27 Jun 2016

Vida and Wifi enriched the first research expedition with Earthwatch Institute


Last week we successfully completed this year's first expedition “Tracking dolphins in the Adriatic Sea” in collaboration between Morigenos and Earthwatch Institute.
Despite the fickle weather, we had several dolphin sightings. Most often we were in the company of dolphins Vida and Wifi, which we also observed in the rain. We also participated in a beach clean-up in Strunjan, which was organized as part of the national campaign "Living with the sea".

Until September we will conduct six more research expeditions; just today we are launching the second one and already welcoming new participants.

Vida in Wifi popestrila prvo raziskovalno odpravo z inštitutom Earthwatch


Prejšnji teden se je zaključila prva letošnja raziskovalna odprava v sodelovanju med društvom Morigenos in inštitutom Earthwatch, v okviru programa Tracking dolphins in the Adriatic Sea
Čeprav je bilo vreme bolj muhasto, smo imeli več opažanj delfinov. Največkrat smo bili v družbi Vide in Wifija, ki smo ju opazovali tudi v dežju. Sodelovali smo tudi na čistilni akciji v Strunjanu, ki je potekala v sklopu nacionalne kampanje "Živeti z morjem". 

Do septembra bomo izvedli še šest raziskovalnih odprav; prav danes začenjamo z drugo in že pozdravljamo nove udeležence.

24 Jun 2016


Yesterday, we encountered a well-known group of dolphins off Piran, consisting of several females with newborn calves. One of these females was Moni, first sighted back in 2003. Her tiny baby was swimming alongside its mother somewhat clumsily, which is quite typical for recently born calves. As a reminder, Morigenos has been studying and monitoring this dolphin population along the Slovenian coast, the Gulf of Trieste and Istria since 2002. Identification of individual dolphins allows us to gain a more detailed insight into their lives, so many individuals are well known to us. Such information is vital for long-term and effective conservation of dolphins and their environment. We wish Moni and her calf all the best and hope to see them often in the upcoming months. If you spot dolphins in the Gulf of Trieste, please let us know by calling +386 31 77 10 77!

Včeraj smo pred Piranom srečali nam dobro znano skupino delfinov, v kateri je bilo več samic z novorojenčki. Med njimi je bila tudi Moni, ki jo poznamo že iz leta 2003. Njen drobceni novopečeni član delfinje druščine je ob njej plaval še nekoliko nerodno, kar je značilno za nedavno skotene mladiče. Naj spomnimo, društvo Morigenos populacijo delfinov ob slovenski obali, Tržaškem zalivu in Istri spremlja in preučuje že od leta 2002. Individualna identifikacija posameznih delfinov nam omogoča podrobnejši vpogled v njihova življenja, zato mnoge osebke dobro poznamo. Takšni podatki so ključnega pomena za dolgoročno in učinkovito varstvo delfinov ter njihovega celotnega okolja. Moni in njenemu mladičku želimo vse dobro in upamo, da ju bomo v naslednjih mesecih pogosto srečevali. V kolikor na morju opazite define, vas prosimo, da nam to sporočite na telefonsko številko 031 77 10 77!

4 Jun 2016

Delfino nel porto


I colleghi dall' Italia ci hanno comunicato che è stato avvistato un delfino nel porto della città di Monfalcone, cosi’ ci siamo recati sul posto per verificare la questione. Abbiamo scoperto che si tratta del delfino maggiore (Tursiops truncatus), che è un tipo di delfino permanente in questa zona. La societa’ di Morigenos sta esaminando e monitorando la popolazione dei delfini nel Golfo di Trieste gia’ da 14 anni, quindi li conosciamo molto bene uno per uno. Dopo le foto schattate alla pinna del delfino, abbiamo scoperto che questo animale non è uno dei circa 150 delfini, che sono già conoscuti nell'area del Golfo di Trieste. L'animale sembra dimagrito, ma non si sa’ ancora come sia il suo stato di salute. In tali casi, è molto importante che non tentiamo di cacciare l'animale verso il mare aperto. Anche se, di solito, e proprio questa la reazione della gente in tali situazioni, ma in realtà e’ la cosa peggiore che si puo fare al animale. Ancora più importante e’, che non molestiamo l’animale o che non ci avviciniamo al esso. Siamo molto lieti che gli osservatori casuali locali sanno comportarsi con molta responsabilita’ in questi casi. Continueremo a monitorare la sittuazione, le nostre raccomandazioni sono state comunicate ai colleghi italiani e alla guardia costiera locale.

Dolphin in the port


Colleagues from Italy informed us of a dolphin that was spotted inside the Monfalcone port, so we headed there to check things out. We determined that the animal is an adult bottlenose dolphin (Tursiops truncatus), a regular species in this area. Morigenos has been studying and monitoring the population in the Gulf of Trieste for the past 14 years, and we know most individuals very well. Based on photographs of the dorsal fin, we determined that this animal is not one of about 150 dolphins that we already know from this region. The dolphin looks emaciated, but we currently do not know what its health condition is. In such cases, it is very important not to try and force the animal out to open sea. Even though this is often the first instinct to many people, it is in fact the worse thing we can do for the animal. It is vital not to harass the animal or attempt to approach it at all costs. We were glad to see that local spectators behaved very responsibly. We will keep monitoring the situation, and we have provided our recommendations to our Italian colleagues and the local coast guard.

Delfin v pristanišču


Kolegi iz Italije so nas obvestili o delfinu, ki je bil opažen v pristanišču mesta Monfalcone (Tržič), zato smo se tudi sami napotili tja, da zadevo preverimo. Ugotovili smo, da gre za odraslo veliko pliskavko (Tursiops truncatus), ki je sicer stalna vrsta na tem območju. Populacijo v Tržaškem zalivu društvo Morigenos preučuje in spremlja že 14 let, zato večino osebkov zelo dobro poznamo. Po fotografijah plavuti smo ugotovili, da ta žival ni eden od okoli 150 delfinov, ki jih že poznamo z območja Tržaškega zaliva. Žival je videti shujšana, vendar zaenkrat še ni znano kakšno je njeno zdravstveno stanje. Pri tovrstnih primerih je izredno pomembno, da žival ne skušamo pregnati na odprto morje. Čeprav je pri ljudeh to navadno prvi odziv na takšne situacije, je to pravzaprav najslabše, kar lahko za žival storimo. Najpomembneje je, da se živali ne nadleguje ali se ji skuša na silo približati. Veseli smo, da so lokalni naključni opazovalci glede tega zelo odgovorni. Zadevo bomo še naprej spremljali, svoja priporočila pa smo posredovali italijanskim kolegom in lokalni obalni straži.

Followers