21 Dec 2012

Season greetings

We wish you a Merry Christmas and a happy and successful 2013!

Click on the image to enlarge.

Voščilo

Želimo vam lep Božič in srečno ter uspešno 2013!


Za povečavo kliknite na sliko.

19 Dec 2012

Successful Dolphin night


We are delighted that so many of you attended our event this Monday, the first Dolphin Night. We hope the vibrant presentation satisfied your curiosity about our dolphins and that you like the new look of the Adopt a Dolphin project. We would like to thank all participants for their support, kindness and pleasant conversations, and we are immensely grateful to our guests, who made the evening even more extraordinary. 

We wish you all a happy holiday season!

Photo: Anamarija Kolenc

Uspešna Noč delfinov

Noč delfinov je za nami. Veseli smo, da ste se dogodka udeležili v tako velikem številu. Upamo, da ste ob predstavitvi potešili svojo radovednost o naših delfinih ter da vam je prenovljen videz posvojitev delfinov všeč. Hvala za vso podporo, lepe besede in prijetna kramljanja ob sladkih dobrotah. Iskrena hvala tudi vsem gostom za popestritev večera. 

Želimo vam lep preostanek veselega decembra!

Foto: Anamarija Kolenc

18 Dec 2012

Del dohodnine za slovenske delfine

Približuje se konec leta 2012 in z njim čas, ko še lahko enostavno in brezplačno pripomorete pri varstvu delfinov v slovenskem morju. Vsak davčni zavezanec lahko 0,5 % dohodnine podari organizaciji, ki deluje v javnem interesu. Namesto da celotno dohodnino oddate državi, lahko del te namenite za dobra dejanja! Le dobra tretjina dohodninskih zavezancev vsako letno izkoristi to možnost, zato večina teh sredstev, ki bi lahko pomagala dobrodelnim in neprofitnim organizacijam, ostaja neizkoriščenih. 

S prispevkom 0,5% dohodnine društvu Morigenos boste pripomogli k ohranjanju delfinov pri nas. Ves denar, ki ga bomo prejeli, bo namenjen znanstvenemu raziskovanju delfinov, analiziranju podatkov, podajanju smernic za ohranitev populacije delfinov v severnem Jadranu, izobraževalnim aktivnostim, spodbujanju varstva okolja in usposabljanju mladih ter razvijanju strokovnega kadra na področju morskih sesalcev. 

Postopek namenitve dohodnine je enostaven in vam ne bo vzel več kot nekaj minut. Z njim boste v kratkem času naredili veliko razliko. Opis postopka in naši podatki so dostopni tukaj

Pomagajte ohraniti delfine v slovenskem morju! Povejte svojim znancem in prijateljem, kako so lahko dobrodelni. 

Najlepša hvala za vaš prispevek!

2 Dec 2012

Dolphin night

Morigenos invites all of its members, supporters, friends, partners and everyone who might not know us yet to the first Dolphin night. Join us on 17th of December 2012 after 19:00 at the Sputnik wordly café in Ljubljana. 

Welcome!

Click on the image to view the invitation (in Slovene)

Noč delfinov

Morigenos vabi vse svoje člane, podpornike, prijatelje, partnerje ter vse tiste, ki nas morda še ne poznate, na prvo Noč delfinov. Pridružite se nam 17. 12. 2012 od 19. ure dalje v Svetovni kavarni Sputnik, v Ljubljani. 

Vljudno vabljeni!

Za ogled vabila, kliknite na sliko.

1 Dec 2012

Rescued Mediterranean Shag

Mediterranean Shag (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) was found caught in the fishing net in front of Piran this morning. With the help of local fishermen we were able to rescue it without injuries.

Rešen sredozemski vranjek

Danes dopoldne se je v ribiško mrežo pred Piranom ujel sredozemski vranjek (Phalacrocorax aristotelis desmarestii). S pomočjo lokalnih ribičev smo ga uspešno rešili iz mreže brez poškodb.

