18 Apr 2015

Morigenos at the University of St Andrews


Tilen Genov gave two talks at the University of St Andrews (UK) this week, as part of his PhD studies there. He presented the research on dolphins in Slovenia and the northern Adriatic Sea, carried out by Morigenos. The first talk was organised by the Bionet society for postgraduate students of the School of Biology, while the other was held at the Scottish Oceans Institute / Sea Mammal Research Unit. Tilen is doing his PhD as part of the Sea Mammal Research Unit, the leading organisation in the field of marine mammals in Europe, and one of the leading ones in the world. We are therefore very proud that our members are a part of it.

Morigenos na Univerzi St Andrews


Tilen Genov je v tem tednu na Univerzi St Andrews (Velika Britanija), kjer opravlja svoj doktorski študij, predstavil dve vabljeni predavanji. Predaval je o raziskovanju delfinov v Sloveniji ter severnem Jadranu, ki ga izvaja društvo Morigenos. Prvo predavanje je potekalo v sklopu društva Bionet za podiplomske študente Fakultete za biologijo, drugo predavanje pa na Scottish Oceans Institute / Sea Mammal Research Unit. Tilen svoj doktorat opravlja v sklopu Sea Mammal Research Unit (Enota za raziskovanje morskih sesalcev), ki je vodilna institucija s področja raziskovanja morskih sesalcev v Evropi ter ena izmed vodilnih na svetu. V društvu smo zato zelo ponosni, da so naši člani del nje.

17 Apr 2015

Eko bazarDruštvo Morigenos se bo 22. in 23. aprila 2015 predstavilo na EKO BAZARJU, ki bo potekal na Gospodarskem razstavišču v okviru 6. mednarodne Eko konference.

Vljudno vas vabimo, da nas na našem razstavnem prostoru obiščete v sredo, 22., od 14. do 18. ure in v četrtek, 23., od 9. do 17.ure. Na ogled bo izobraževalna razstava o delfinih v slovenskem morju, prav tako pa boste lahko posvojili delfina in/ali postali podporni člani društva ter iz prve roke izvedeli zanimivosti o delfinih v slovenskem morju.

Eko konferenca, ki jo organizira društvo Planet Zemlja, že šesto leto simbolično poteka ob svetovnem dnevu Zemlje. Namen dogodka je predstaviti dobre prakse s področja varovanja okolja in ohranjanja narave ter opozoriti na vse močnejšo soodvisnost med ekologijo in ekonomijo. Tokrat bodo v ospredju podnebne spremembe. 

V sklopu konference bodo podelili priznanja in nagrade sodelujočim v vseslovenskem natečaju Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec 2014/15, v katerem kot izvajalec projekta »Ohranimo delfine v slovenskem morju« sodeluje tudi društvo Morigenos, ter razpisali že šesti vseslovenski natečaj Planetu Zemlja prijazna občina.

16 Apr 2015

Tema meseca v reviji Gea: skrivnostno življenje jadranskih morskih želv


Čeprav želve opazi le malokateri obiskovalec slovenske obale, prebivajo tudi v slovenskem morju. Jadransko morje, še posebej njegov plitvi severni del, je namreč eden od dveh največjih in najpomembnejših prehranjevalnih in razvojnih habitatov za glavato kareto (Caretta caretta) v Sredozemlju. Želve, predvsem tiste mlade, se v našem morju zadržujejo predvsem med majem in oktobrom, v mrzlem delu leta pa se pomaknejo nekoliko južneje. O želvah, njihovih življenjskih navadah, varstvu in raziskovanju z uporabo napredne satelitske tehnologije v aprilski številki revije Gea pišeta Bojan Lazar in Tilen Genov.

14 Apr 2015

3. Starboard S-adventure izziv in Voda & Jaz


Društvo Morigenos bo v soboto, 18. aprila 2015, sodelovalo kar na dveh dogodkih: v Portorožu nas boste lahko obiskali na 3. STARBOARD S-ADVENTURE IZZIVU, v Ljubljani pa na pestrem dnevu učenja, športa in zabave VODA&JAZ. 

