statističnega modeliranja v Namibiji (glej prejšnjo novico) sva dva člana društva Morigenos obiskala naše kolege v Namibijskem projektu za delfine (Namibian Dolphin Project) v zalivu Walvis Bay. Namibijski projekt za delfine je raziskovalni in varstveni projekt, ki deluje v zalivu Walvis Bay in na območju mesta Luderitz v Namibiji. Cilji projekta so pridobitev podatkov o številčnosti, razširjenosti in rabi habitata kitov in delfinov ob namibijski obali. Naša ekipa se je raziskovalcem pridružila na terenu, pomagala pri zbiranju podatkov in izvedela več o kvalitetnem in pomembnem delu naših kolegov. Srečali smo skupino velikih pliskavk (Tursiops truncatus) – isto vrsto delfinov preučujemo ob slovenski obali – in opazovali zanimive morfološke in vedenjske razlike med njimi ter njihovimi vrstniki v Jadranu. Prav tako smo imeli srečo in opazili mnoge endemične južnoafriške kratkogobčne pliskavke (Cephalorhynchus heavisidii) in kapske morske medvede (Arctocephalus pusillus). Ekipa društva Morigenos je tako izvedela več o delu Namibijskega projekta za delfine, naši kolegi pa o našem delu v severnem Jadranu.

Followers