23 Jul 2011

Dolphin Day 2011


As promised, this year's event “My, your, our dolphins” – Dolphin Day is going to be special because Morigenos is celebrating 10 years of its work. Because of the diverse program, several performances and sweet surprises and with hope you can all join us, Dolphin Day will be held on Sunday 21st August 2011. The day will be eventful and interesting, we hope you will join our celebration.

Hint: Let the sun into your heart…

Dan Delfinov 2011

Obljubili smo vam, da bo letošnja prireditev "Moji, tvoji, naši delfini" - Dan delfinov, še kako posebna, saj društvo Morigenos praznuje svojo 10. obletnico delovanja. Zaradi pestrega programa, mnogih nastopajočih in sladkih presenečenj ter v upanju, da se nam takrat lahko pridružite prav vsi, bo 7. Dan delfinov v nedeljo, 21. avgusta 2011. Dogajanje bo vsekakor posebno in nepozabno, zato lepo vabljeni, da praznujete z nami.

Namig: Pusti soncu v srce...

15 Jul 2011

Whale in Kvarner

A whale was sighted close to Rijeka yesterday. It was probably a fin whale (Balaenoptera physalus), based on photos, video footage and the fact that this species is present in the Mediterranean Sea. Nevertheless, the possibility of another species is not excluded. In the second half of June, a whale of similar size was also reported off Poreč. Fin whales are common in the Mediterranean and are the only species of baleen whales that are constantly present in this region. Therefore the occurrence of fin whales in the Adriatic is not unusual and we normally record this species almost every year. The last sighting in the Gulf of Trieste was in the end of year 2009. It is very important that we leave such animals in peace and do not try to "help" them or drive them out to open sea. Whales usually find their way in water just fine. However, if something is indeed wrong with them, then additional disturbance is definitely not helpful. If you happen to encounter a whale off Slovenia, please let us know by calling +386 31 77 10 77 or sending an e-mail to morigenos@morigenos.org. Photos or video footage is also very helpful.
Photo: Zvonko Brkljačić, source: novilist.hr

Kit v Kvarnerju

V bližini Rijeke se je včeraj pojavil kit. Najverjetneje gre za brazdastega kita (Balaenoptera physalus), sodeč po fotografijah, video posnetkih in stalni prisotnosti te vrste v Sredozemlju. Kljub temu možnost, da gre za katero drugo vrsto, ni povsem izključena. V drugi polovici junija naj bi bil podobno velik kit opažen tudi v bližini Poreča. Brazdasti kiti so v Sredozemlju pogosti in so edina vrsta vosatih kitov, ki v Sredozemlju stalno živi. Zato pojavljanje te vrste v Jadranskem morju ni nekaj nenavadnega in jo zabeležimo skoraj vsako leto. Zadnje opažanje brazdastega kita v Tržaškem zalivu je bilo ob koncu leta 2009. Zelo pomembno je, da takšno žival pustimo čimbolj pri miru in ji ne skušamo »pomagati« ali jo pregnati na odprto morje. Kiti se v vodi povsem dobro znajdejo brez naše pomoči, če pa je z njimi karkoli narobe, jim dodatno vznemirjanje prav gotovo ne pomaga. Če slučajno kadarkoli opazite kita v slovenskih in bližnjih vodah, vas prosimo, da nam to sporočite na telefonsko številko 031 77 10 77 ali po elektronski pošti (morigenos@morigenos.org), zelo koristne pa so tudi fotografije in video posnetki.
Foto: Zvonko Brkljačić, vir: novilist.hr

8 Jul 2011

Living with the sea

True Mediterraneans still exist and live their unusual and different culture. In Slovenia this culture has best been preserved in Piran. Meet and protect this culture of living.

Event Living with the sea will take place on Friday 8th of July 2011 and Saturday 9th of July 2011 from 19.00 to 22.00 o’clock at Punta in Piran. You can meet local people and get to know everyday chores of seamen. At the ambient of nice music you can learn how to tie knots, mending nets, see how to craft steering wheel, play “briskola” and “mora”, see how to cook “brodet and polenta” and much more. Morigenos will present life of dolphins in Slovenian and adjacent waters on Friday.

Welcome!

Živeti z morjem

Pravi Mediteranci še obstajajo in živijo svojo nenavadno in zelo drugačno kulturo. V Sloveniji se je ta kultura najbolje ohranila v Piranu. Spoznajmo in zaščitimo to kulturo bivanja.

Prireditev Živeti z morjem bo potekala v petek, 8. 7. 2011 in v soboto, 9. 7. 2011 od 19. do 22. ure na Punti v Piranu. Spoznavali in družili se boste z domačini, obmorci in njihovimi vsakdanjimi opravili. Ob prijetni glasbi se boste lahko naučili morskih vozlov, krpanja mrež, ogledali izdelavo krmila za batano, igrali briškolo in moro ter videli kako se skuha brodet in polenta in še kaj.
Društvo Morigenos bo v petek predstavilo življenje delfinov v slovenskem morju in okoliških vodah.

Dobrodošli!

Followers