25 Sept 2014

Visit our photo exhibitions in the Piran lighthouse, Library Piran and Aquarium Piran!


Until October 5, we kindly invite you to visit the Piran lighthouse and experience a very special implementation of dolphin photos in the old apartment of the lighthouse keeper. 
The exhibition is open Monday to Friday from 5pm to 7pm and on Saturdays and Sundays from 10am to 2pm. 

Until October 17 in the Library Piran you can take a look at some exceptional moments captured in the lens by young photographers while wandering along the shore, meadows and sea in the scope of the project "Nature of Piran in the eyes of young people", which is co-funded by the Municipality of Piran.
Library Piran is open Monday to Friday from 10am to 6pm and on Saturdays from 8am to 1pm. 

Due to great interest, the photo exhibition of dolphins in the northern Adriatic Sea (specifically from the Slovenian and the surrounding waters), which is on view at Aquarium Piran, is prolonged until the beginning of next year. 
Piran Aquarium is open from September 1 until November 9 from 9am to 7pm and from November 10 to December 31 from 9am to 5pm. 

Welcome!

Obiščite naše zanimive razstave fotografij v piranskem svetilniku, Knjižnici Piran in Akvariju Piran!


Še do 5. oktobra 2014 vas vljudno vabimo, da obiščete piranski svetilnik in si v starem svetilničarjevem stanovanju ogledate našo prav posebno razstavo fotografij delfinov iz slovenskega morja. 
Razstava je odprta od ponedeljka do petka od 17. do 19. ure ter ob sobotah in nedeljah od 10. do 14. ure.

V Knjižnici Piran si do 17. oktobra 2014 lahko ogledate nekaj izjemnih trenutkov, ki so jih v objektiv ujeli mladi fotografi na potepu po obali, travnikih in morju v sklopu projekta "Narava Pirana v očeh mladih", ki ga sofinancira Občina Piran. 
Knjižnica Piran je odprta od ponedeljka do petka od 10. do 18. ure ter ob sobotah od 8. do 13. ure. 

Zaradi velikega zanimanja pa smo razstavo delfinov iz severnega Jadranskega morja, natančneje iz slovenskih in okoliških voda, ki je na ogled v Akvariju Piran, podaljšali do začetka prihodnjega leta. 
Akvarij Piran je odprt od 1. septembra 2014 do 9. novembra 2014 od 9. do 19. ure ter od 10. novembra 2014 do 31. decembra 2014 od 9. do 17. ure.

Prijazno vabljeni!

16 Sept 2014

Filmski večer – Plastika slaba družba za delfine


Društvo Morigenos se tudi letos aktivno pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti – tokrat želimo osvetliti dejstvo, da ne "potujemo" le ljudje, temveč tudi (naši) odpadki. 

Veseli nas, da vas lahko povabimo na projekcijo filma Plastik Fantastik, odličnega slovenskega dokumentarca o plastiki z malo drugačnega zornega kota, njenih vplivih na vas in okolje, ki se bo odvijala v ponedeljek, 22. septembra 2014, v Kulturno –izobraževalnem društvu Pina v Kopru. 

Vabimo vas, da se nam v KID Pina pridružite že ob 18. uri, kjer boste ob manjši pogostitvi lahko spoznali delo društva Morigenos. Nadaljevali bomo s kratkim predavanjem z naslovom »Plastika – slaba družba za delfine«. Sledila bo projekcija filma Plastik Fantastik, po ogledu filma pa se bomo o problematiki (plastičnih) odpadkov v morju pogovarjali z režiserjem filma Urošem Robičem in Andrejo Palatinus, oba prihajata z Inštituta za vode Republike Slovenije. 

Vsi, ki se boste udeležili našega večernega druženja, boste prejeli lepo, okolju prijazno darilce. 


Podrobnejši program

Ob 18.30 – Predavanje »Plastika – slaba družba za delfine«, Morigenos

Ob 19.00 – projekcija igrano-dokumentarnega filma PLASTIK FANTASTIK; režija: Uroš Robič; film traja 69 minut

Ob 20.15 – Pogovor o problematiki (plastičnih) odpadkov v morju z režiserjem filma Urošem Robičem in Andrejo Palatinus, oba z Inštituta za vode Republike Slovenije 


Dogodek je finančno podprla Občina Koper. 
Medijski partner dogodka je Radio Capris.


