26 Feb 2014

Filmski večer na Svetovni dan prostoživečih vrstProgram združenih narodov za okolje (UNEP) je 3. marec proglasil za Svetovni dan prostoživečih vrst (World Wildlife Day), z namenom ozaveščanja o živalskih in rastlinskih vrstah v njihovem naravnem okolju.

V počastitev prvega svetovnega dneva prostoživečih vrst, vas vabimo na lep filmski večer. Ogledali si bomo film Oceani, ki nas bo popeljal v čudoviti podvodni svet in predstavil osupljivo življenje pod morsko gladino. Po ogledu filma sledi kratka diskusija o pomenu vrst v njihovem naravnem okolju.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite v ponedeljek, 3.3.2014 ob 19:30 uri v e-Kavarni Pina na Kidričevi 43, Koper. 


Film je primeren tudi za otroke.


Vir slike: Disney Oceans

20 Feb 2014

Fourth online issue of magazine Trdoživ


The online version of the latest issue of magazine Trdoživ is now available. Meet the badger – a night creature in striped pyjamas, butterflies of Notranjska and Primorska region, learn about the bat situation in Slovenia, discover which invasive beetle species is threatening us from the East, get to know what the influence of chemical and physical contamination on dolphins and whales is and much more. 

Click on the picture on this link to view the magazine.

(The magazine is in Slovene)

Četrta spletna številka Trdoživa


Zadnja številka biltena Trdoživ je dostopna v spletni različici. Spoznajte jazbeca – ponočnjaka v progasti spalni srajci, metulje Notranjske in Primorske, kakšno je stanje netopirjev v Sloveniji, katera invazivna vrsta hrošča nam preti z vzhoda, kakšen je vpliv kemijskega in mehanskega onesnaženja na kite in delfine in še kaj. 

Želimo vam prijetno branje.

(za ogled biltena na tej povezavi kliknite na sliko)

17 Feb 2014


     A few days ago, not far from Piran. Dolphins, Adriatic and the Alps.

     Photo: Ana Hace, Morigenos
    Nekaj dni nazaj, nedaleč od Pirana. Delfini, Jadran in Alpe.

    Foto: Ana Hace, Morigenos.

6 Feb 2014

Morigenos president appointed member of the ACCOBAMS Scientific Committee


Tilen Genov from Morigenos was recently appointed as a member of the Scientific Committee of ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic Area). The ACCOBAMS Scientific Committee is the central international body related to research and conservation of whales and dolphins in the Mediterranean and Black Seas. It serves as an advisory body to member states and thus includes renowned experts in this field. Tilen was nominated by the European Cetacean Society, based on his long-term active involvement in these issues. The composition of the Scientific Committee was approved by the Meeting of Parties (participating countries), held last November in Morocco. The Morigenos team is proud to have its members participating in cetacean conservation on such international level.

Predsednik društva Morigenos imenovan v Znanstveni odbor sporazuma ACCOBAMS


Tilen Genov iz društva Morigenos je bil nedavno imenovan v Znanstveni odbor sporazuma ACCOBAMS (Sporazum o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in sosednjega atlantskega območja). Znanstveni odbor omenjenega sporazuma je osrednje strokovno telo za vprašanja, povezana z raziskovanjem in varstvom kitov in delfinov v Sredozemlju in Črnem morju. Služi kot svetovalni organ državam članicam, zato v njem delujejo priznani strokovnjaki s tega področja. Tilen je bil na podlagi njegovega aktivnega delovanja na tem področju predlagan s strani Evropskega združenja za kite in delfine (European Cetacean Society), sestavo odbora pa so novembra na rednem zasedanju sporazuma v Maroku potrdile države članice. V društvu Morigenos smo ponosni, da naši člani sodelujejo pri varstvu kitov in delfinov na tovrstnem mednarodnem nivoju.

Followers