15 Nov 2012

Meeting of the Scientific Committee of ACCOBAMS

Morigenos is currently in Monaco, at the meeting of the Scientific Committee of ACCOBAMS, reporting on the work of Morigenos and the activities in Slovenia, as well as participating in the formation of future directions for cetacean conservation in the Mediterranean and Black Seas.

Srečanje znanstvenega sveta sporazuma ACCOBAMS

Morigenos je trenutno v Monacu, na srečanju znanstvenega sveta sporazuma ACCOBAMS, kjer poročamo o delu društva ter aktivnostih v Sloveniji, ter sodelujemo pri oblikovanju prihodnjih smernic varstva kitov in delfinov v Sredozemlju in Črnem morju.

7 Nov 2012

Krilca (Wings) spreading happiness for 5 years

Krilca (Wings), gifts with magical powers, are celebrating 5 years today. With Krilca anyone can help change the world for the better. Beautiful and useful at the same time, even tough they can’t be touched or held. With them, you don’t make another ordinary purchase, but do a truly good deed. Money doesn’t go to the factory, but to someone in need. Purchase also doesn’t strain the environment, but makes a child, a dolphin or the community happy. Wings are therefore also excellent business gifts, since one can give an original and responsible gift to business partners. 

Umanotera, Slovenian foundation for sustainable development, ensures that the gift goes to the right hands. Partner organizations of Krilca receive the money to carry out their specified projects. Moreover, they prepare regular reports about the funds used, which can be found at www.krilca.si. Morigenos is one of the proud partners of Krilca. 

It is the right time of the year to become a part of Krilca and give a magical gift. Some gifts will travel far, others will stay in Slovenia. Certain gifts will bring prosperity to people, others will help animals. In any case, your move will bring a lot of happiness.

Krilca osrečujejo že pet let

Krilca, darila s čarobno močjo, danes praznujejo 5 let. S Krilci lahko vsakdo pripomore k spreminjanju sveta na bolje. Čudovito lepa so in koristna, pa čeprav jih ne morete prijeti. Z njimi ne opravite še enega nakupa, temveč naredite nadvse dobro delo. Vašega denarja ne dobi tovarna, temveč bitja v stiski. Vaš nakup ne obremeni okolja, temveč osreči zdaj otroka zdaj delfina zdaj skupnost. Krilca so tudi izvrstna poslovna darila, saj svoje poslovne partnerje obdarujete na izviren in odgovoren način. 

Darilo je vedno posredovano v prave roke, za kar poskrbi Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Partnerske organizacije Krilc prejmejo denar za neposredno izvajanje projektov. Redno pripravljajo poročila o porabljenih sredstvih, ki so objavljena na spletni strani www.krilca.si. Ponosen partner Krilc je tudi Morigenos. 

Čas obdarovanj se bliža, bodite del Krilc in podarite čarobno darilo. Nekatera darila bodo potovala daleč, nekatera v Slovenijo. Zaradi nekaterih bodo bolje zaživeli ljudje, zaradi drugih se bo lepše godilo živalim. V vsakem primeru bo vaša poteza povzročila eno samo veselje.

29 Oct 2012

Morigenos president receives a prestigious international award

We are proud to announce that Tilen Genov, the founder and president of Morigenos, recently received a prestigious international award for his efforts in dolphin conservation in Slovenia. The award, known as the Alfred Toepfer Natural Heritage Scholarship, is awarded by EUROPARC Federation (International Federation of Protected Areas in Europe) and the Alfred Toepfer Foundation. Out of 43 candidates, the award was given to three young European conservationists, based on their existing achievements and proposed future work in the field of nature conservation. Apart from Tilen, the award was received by two young scientists from Belgium and Hungary. The scholarship enables the winners to undertake study visits to protected areas and conservation organizations in other European countries, in order to translate the gained knowledge into conservation practice within their respective countries. The award ceremony was held last Thursday, 25th October 2012, at the EUROPARC 2012 conference in Belgium. The event also marked the 20th anniversary of the European network of protected areas, called Natura 2000.

