26 Apr 2014

»Saltern holiday« with dolphins


Today the town of Piran hosted the so called »saltern holiday«, which was also attended by dolphins, as we encountered a total of five different groups around Piran!

Photo: Ana Hace, Morigenos.

Solinarski praznik z delfini


Danes je v Piranu potekal solinarski praznik, ki so ga obiskali tudi delfini. V okolici Pirana smo namreč srečali kar pet različnih skupin!

Foto: Ana Hace, Morigenos.

17 Apr 2014

Whales in the Adriatic Sea featured in Gea magazine


The word »whales« makes a lot of people think only of “those big, nice, slow animals leaving in the sea, producing weird sounds and feeding with plankton”. But in fact the word “whales” represents the entire order of Cetacea, which also includes dolphins and porpoises. How much do we really know about these interesting inhabitants of our seas? Tilen Genov from Morigenos is presenting some interesting facts about whales in the Adriatic Sea in the April issue of Gea magazine.

Kiti v Jadranu predstavljeni v reviji Gea


Ob besedi »kiti« si marsikdo predstavlja zgolj »tiste velike, prijazne, počasne živali, ki živijo v morju, proizvajajo nenavadne zvoke in se prehranjujejo s planktonom«. Toda beseda »kiti« predstavlja celotni red Cetacea in dejansko vključuje tudi delfine in pliskavke. Koliko sploh vemo o teh zanimivih prebivalcih naših morij? Zanimivosti kitov, ki se pojavljajo v Jadranu, v aprilski številki Gea predstavlja Tilen Genov iz društva Morigenos.

14 Apr 2014

28th Annual European Cetacean Society conference


Morigenos team attended the 28th Conference of the European Cetacean Society (ECS) between 5th and 9th April 2014 in Belgium. The theme of the conference was: "Marine mammals as sentinels of a changing environment". Morigenos researchers have presented the social structure and behaviour of common bottlenose dolphins in Slovenian and adjacent waters. The expert committee awarded Tilen the second place for his talk entitled: “Early dolphin catches the fishing boat: behaviour- and time- specific social structure in bottlenose dolphins”.

28. letna konferenca Evropskega združenja za kite in delfine


Ekipa društva Morigenos se je med 5. in 9. aprilom 2014 udeležila 28. konference Evropskega združenja za kite in delfine (ECS) v Belgiji. Tema letošnje konference se je glasila: »Morski sesalci kot znanilci spreminjajočega se okolja«. Raziskovalci društva Morigenos so z dvema prispevkoma predstavili socialno strukturo in obnašanje delfinov v Slovenskem morju in okoliških vodah. Tilen je za govorno predstavitev z naslovom: »Zgodnji delfin ujame ribiško barko: vedenjsko in časovno specifična socialna struktura velike pliskavke« prejel 2. mesto s strani strokovne komisije.

1 Apr 2014

Research camps 2014


Dates for this year's research camps are online! Check them out at the Research camps page and join us!

Poletni raziskovalni tabori 2014


Termini za letošnje raziskovalne tabore so znani! Oglejte si jih na strani Raziskovalni tabori in se nam pridružite!

Followers