29 Oct 2012

Morigenos president receives a prestigious international award

We are proud to announce that Tilen Genov, the founder and president of Morigenos, recently received a prestigious international award for his efforts in dolphin conservation in Slovenia. The award, known as the Alfred Toepfer Natural Heritage Scholarship, is awarded by EUROPARC Federation (International Federation of Protected Areas in Europe) and the Alfred Toepfer Foundation. Out of 43 candidates, the award was given to three young European conservationists, based on their existing achievements and proposed future work in the field of nature conservation. Apart from Tilen, the award was received by two young scientists from Belgium and Hungary. The scholarship enables the winners to undertake study visits to protected areas and conservation organizations in other European countries, in order to translate the gained knowledge into conservation practice within their respective countries. The award ceremony was held last Thursday, 25th October 2012, at the EUROPARC 2012 conference in Belgium. The event also marked the 20th anniversary of the European network of protected areas, called Natura 2000.

Morigenos team is very proud of Tilen and congratulates him for this achievement.

Predsednik društva Morigenos prejel prestižno mednarodno nagrado

S ponosom oznanjamo, da je Tilen Genov, ustanovitelj in predsednik društva Morigenos, za svoje delo na področju varstva delfinov v Sloveniji prejel prestižno mednarodno nagrado, ki jo podeljujeta federacija EUROPARC (mednarodna zveza zavarovanih območji v Evropi) ter fundacija Alfred Toepfer. Izmed 43 kandidatov je bila prestižna nagrada podeljena zgolj trem mladim znanstvenikom iz Evrope, za njihove dosedanje dosežke in predlagano nadaljnje delo na področju naravovarstva. Nagrado sta poleg Tilna prejela še mlada znanstvenika iz Belgije in Madžarske. Nagrada nagrajencem omogoča, da svoje strokovno znanje izpopolnijo z obiskom naravnih zavarovanih območij in naravovarstvenih organizacij drugod po Evropi in pridobljena znanja prenesejo v naravovarstveno prakso v svoji državi. Slavnostna podelitev je potekala prešnji četrtek, 25. oktobra 2012 v Belgiji, v sklopu konference EUROPARC 2012, v okviru katere so letos obeležili tudi 20. obletnico omrežja zavarovanih območij Natura 2000.

Nad Tilnovim uspehom smo v društvu Morigenos zelo ponosni in mu iskreno čestitamo.

20 Oct 2012

Student arena 2012

13th Student arena will take place from 23rd until 25th of October 2012 in Exhibition and Convention Centre in Ljubljana. Morigenos will take part in ecological island, where Slovenian Ministry of Agriculture and the Environment sponsors non-governmental organizations. During the fair you can also visit our exhibition Dolphins in the Slovenian waters. Visit us!

Študentska arena 2012

Od 23. do 25. oktobra 2012 bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, potekala 13. študentska arena. Na ekološkem otoku, kjer nevladne organizacije sponzorira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, se bo med drugim predstavilo društvo Morigenos. V času sejma bo na ogled tudi naša razstava Delfini v slovenskem morju. 

Obiščite nas!

19 Oct 2012

Magazine Trdoživ

Morigenos is a co-publisher of the newly established magazine of Slovenian field biologists and other people who care about nature - Trdoživ. The magazine publishes interesting articles and news about research and conservation of Slovenian fauna and flora, contributions from expert meetings, travelogues and more. The mission of Trdoživ is to encourage networking and cooperation among Slovenian non-governmental organizations related to field biology, to inform about the activities of other publishers, to contribute to the development of field biology in Slovenia and to increase knowledge of all those working in this field. 

The first issue is available here, the second is already in the making (the magazine is in Slovene).

Bilten Trdoživ

Društvo Morigenos je soizdajatelj novega biltena slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave – Trdoživ. Bilten v poljudni obliki objavlja zanimivosti in novice o raziskovanju in ohranjanju slovenskega živalskega in rastlinskega sveta, prispevke iz strokovnih srečanj, potopise, intervjuje in še kaj. Poslanstvo Trdoživa je vzpodbuditi povezovanje in sodelovanje slovenskih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju terenske biologije, informirati o aktivnostih posameznih izdajateljev ter prispevati k razvoju terenske biologije v Sloveniji in dvigu znanja vseh, ki se s tem področjem ukvarjajo. 

Prvo številko si lahko ogledate tukaj, v pripravi je že druga številka. Spletne različice biltena bodo objavljene na naši strani v rubriki Morigenos priporoča – bilten Trdoživ. Želimo vam prijetno branje!

Followers