Morigenos team is very proud of Tilen and congratulates him for this achievement.

Predsednik društva Morigenos prejel prestižno mednarodno nagrado

S ponosom oznanjamo, da je Tilen Genov, ustanovitelj in predsednik društva Morigenos, za svoje delo na področju varstva delfinov v Sloveniji prejel prestižno mednarodno nagrado, ki jo podeljujeta federacija EUROPARC (mednarodna zveza zavarovanih območji v Evropi) ter fundacija Alfred Toepfer. Izmed 43 kandidatov je bila prestižna nagrada podeljena zgolj trem mladim znanstvenikom iz Evrope, za njihove dosedanje dosežke in predlagano nadaljnje delo na področju naravovarstva. Nagrado sta poleg Tilna prejela še mlada znanstvenika iz Belgije in Madžarske. Nagrada nagrajencem omogoča, da svoje strokovno znanje izpopolnijo z obiskom naravnih zavarovanih območij in naravovarstvenih organizacij drugod po Evropi in pridobljena znanja prenesejo v naravovarstveno prakso v svoji državi. Slavnostna podelitev je potekala prešnji četrtek, 25. oktobra 2012 v Belgiji, v sklopu konference EUROPARC 2012, v okviru katere so letos obeležili tudi 20. obletnico omrežja zavarovanih območij Natura 2000.

Nad Tilnovim uspehom smo v društvu Morigenos zelo ponosni in mu iskreno čestitamo.

20 Oct 2012

Student arena 2012

13th Student arena will take place from 23rd until 25th of October 2012 in Exhibition and Convention Centre in Ljubljana. Morigenos will take part in ecological island, where Slovenian Ministry of Agriculture and the Environment sponsors non-governmental organizations. During the fair you can also visit our exhibition Dolphins in the Slovenian waters. Visit us!

Študentska arena 2012

Od 23. do 25. oktobra 2012 bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, potekala 13. študentska arena. Na ekološkem otoku, kjer nevladne organizacije sponzorira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, se bo med drugim predstavilo društvo Morigenos. V času sejma bo na ogled tudi naša razstava Delfini v slovenskem morju. 

Obiščite nas!

19 Oct 2012

Magazine Trdoživ

Morigenos is a co-publisher of the newly established magazine of Slovenian field biologists and other people who care about nature - Trdoživ. The magazine publishes interesting articles and news about research and conservation of Slovenian fauna and flora, contributions from expert meetings, travelogues and more. The mission of Trdoživ is to encourage networking and cooperation among Slovenian non-governmental organizations related to field biology, to inform about the activities of other publishers, to contribute to the development of field biology in Slovenia and to increase knowledge of all those working in this field. 

The first issue is available here, the second is already in the making (the magazine is in Slovene).

Bilten Trdoživ

Društvo Morigenos je soizdajatelj novega biltena slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave – Trdoživ. Bilten v poljudni obliki objavlja zanimivosti in novice o raziskovanju in ohranjanju slovenskega živalskega in rastlinskega sveta, prispevke iz strokovnih srečanj, potopise, intervjuje in še kaj. Poslanstvo Trdoživa je vzpodbuditi povezovanje in sodelovanje slovenskih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju terenske biologije, informirati o aktivnostih posameznih izdajateljev ter prispevati k razvoju terenske biologije v Sloveniji in dvigu znanja vseh, ki se s tem področjem ukvarjajo. 

Prvo številko si lahko ogledate tukaj, v pripravi je že druga številka. Spletne različice biltena bodo objavljene na naši strani v rubriki Morigenos priporoča – bilten Trdoživ. Želimo vam prijetno branje!