VODA&JAZ je edinstven dogodek, namenjen pridobivanju novih znanj in izpopolnjevanju veščin, vezanih na aktivnosti "ob, na in v vodi". 

Družili se bomo od 9:30 do 18:30 pri Gostilni Livada (Hladnikova 15, Ljubljana). Na našem predstavitvenem prostoru si boste lahko ogledali izobraževalno razstavo o delfinih v slovenskem morju, posvojili delfina in/ali postali podporni člani društva ter si nabrali nekaj zanimivega informativnega gradiva. 

Še posebej pa vas vljudno vabimo na zanimivo predavanje o življenju naših delfinov, ki bo ob 17:30 na osrednjem prireditvenem prostoru dogodka. 

Tudi na STARBOARD 3. S-ADVENTURE IZZIVU vas vabimo, da od 10. do 18. ure obiščete našo stojnico na plaži v Portorožu ter spoznate naše delfine in delo društva Morigenos. 

Vstop na oba dogodka je brezplačen!

10 Apr 2015

Dolphin Ace bycaught


After yesterdays’ necropsy of bycaught female dolphin, we received another call about a bycaught dolphin today.

Upon examination, we realised that the animal was our dolphin named Ace, which we knew well. He was regularly observed in this area, the last time in February 2015. 

We will have more information after the post mortem examination.

This occurs relatively rarely in our study area, but unfortunately occurred twice during this week alone.

We will definitely miss Ace a lot.

Delfin Ace ujet v ribiško mrežo


Po tem, ko smo včeraj opravili obdukcijo poginule delfinke, ki se je v sredo ujela v stoječo ribiško mrežo, smo danes zopet prejeli obvestilo o mrtvem delfinu, ujetem v mrežo v Piranskem zalivu.

Po pregledu živali se je izkazalo, da gre za delfina po imenu Ace, ki smo ga dobro poznali. Večinoma se je zadrževal na tem območju in smo ga pogosto videvali, nazadnje februarja 2015.

Več informacij bo znanih po opravljeni obdukciji.

Pri nas se tovrstni primeri zgodijo razmeroma redko, v tem tednu pa na žalost kar dvakrat. 

Ace je delfin, ki ga bomo zagotovo zelo pogrešali.

8 Apr 2015

Bycaught dolphin


This morning we received a call from a fisherman from Piran, who informed us of a dead dolphin found entangled in his bottom-set net. After examining the animal we realised it was a young female that we knew well. She was about 3 years old and therefore still a calf. We last saw her and her mother in March. During last night she got entangled in a fishing net and consequently drowned. However, this was not her first encounter with fishing gear – in 2014 she already got entangled in a similar net, a case which we reported last month at the conference of the European Cetacean Society (see this link). During that event she managed to escape, but a part of the net got entangled around her fins and therefore got stuck on her body. Even though people often think of rescue operations, it is usually impossible to do anything in such cases, while potential intervention attempts may only make things worse. We therefore regularly observed the calf and her mother, and monitored its condition. Despite the remains of the net and the external injuries it has caused, the calf appeared in good body condition and behaved normally. Unfortunately however, she now got entangled again in yet another fishing net, but did not manage to escape this time. We will have more information after the post mortem examination. Dolphins get entangled in fishing gear for a number of reasons. Sometimes they take fish caught in nets, at other times they may simply swim into a net by accident. In case of young dolphins (including those still consuming only milk) the entanglement can often be the result of play and curiosity. Even though such events are sad and unpleasant, we are nevertheless grateful for the cooperation of the fishermen who called us. It is important to learn from such cases, if they occur. Each new case may provide important information, which may (hopefully) improve the long-term conservation of dolphins and potentially help prevent similar cases in the future.

