24 Jun 2015

"My, your, our dolphins" – 9th Dolphin Day


This year's Dolphin Day will be held on Saturday, 25 July 2015, from 16.00 h onwards on Tartini Square in Piran.

As always we have prepared a lot of interesting activities. We hope to see you there!

Detailed program will be revealed soon!

22 Jun 2015

»Moji, tvoji, naši delfini« – 9. Dan delfinov


Dan delfinov bo letos v soboto, 25. julija 2015, od 16. ure dalje na Tartinijevem trgu v Piranu. 
Tudi tokrat bomo pripravili pestro dogajanje in se že veselimo vaše družbe. 
Podroben program vam razkrijemo kmalu! 2 Jun 2015

1st ACCOBAMS Cetacean Day – Photo Exhibition of Dolphins from Slovenian Waters


As a partner of ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic Area) Morigenos will join in the celebration of the first ACCOBAMS cetacean day. To mark this day, various activities will be held in all ACCOBAMS contracting countries on this year's World Environment Day, 5th of June.

Morigenos will honour the 1st ACCOBAMS cetacean day with the opening of a photo exhibition of dolphins from Slovenian waters on wood and canvas, on Friday, 5th of June 2015, at 8:00 p.m. at Caffe Galeria in Piran (Kidričevo nabrežje 2). 

The photographs will be available for purchase. The exhibition will be on display until 15th of June 2015. 

Welcome!

The ACCOBAMS is a cooperative tool for the conservation of marine biodiversity in the Mediterranean and Black Seas. Its purpose is to reduce threats to cetaceans in Mediterranean and Black Sea waters and improve our knowledge of these animals. Morigenos is the only Slovenian organization with the status of a partner organization to ACCOBAMS, of which Slovenia is a contracting party.


1. ACCOBAMS dan kitov in delfinov – vabljeni na odprtje razstave fotografij delfinov iz slovenskega morja


Društvo Morigenos se bo kot partnerska organizacija mednarodnega Sporazuma o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in sosednjega atlantskega območja (ACCOBAMS) pridružilo praznovanju 1. ACCOBAMS dneva kitov in delfinov. Različne aktivnosti, posvečene temu dnevu, se bodo v vseh državah, podpisnicah sporazuma, odvijale na letošnji svetovni dan okolja, 5. junija. 

V društvu Morigenos bomo 1. ACCOBAMS dan kitov in delfinov počastili z odprtjem razstave fotografij delfinov iz slovenskega morja na lesu in platnu, ki bo petek, 5. junija 2015, ob 20. uri v Caffe Galeriji v Piranu (Kidričevo nabrežje 2). Večer bomo nadaljevali s prijetnim druženjem. 

Razstava bo prodajna, na ogled pa bo do 15. junija 2015. 

Vljudno vabljeni! 

Sporazum ACCOBAMS povezuje države iz Sredozemske in Črnomorske regije v skupnih prizadevanjih za ohranjanje kitov in delfinov v Sredozemskem in Črnem morju ter za izboljšanje znanja o teh živalih. Podpisnica sporazuma je tudi Republika Slovenija, društvo Morigenos pa je edina slovenska organizacija s statusom partnerske organizacije v tem sporazumu.

A Net Effect Clean-up of Ghost Gear at the Bay of Koper


On the World Oceans Day, Morigenos will join a worldwide initiative Net Effect organized by World Cetacean Alliance in conjunction with the World Animal Protection and Global Ghost Gear Initiative. From 6th to 8th of June 2015 clean-ups will be organized on the shores around the world. Their purpose is to raise awareness on the problem of marine litter, especially disused fishing gear (nets, lines, traps). Every year around 640,000 tonnes of used fishing gear is dumped into the sea. For marine animals, which get caught in it, it is usually fatal.

In Slovenia, we will highlight the problem of marine litter on Saturday, 6th of June 2015, with a clean-up at the Bay of Koper. You are welcome to join us! 

We will gather at 10:00 a.m. in Koper in the parking lot in front of the outdoor swimming pool in Žusterna. Clean-up will last for two hours. We recommend good footwear and sun protection. 

Morigenos will provide trash bags and gloves. Each participant will get a Morigenos T-shirt as a gift. 

All collected marine litter will be handed over to authorised institutions. Gathered data and fishing gear we be given to the Institute for Water of the Republic of Slovenia, who is tackling the problem of marine litter within the project DeFishGear.

The clean-up is partially financed by the Municipality of Koper.

You can sign up for the clean-up via e-mail at projekti.morigenos@gmail.com or by phone (call or SMS) +00 386 40 470 213.

Čistilna akcija v okviru pobude Net Effect ob Koprskem zalivu


Društvo Morigenos se bo ob svetovnem dnevu oceanov, 8. juniju, pridružilo pobudi Net Effect, ki jo po vsem svetu organizira World Cetacean Alliance (Svetovno zavezništvo za kite in delfine) v sodelovanju z World Animal Protection (Svetovna organizacija za zaščito živali) in Global Ghost Gear Initiative (Globalna iniciativa za reševanje problema odpadne ribiške opreme). 

Po obalah širom sveta bodo od 6. do 8. junija letos potekale čistilne akcije, s katerimi želimo izpostaviti problem morskih odpadkov, predvsem odslužene ribiške opreme (mreže, ribiške vrvice, pasti). Vsako leto je v morje odvrženo okoli 640.000 ton rabljene ribiške opreme. Za morske živali, ki se vanjo zapletejo, je največkrat usodna. 

V Sloveniji bomo na problem morskih odpadkov opozorili v soboto, 6. junija 2015, s čistilno akcijo ob Koprskem zalivu. Pridružite se nam tudi vi! 

Zbrali se bomo ob 10. uri v Kopru na parkirišču pri Letnem kopališču v Žusterni. Nato se bomo lotili čiščenja obalnega predela. Akcija bo trajala dve uri. Priporočamo dobro obutev in zaščito pred soncem. 

V društvu Morigenos bomo zagotovili vreče za smeti in rokavice. Vsak udeleženec bo dobil tudi majico društva. 

Vse zbrane morske odpadke bomo predali Službi za varovanje priobalnega morja Ministrstva za okolje in prostor, podatke in morebitno ribiško opremo pa bomo predali Inštitutu za vode Republike Slovenije, ki se s problematiko odpadne ribiške opreme ukvarja v okviru projekta DeFishGear. 

Čistilno akcijo delno financira Mestna občina Koper.

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite po e-pošti na projekti.morigenos@gmail.com ali po telefonu (klic ali sms) 040 470 213.

Followers