12 Sept 2012

Lecture Whales in the northern Adriatic


Tomorrow, Thursday 13th of September 2012, you can listen to the lecture Whales in the northern Adriatic which will be held at the Slovenian Museum of Natural History at 18:00. Lecture is one of the series of lectures organized as part of the exhibition Mysterious death of young Leonora (fin whale). 

Admission is free!

Welcome.

Predavanje Kiti v severnem Jadranu


Jutri, v četrtek 13. 9. 2012, lahko v okviru cikla predavanj ob razstavi Skrivnostna smrt mlade Leonore, v Prirodoslvnem muzeju Slovenije ob 18.00 prisluhnete predavanju Kiti v severnem Jadranu. 

Vstop je prost!

Vljudno vabljeni.   

31 Aug 2012

Common dolphin in Piran Bay

The Morigenos team had another unusual sighting last night. While returning from fieldwork we encountered a short-beaked common dolphin (Delphinus delphis), right in front of the Piran harbour. As mentioned in one of our recent posts, this species has become very rare (despite its name) in the Adriatic Sea in the last thirty years. The dolphin appeared in good condition and was very playful, approaching our boat on several occasions. Based on the natural marks on its dorsal fin we quickly realised that this is not the female we monitored in 2010 and 2011. Instead, it is another dolphin that was initially sighted on the Italian side of the Gulf of Trieste last month. Even though such sightings of single animals do not indicate a return of the species to the Adriatic, we all still wish this was the case. If you happen to spot any dolphins in the northern Adriatic, please report your sightings to +38631771077 or morigenos(at)morigenos.org. Related story: Slovenian and Italian researchers document the longest movement ever recorded in a common dolphin

Photo: Polona Kotnjek, Morigenos

Navadni delfin v Piranskem zalivu

Ekipa društva Morigenos je včeraj zvečer zabeležila novo nenavadno opažanje, udeleženci tokratnega raziskovalnega tabora pa so imeli prav poseben privilegij. Ko smo se vračali s terena smo namreč pred piranskim mandračem naleteli na navadnega delfina (Delphinus delphis). Kot smo nedavno poročali, so v Jadranu opažanja te vrste (kljub imenu) v zadnjih tridesetih letih izjemno redka. Delfin je bil videti v dobrem stanju in precej igriv, saj je večkrat priplaval prav pod naš čoln. Po naravnih oznakah na njegovi hrbtni plavuti smo hitro ugotovili, da ne gre za samico, ki smo jo spremljali v letih 2010 in 2011, temveč za drugega delfina, ki je bil prejšnji mesec prvič opažen na italijanski strani Tržaškega zaliva. Čeprav takšna posamična opažanja še ne pomenijo, da se ta izginula vrsta vrača v Jadransko morje, si vsi vseeno potihem želimo, da bi temu bilo tako. Če delfina slučajno opazite, vas prosimo, da nam to nemudoma sporočite na 031 77 10 77, saj nam tako pomagate pri spremljanju teh živali v naših vodah. Sorodna novica: Slovenski znanstveniki dokumentirali doslej najdaljše potovanje pri navadnem delfinu

Foto: Polona Kotnjek, Morigenos

27 Aug 2012

Exhibition at Marine biology station

Until the end of September you can visit the exhibition Dolphins in slovenian waters at Marine biology station in Piran. 

Welcome!

Photo: Vlado Bernetič

Razstava na Morski biološki postaji

Na Morski biološki postaji v Piranu, si lahko do konca meseca septembra ogledate razstavo Delfini v slovenskem morju. 

Vabljeni k ogledu!

Foto: Vlado Bernetič

23 Aug 2012

Additional research camp in September


Additional research camp will be orgnizied and will take place from 10. 9. 2012 until 16. 9. 2012. Because of great interest, the camp is organized for people above age 40. Applications will be accepted via email. For more information you can also call us on +386 31 77 10 77. You can read more about the camps under Research camps.