Photo: Morigenos

Delfin ujet v ribiško mrežo


Danes dopoldne nas je ribič iz Pirana obvestil o mrtvem delfinu, ki se je ujel v njegovo stoječo mrežo, ter žival tudi pripeljal v pristan. Ob pregledu živali smo ugotovili, da je šlo za mlado samico, ki smo jo zelo dobro poznali. Stara je bila okoli 3 leta, kar pomeni, da je bila še mladič, nazadnje pa smo njo in njeno mamo srečali v mesecu marcu. Tekom pretekle noči se je zapletla v ribiško mrežo in posledično utonila. To ni bilo njeno prvo srečanje z mrežo, saj se je v letu 2014 že delno zapletla v podobno mrežo, o čemer smo prejšnji mesec poročali na mednarodni konferenci o morskih sesalcih (glej povezavo). Takrat se je uspela rešiti, vendar pa se je del mreže zapletel okoli njenih plavuti in obtičal na njej. Kljub temu, da marsikdo hitro pomisli na razne reševalne akcije, je žal je v takšnih situacijah delfinom nemogoče pomagati, morebitni poskusi intervencije pa pogosto zadeve le poslabšajo. Zato smo delfinko in njeno mamo v tem času redno spremljali in opazovali njeno stanje. Kljub ostankom mreže na telesu ter zunanjim poškodbam, ki jih je mreža povzročila, je bila delfinka v dobrem telesnem stanju, njeno vedenje pa je bilo prav tako normalno. Žal se je tokrat znova zapletla v drugo mrežo, iz katere pa se ni uspela rešiti. Več informacij bo znanih po opravljeni obdukciji. Delfini se v ribiške mreže zapletajo iz različnih razlogov. Včasih v njih iščejo ribe, spet drugič slučajno zaplavajo vanje, pri mladičih (tudi tistih, ki se še ne hranijo z ribami, temveč le z mlekom) pa temu pogosto botrujeta zgolj igrivost in radovednost. Kljub temu, da so tovrstni dogodki žalostni in neprijetni, smo vseeno hvaležni, da so nas ribiči tudi tokrat poklicali. Pomembno je namreč, da se iz takšnih primerov, v kolikor se že zgodijo, čim več naučimo. Vsak takšen primer prispeva pomembne informacije, ki lahko (vsaj tako upamo) dolgoročno izboljšajo varstvo delfinov in nam morebiti pomagajo, da se tovrstnim primerom v prihodnosti izognemo.

Fotografija: društvo Morigenos

1 Apr 2015

Za Jadran brez naftnih ploščadi


V Sloveniji se je v okviru postopka čezmejne presoje vplivov na okolje 16. marca 2015 začela 30-dnevna javna razgrnitev gradiva programa za izkoriščanje ogljikovodikov na Jadranu, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo Republike Hrvaške. Pripombe in predloge na gradivo bo Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in prostor sprejemalo do 16. aprila 2015, 9. aprila 2015 pa bo potekala tudi javna obravnava gradiva. 

Hrvaške nevladne organizacije Zeleni forum, Greenpeace Hrvaška in WWF Adria, združene v koalicijo S.O.S. za Jadran, že dlje časa od hrvaške vlade zahtevajo opustitev načrtov za iskanje in črpanje nafte v hrvaškem delu Jadrana, zagovarjajo pa tudi moratorij na črpanje nafte na tem območju.

Kampanja za zaščito skupnega morja S.O.S. za Jadran pa sedaj poteka tudi v Sloveniji! Svoje nestrinjanje z načrti hrvaške vlade lahko izrazite tako, da podpišete izjavo o podpori in s tem podprete prizadevanja za Jadran brez naftnih ploščadi.

Tudi v društvu Morigenos se pridružujemo kampanji S.O.S. za Jadran, podali pa bomo tudi strokovne komentarje na gradivo in se vključili v javno obravnavo.

Followers