13 Apr 2012

Earth Day – exhibition Dolphins in Slovenian waters in National Assembly

To honour Earth Day in National Assembly exhibition Dolphins in Slovenian waters will be held from 16th to 20th of April in the lobby of the big hall. Exhibition purpose is to present the life of dolphins in Slovenia, research and to raise awareness that dolphins are an important part of marine ecosystem. Effective conservation of dolphins helps protecting other animals and the environment they live in.

Exhibition can be visited by all visitors that will register at the reception desk in the National Assembly during working hours. Organized groups can enter every working day after prior arrangement with public relation service. From Monday on, online version of the exhibition will be available (in slovene).

Exhibition will be on display until Friday, 20th of April.

Welcome!   

Svetovni dan Zemlje – razstava Delfini v slovenskem morju v Državnem zboru

V Državnem zboru bo v počastitev svetovnega dneva Zemlje od 16. do 20. aprila 2012 v preddverju velike dvorane na ogled razstava z naslovom Delfini v slovenskem morju. Namen razstave je predstaviti življenje delfinov pri nas, raziskovanje le teh ter zbuditi zavedanje, da so delfini pomemben del morskega ekosistema. Z učinkovito zaščito delfinov se lahko zaščiti tudi ostala bitja in celotno okolje, v katerem delfini živijo.

Ogled razstave je možen za vse obiskovalce v okviru delovnega časa Državnega zbora, tako da se prijavijo v recepciji, organizirane skupine pa vsak delavnik po predhodnem dogovoru s Službo za odnose z javnostmi. Od ponedeljka dalje bo dostopna tudi spletna različica razstave.

Razstava bo na ogled do vključno petka, 20. aprila 2012.

Vabljeni k ogledu!

8 Apr 2012

Tilen Genov is the new member of the European Cetacean Society Council

Good news from this year's conference of the European Cetacean Society (ECS), which was held last week in Galway, Ireland! Tilen Genov, Morigenos president, was elected as a new member of the ECS Council. ECS is a professional association whose objectives are to promote and co-ordinate the scientific study and conservation of marine mammals and to gather and disseminate information about marine mammals to Members of the Society and the public at large. The Society organizes annual conferences at which experts from around the world present the results of their latest research. Morigenos team presented the work and progress in research and conservation of dolphins in Slovenia.

Tilen Genov je novi član odbora Evropskega združenja za kite in delfine

Sporočamo veselo novico z letošnjega srečanja Evropskega združenja za kite in delfine, ki je pretekli teden potekalo v mestu Galway na Irskem! Tilen Genov, predsednik društva Morigenos, je bil na letni skupščini izvoljen kot novi član upravnega odbora Evropskega združenja za kite in delfine. Evropsko združenje za kite in delfine je strokovno združenje, katerega namen je spodbujanje in krepitev znanstvenega preučevanja morskih sesalcev in prizadevanj za njihovo ohranitev, ter zbiranje in posredovanje informacij o morskih sesalcih strokovni in širši javnosti. Združenje vsako leto organizira strokovno srečanje, na katerem strokovnjaki z vsega sveta predstavljajo izsledke svojih raziskav. Ekipa društva Morigenos je na srečanju predstavila delo in napredek na področju raziskovanja in varstva delfinov v Sloveniji.

Followers