Dodaten raziskovalni tabor v septembru


Razpisali smo dodaten raziskovalni tabor, ki bo potekal od 10. 9. 2012 do 16. 9. 2012. Zaradi velikega povpraševanja je tabor namenjen starejšim od 40 let. Prijave sprejemamo preko emaila, za več informacij lahko pokličete tudi na 031 77 10 77. Več o samem poteku tabora si lahko preberete pod Raziskovalni tabori.

25 Jul 2012

Whale Fest 2012

The largest gathering of whale and dolphin enthusiasts from around the world, Whale Fest 2012, will take place from 25-28 October 2012 in Brighton, UK. It will be one of the largest gathering of people passionate about whales and dolphins and a nice chance for the world's whale experts and the public to meet and make new plans to help whales and dolphins in the future.

By booking a ticket to this event through our page, you will donate 15% of the ticket price to Morigenos and help protecting and studying dolphins in Slovenian waters.

Whale Fest 2012

Največje svetovno srečanje ljubiteljev kitov in delfinov, Whale Fest 2012, bo potekalo od 25. do 28. oktobra 2012 v Brightonu, Velika Britanija. To bo eno največjih srečanj ljudi, ki se zanimajo za kite in delfine in dobra priložnost za druženje raziskovalcev in širše javnosti iz vsega sveta, da se spoznajo in oblikujejo nove načrte za zaščito kitov in delfinov v prihodnje.

Z naročilom vstopnice za ta dogodek preko naše spletne strani boste prispevali 15% od cene vstopnice za društvo Morigenos in pomagali pri zaščiti in raziskovanju delfinov v slovenskih vodah.

29 Jun 2012

Slovenian and Italian researchers document the longest movement ever recorded in a common dolphin

Morigenos researchers and their Italian colleagues have documented the longest movement ever recorded in the short-beaked common dolphin (Delphinus delphis). A female dolphin swam from Greece to the Gulf of Trieste, travelling more than 1000 km! Even though dolphins are known to be very mobile animals, this is the longest movement ever documented in this species, worldwide.

The study was recently published in the scientific journal Marine Biodiversity Records and involved researchers from Morigenos, Tethys Research Institute, Dolphin Biology & Conservation, and the Miramare marine reserve.

Morigenos researchers mostly study bottlenose dolphins (Tursiops truncatus), the only regular dolphin species in the northern Adriatic. But in 2010, in collaboration with colleagues from Miramare reserve, they recorded a female short-beaked common dolphin with her calf in the Gulf of Trieste. Seeing a common dolphin was surprising in its own right, as this species has virtually disappeared from the Adriatic Sea. But an even greater surprise came when researchers discovered that this dolphin had already been seen in Greek waters in 2008. A method called photo-identification was helpful here – individual dolphins can be identified by natural marks on their dorsal fins. Morigenos researchers photographed the dolphin and sent the photos to their colleagues at Tethys Research Institute, which study common dolphins in Greece. It turned out they already knew this particular dolphin.

Morigenos and Miramare researchers monitored the dolphin since then. She spent most of her time in the port of Monfalcone. The calf disappeared in the beginning of 2011. After that the female was often seen around Trieste until September 2011, when she disappeared as well.

The short-beaked common dolphin has been considered extirpated in the Adriatic Sea in the last 30 years, despite being common in the past. The most likely causes are deliberate killing in the previous century, as well as the ecosystem changes resulting from pollution and overfishing. The common dolphin has also became rare in other parts of the Mediterranean, except in the Alboran Sea. The nearest population to the Adriatic Sea is found in the Ionian Sea off the coasts of Greece.

With a single case being reported here, these findings about the long-distance movement cannot necessarily be generalised to the entire species. Unfortunately, this also does not mean the common dolphin is returning to the Adriatic. Still, this study shows the effectiveness of photo-identification in common dolphin research, and shows that international collaboration is vital to the study, monitoring and conservation of mobile marine species.

