31 Jan 2011

Movie of the week: The Cove on RTV SLO

This Wednesday, 2nd February 2011 at 20.00, a documentary The Cove will be screened on Slovenian TV channel SLO 1. The film talks about secretive and cruel activities that are taking place in Japan, involving the multi-billion-dollar industry of dolphin captivitiy and the industry of dolphin meat trade. Richard O'Barry, a former dolphin trainer, gathers an unusual team - experts in underwater and secret filming, marine researchers, former military experts, top divers - in order to break the barrier of silence and expose the horrible secret to the world.

In 2010 and 2011, Morigenos is participating in the promotion and the screening of the film in Slovenia, in collaboration with Demiurg and Kinodvor.

More about the film: The Cove

A note to foreigners who happen to be in Slovenia this week: Films in Slovenia are subtitled. So even if you do not speak Slovene, you can still see the movie and understand exactly what it's about!

Film tedna: Skriti zaliv na RTV SLO

V sredo, 2. februarja 2011, ob 20.00, bo na sporedu SLO 1 dokumentarni film Skriti zaliv (The Cove). Film govori o prikritih in krutih aktivnostih, ki se dogajajo na Japonskem, v kar sta vpleteni tudi milijonska industrija vodnih zabavišč in industrija trgovanja z delfinjim mesom. Richard O'Barry, nekdanji trener delfinov, ki je zaslovel z nadaljevanko Flipper, zato okrog sebe zbere nevsakdanjo skupino strokovnjakov – mojstrov za podvodno in skrivno snemanje, morskih raziskovalcev, nekdanjih vojaških ekspertov, vrhunskih potapljačev –, da bi skrivoma predrli ogrado molka in svetu predstavili grozodejstva v tem zalivu.

Društvo Morigenos, v sodelovanju z distributerjem Demiurg in mestnim kinom Kinodvor, v letih 2010 in 2011 sodeluje pri in predvajanju filma.

Več o filmu: Skriti zaliv

25 Jan 2011

The Cove in Kinodvor Cinema

The Oscar winning movie The Cove will be played in Kinodvor Cinema on 26th January 2011 at 10 am, as part of the "Movie meetings with coffee", organised in Kinodvor. Tilen Genov from Morigenos will be hosted as a guest in a talk after the movie.

More info (in Slovene): Movie meetings with coffee: The Cove

Skriti zaliv v Kinodvoru

V sredo, 26. januarja 2011 ob 10. uri bo v Kinodvoru projekcija z Oscarjem nagrajenega filma Skriti zaliv (The Cove), v okviru Filmskih srečanj ob kavi, ki potekajo v Kinodvoru. Filmu bo sledil pogovor v kavarni, gost pogovora pa bo Tilen Genov iz društva Morigenos.

Več informacij: Filmska srečanja ob kavi: Skriti zaliv

22 Jan 2011

Your experience with dolphins in nature

Did you ever experience any interesting or even unforgettable encounter with dolphins in nature? Share it with us! 
Publish your story on our Facebook wall. We will reward the first ten stories with a Morigenos pocket calendar!
 
We wish you pleasant memory refreshing and we look forward to reading your experience with dolphins.

Vaša izkušnja z delfini v naravi

Ste kdaj doživeli zanimivo ali celo nepozabno izkušnjo z delfini v naravi? Delite jo z nami!
Vašo zgodbo objavite na našem Facebook zidu. Prvih deset prejetih zgodb bomo nagradili z Morigenos rokovnikom!

Želimo vam prijetno obujanje spominov in se veselimo prebiranja vaših izkušenj z delfini.

Press conference on sea dates


A press conference of the project »Sea dates, no thanks!« was held on Wednesday, 19.1.2011 in Strunjan, attended also by Morigenos team. A new brochure about the project was published and the first year’s activities presented. Morigenos, as a partner, promoted the project during the 6th Dolphin Day in Piran. First results are very encouraging, as the information about the issue is spreading among people. The Slovenian crime police, in cooperation with fishery inspectors, customs management and veterinary inspection, carried out several seizures of sea dates and started several legal procedures against smugglers.

More about the sea dates project can be found on following links:

Novinarska konferenca o morskih datljih


V sredo, 19.1.2011 je v Strunjanu potekala novinarska konferenca o projektu »Morski datlji, ne hvala!«, ki smo se je udeležili tudi člani društva Morigenos. Izdana je bila nova zloženka ter predstavljeno delovanje in aktivnosti v prvem letu delovanja projekta. Projekt smo med drugim na 6. Dnevu delfinov predstavili tudi mi, ker pri njem aktivno sodelujemo. Prvi rezultati so zelo vzpodbudni, saj so bile informacije uspešno posredovane tako gostincem kot potrošnikom. Izvedena je bila tudi akcija kriminalistične policije, ki je v sodelovanju z ribiškimi inšpektorji, carinsko upravo in veterinarsko inšpekcijo izvedla več zasegov morskih datljev in sprožila več postopkov proti tihotapcem. 

Več informacij o projektu in morskih datljih najdete na naslednjih povezavah:

18 Jan 2011

New year, new sightings

This year we started fieldwork very early, with the first boat trips in the last few days. Despite the thick fog and bitter cold, we had some luck and encountered some of our known dolphin friends. One of them was Aaron (on the photo), a dolphin we first met in 2006.

Mini selection of photos from this year's first sighting: Dolphins in the mist

Photo: Tilen Genov / Morigenos

Novo leto, nova opažanja

Letos smo terensko delo začeli že zelo zgodaj, saj smo v preteklih dneh že opravili prve izhode s čolnom. Kljub zelo gosti megli in mrazu smo imeli srečo in srečali nekaj naših starih znancev. Med njimi je bil delfin Aaron (na sliki), ki ga poznamo od leta 2006.

Mini izbor fotografij prvega letošnjega opažanja: Delfini v megli

Photo: Tilen Genov / Morigenos

Followers