11 Sept 2014

Meeting of the International Whaling Commission in Slovenia


The 65th meeting of the International Whaling Commission (IWC) kicked-off in Portorož today, hosted by the Republic of Slovenia. Tilen Genov from Morigenos, a member of the IWC Scientific Committee, is also attending as a member of the delegation of the Republic of Slovenia, mainly covering the topics discussed at the Conservation Committee.

Slovenia ratified the International Convention for the Regulation of Whaling in 2006. The International Whaling Commission was set up to implement the provisions of the Convention. It currently involves 89 member countries, which are divided to those that oppose different types of whaling (“like-minded or anti-whaling countries”) and those that support whaling (“countries for the sustainable use of whales or pro-whaling countries”). The IWC mainly decides on the whaling quotas and strategies for their conservation. The aim of the Convention itself is the regulation of whaling, rather than prevention of it. Nevertheless, in 1982 the IWC placed a moratorium (ban) on commercial whaling, to allow populations to recover. Some types of whaling are still allowed for under certain circumstances, for example the aboriginal subsistence whaling that allows local tribes or communities to carry out traditional whaling for their own consumption. Two more types of whaling are being carried out, outside the scope of the IWC. The first is the “scientific whaling”, allowed by the Convention, but carried out under the exclusive jurisdiction of member countries. This type of whaling is carried out by Japan. The second type of whaling is the one under the objection to the moratorium, used by Iceland and Norway. In the last few years, other topics of whale and dolphin conservation are becoming increasingly important, such as prevention of bycatch in fishing gear, prevention of collisions between whales and ships, issues of pollution and other threats to whales and dolphins. The IWC has thus become one of the central international bodies for issues of whale and dolphin research and conservation on a global scale. We are glad that our scientists are taking part in these global discussions and solutions for the conservation of marine biodiversity.

Zasedanje Mednarodne komisije za kitolov v Portorožu
V Portorožu se je danes pričelo 65. zasedanje Mednarodne komisije za kitolov (International Whaling Commission, IWC), ki ga gosti Republika Slovenija. Zasedanja se kot član delegacije Republike Slovenije udeležuje tudi Tilen Genov, predsednik društva Morigenos, ki v okviru zasedanja pokriva predvsem delo Varstvenega pod-odbora, v Komisiji pa deluje tudi kot član Znanstvenega odbora.

Republika Slovenija je leta 2006 ratificirala Mednarodno konvencijo o ureditvi kitolova. Za izvajanje konvencije je bila ustanovljena Mednarodna komisija za kitolov, v kateri je trenutno 89 držav pogodbenic. Le-te se delijo na tiste, ki se zavzemajo za popolno ali delno prepoved različnih vrst kitolova (“skupina podobno mislečih držav”) ter tiste, ki temu nasprotujejo (“skupina za trajnostni kitolov”) in si prizadevajo za uveljavitev določenih oblik kitolova. Komisija odloča predvsem o kvotah za ulov kitov in ukrepih za njihovo varstvo. Temeljni namen konvencije je ureditev in ne prepoved kitolova, kljub temu pa je Komisija leta 1982 sprejela moratorij, s katerim je ustavila komercialni kitolov, z namenom obnovitve prelovljenih populacij. Pod določenimi pogoji je še vedno dovoljen kitolov, ki ga izvajajo domorodna ljudstva za namene samooskrbe. V praksi se izvajata še dve obliki kitolova, ki sta izven nadzora Komisije. Prva je t.i. “znanstveni kitolov”, ki ga omogoča sama Konvencija, njegovo izvajanje pa je v izključni pristojnosti držav pogodbenic. To vrsto kitolova izvaja Japonska. Druga oblika kitolova je uveljavitev pridržka na moratorij, kar izrabljata Islandija in Norveška. V zadnjih nekaj letih so na zasedanjih Komisije vedno bolj pogoste tudi druge teme o varstvu populacij kitov in delfinov, npr. preprečevanje neželenega ulova v ribiško opremo ter trčenj kitov z ladjami, problematika onesnaženja ter druge grožnje kitom in delfinom. Komisija je tako v svetovnem merilu eno izmed osrednjih teles za vprašanja raziskovanja in varstva kitov in delfinov. Veseli smo, da tudi naši člani sodelujejo pri svetovnih vprašanjih in rešitvah varstva morske biodiverzitete.

7 Sept 2014

Morigenos on »Preverjeno« TV showMorigenos was visited by the »Preverjeno« TV crew. If you missed the show you can view the video here (in Slovene).

Morigenos na oddaji PreverjenoMorigenos je obiskala ekipa TV oddaje Preverjeno. Če ste oddajo zamudili, si prispevek lahko ogledate na tej povezavi.

Followers