The scientific paper can be viewed here:

Genov, T., Bearzi, G., Bonizzoni, S. & Tempesta, M. 2012. Long-distance movement of a lone short-beaked common dolphin Delphinus delphis in the central Mediterranean Sea. Marine Biodiversity Records, 5 , e9 doi:10.1017/S1755267211001163.

Slovenski znanstveniki dokumentirali doslej najdaljše potovanje pri navadnem delfinu

Raziskovalci društva Morigenos so v sodelovanju z italijanskimi kolegi dokumentirali doslej najdaljše potovanje oz. selitev pri navadnem delfinu (Delphinus delphis). Gre za samico, ki je na svoji poti od Grčije do Tržaškega zaliva preplavala več kot 1000 km! Čeprav je znano, da so delfini zelo mobilne živali, je to doslej najdaljša dokumentirana pot pri tej vrsti, kjerkoli na svetu.

V raziskavi, ki je bila nedavno objavljena v mednarodni strokovni reviji Marine Biodiversity Records, so poleg znanstvenikov iz društva Morigenos sodelovali še italijanski raziskovalci inštituta Tethys, skupine Dolphin Biology & Conservation in rezervata Miramare.

Raziskovalci društva Morigenos, ki se sicer ukvarjajo predvsem s preučevanjem velike pliskavke (Tursiops truncatus), edine stalne vrste delfinov v severnem Jadranu, so v sodelovanju s kolegi iz rezervata Miramare v letu 2010 v Tržaškem zalivu zabeležili samico navadnega delfina z mladičem. Opažanje je bilo že samo po sebi nekaj posebnega, saj navadnih delfinov v Jadranu praktično ni več. Še večje presenečenje pa je raziskovalce doletelo ob spoznanju, da je bil prav ta delfin leta 2008 že opažen v grških vodah. Pri tem so si pomagali z metodo imenovano foto-identifikacija – posamezne delfine je med seboj mogoče ločiti po naravnih oznakah na hrbtnih plavutih. Raziskovalci društva Morigenos so delfina fotografirali, fotografije pa poslali italijanskim kolegom inštituta Tethys, ki v Grčiji preučujejo prav to vrsto. Izkazalo se je, da tega delfina že poznajo.

Raziskovalci društva Morigenos in rezervata Miramare so delfinko opazovali in spremljali vse odtlej. Največ časa je preživljala v pristanišču Monfalcone (Tržič). Mladič je v začetku leta 2011 izginil, samico pa so nato v okolici Trsta videvali vse do septembra 2011, ko je tudi ona izginila.

Navadni delfin je vrsta, ki zadnjih 30 let v Jadranskem morju velja za izumrlo, čeprav je bila nekoč pogosta. Razlogi temu so predvsem načrtno pobijanje v prejšnjem stoletju ter ekosistemske spremembe, ki so posledica onesnaženja in prekomernega ribolova. Navadni delfin je danes redek tudi drugod v Sredozemlju, v večjem številu pa ga najdemo le še ob južni obali Španije. Nam najbližja populacija živi v Jonskem morju ob obalah Grčije.

Ker gre za en sam primer,  teh izsledkov seveda ne moremo posplošiti na celotno vrsto. Žal to tudi ne pomeni, da se navadni delfin vrača v Jadransko morje. Kljub temu ta raziskava kaže na učinkovitost foto-identifikacije pri preučevanju navadnih delfinov ter na pomembnost mednarodnega sodelovanja pri preučevanju, spremljanju in varstvu mobilnih morskih vrst.

Strokovno objavo si lahko ogledate tukaj:

26 Jun 2012

Dolphin research camps

Research camps are near. Join us and get to know dolphins of Northern Adriatic!

Raziskovalni tabori

Raziskovalni tabori se bližajo. Pridružite se nam tudi vi in spoznajte delfine severnega Jadrana!

6 Jun 2012

Two striped dolphins (Stenella coeruleoalba) in Portorož, Slovenia

Yesterday (5th June 2012) Morigenos received several reports of two dolphins sighted along the main beach and piers in Portorož, Slovenia. We responded and managed to identify the two animals as striped dolphins (Stenella coeruleoalba), which appeared in good condition. Examination of photographs revealed that these two dolphins have recently been sighted in a nearby Italian port of Grignano. As we reported in the scientific literature a few years ago, this species is occasional in this part of the Adriatic Sea (unlike the bottlenose dolphin, which is regular). If you spot any dolphins in Slovenian waters during the following days, or if you have spotted them recently, please report it at +386 31 77 10 77. This helps us monitor the occurrence of these animals in our waters. If you have any photos or video, we would also be very interested.

Photo: Špela Guštin, Morigenos

Dva navadna progasta delfina (Stenella coeruleoalba) v Portorožu

Društvo Morigenos je včeraj, 5. junija 2012, prejelo več klicev o dveh delfinih, ki sta se zadrževala ob plaži in pomolih v Portorožu. Zadevo smo preverili in ugotovili, da gre za dva navadna progasta delfina (Stenella coeruleoalba), ki sta zaenkrat videti v dobrem stanju. Po pregledu fotografij smo ugotovili, da gre za osebka, ki sta bila nedolgo nazaj že opažena v italijanskem pristanu Grignano. Ta vrsta se v Tržaškem zalivu pojavlja občasno (v nasprotju z veliko pliskavko, ki je tu stalna), o čemer smo v sodelovanju z Italijanskimi kolegi pred leti že objavili raziskavo v strokovni reviji Annales. Če v prihodnjih dneh na morju opazite delfine, ali pa ste jih opazili v preteklih dneh, vas prosimo, da nam to sporočite na številko 031 77 10 77 in nam tako pomagate spremljati pojavljanje teh živali v naših vodah. Če imate fotografije ali video posnetke, jih bomo zelo veseli.

Fotografija: Špela Guštin, Morigenos

1 Jun 2012

New e-book about dolphins of Slovenia

Morigenos and Dolphin Biology & Conservation are proud to present the electronic book »Dolphins of Slovenia: Marine mammals at the end of the Adriatic Sea«, which portrays the lives of dolphins off the Slovenian coast. The book is authored by Tilen Genov and Giovanni Bearzi. Photographs, taken by Tilen Genov and Polona Kotnjek, are the result of 10 years of research carried out by Morigenos.

To view the booklet click: Dolphins of Slovenia: Marine mammals at the end of the Adriatic Sea

Nova e-knjiga o delfinih v Sloveniji

Društvo Morigenos in Dolphin Biology & Conservation predstavljata elektronsko knjigo »Dolphins of Slovenia: Marine mammals at the end of the Adriatic Sea« (Delfini Slovenije: morski sesalci na koncu Jadranskega morja), ki prikazuje življenje delfinov v slovenskem morju. Avtorja knjige sta Tilen Genov in Giovanni Bearzi. Fotografije so plod 10-letnega raziskovalnega dela društva Morigenos, posnela pa sta jih Tilen Genov in Polona Kotnjek.

Za ogled knjige kliknite: Delfini Slovenije: morski sesalci na koncu Jadranskega morja

7 May 2012

Lecture in the Slovenian Museum of Natural History

As part of the the exhibition Mysterious death of young Leonora (fin whale) the Slovenian Museum of Natural History is organizing a series of lectures, several of which are held by Morigenos researchers. On Thursday, 10th May 2012, at 18:00 you can listen to the lecture Dolphins in Slovenian waters.

Free admission!

Welcome.

Predavanje v Prirodoslovnem muzeju Slovenije

Prirodoslovni muzej Slovenije ob razstavi Skrivnostna smrt mlade Leonore prireja cikel predavanj, v katerem sodeluje tudi društvo Morigenos. V četrtek, 10. 5. 2012, lahko ob 18. uri prisluhnete predavanju z naslovom Delfini v slovenskem morju. 
Vstop prost!

Vljudno vabljeni.

1 May 2012

13 Apr 2012

Earth Day – exhibition Dolphins in Slovenian waters in National Assembly

To honour Earth Day in National Assembly exhibition Dolphins in Slovenian waters will be held from 16th to 20th of April in the lobby of the big hall. Exhibition purpose is to present the life of dolphins in Slovenia, research and to raise awareness that dolphins are an important part of marine ecosystem. Effective conservation of dolphins helps protecting other animals and the environment they live in.

Exhibition can be visited by all visitors that will register at the reception desk in the National Assembly during working hours. Organized groups can enter every working day after prior arrangement with public relation service. From Monday on, online version of the exhibition will be available (in slovene).

Exhibition will be on display until Friday, 20th of April.

Welcome!   

Svetovni dan Zemlje – razstava Delfini v slovenskem morju v Državnem zboru

V Državnem zboru bo v počastitev svetovnega dneva Zemlje od 16. do 20. aprila 2012 v preddverju velike dvorane na ogled razstava z naslovom Delfini v slovenskem morju. Namen razstave je predstaviti življenje delfinov pri nas, raziskovanje le teh ter zbuditi zavedanje, da so delfini pomemben del morskega ekosistema. Z učinkovito zaščito delfinov se lahko zaščiti tudi ostala bitja in celotno okolje, v katerem delfini živijo.

Ogled razstave je možen za vse obiskovalce v okviru delovnega časa Državnega zbora, tako da se prijavijo v recepciji, organizirane skupine pa vsak delavnik po predhodnem dogovoru s Službo za odnose z javnostmi. Od ponedeljka dalje bo dostopna tudi spletna različica razstave.

Razstava bo na ogled do vključno petka, 20. aprila 2012.

Vabljeni k ogledu!

8 Apr 2012

Tilen Genov is the new member of the European Cetacean Society Council

Good news from this year's conference of the European Cetacean Society (ECS), which was held last week in Galway, Ireland! Tilen Genov, Morigenos president, was elected as a new member of the ECS Council. ECS is a professional association whose objectives are to promote and co-ordinate the scientific study and conservation of marine mammals and to gather and disseminate information about marine mammals to Members of the Society and the public at large. The Society organizes annual conferences at which experts from around the world present the results of their latest research. Morigenos team presented the work and progress in research and conservation of dolphins in Slovenia.

Tilen Genov je novi član odbora Evropskega združenja za kite in delfine

Sporočamo veselo novico z letošnjega srečanja Evropskega združenja za kite in delfine, ki je pretekli teden potekalo v mestu Galway na Irskem! Tilen Genov, predsednik društva Morigenos, je bil na letni skupščini izvoljen kot novi član upravnega odbora Evropskega združenja za kite in delfine. Evropsko združenje za kite in delfine je strokovno združenje, katerega namen je spodbujanje in krepitev znanstvenega preučevanja morskih sesalcev in prizadevanj za njihovo ohranitev, ter zbiranje in posredovanje informacij o morskih sesalcih strokovni in širši javnosti. Združenje vsako leto organizira strokovno srečanje, na katerem strokovnjaki z vsega sveta predstavljajo izsledke svojih raziskav. Ekipa društva Morigenos je na srečanju predstavila delo in napredek na področju raziskovanja in varstva delfinov v Sloveniji.

27 Mar 2012

We helped clean Slovenia

More than 270.000 Slovenians rolled up their sleeves on Saturday and cleaned Slovenia. Morigenos team joined the volunteers in Jernej channel in Seča. You can see some pictures from the action on this link

Pomagali smo čistiti Slovenijo

Več kot 270.000 Slovencev je v soboto zavihalo rokave in čistilo Slovenijo. V Jernejevem kanalu, v Seči, se je prostovoljcem pridružila tudi ekipa društva Morigenos. Nekaj utrinkov z akcije si lahko ogledate na tej povezavi.

Followers