22 Apr 2011

Research camps - dates

Dates for this year's research camps are online! Check them out at the Research camps page and join us!

Raziskovalni tabori - termini

Termini za letošnje raziskovalne tabore so znani! Oglejte si jih na strani Raziskovalni tabori in se nam pridružite!

21 Apr 2011

Movie evening: The Cove

On Tuesday, April 26th at 20.00, documentary film The Cove will be screened at the Environment centre in Ljubljana. A talk with guests Tilen Genov (president of Morigenos) and Andrej Bibič (representative of Republic of Slovenia at the International Whaling Commission) will follow afterwards.


Click on the image to view the invitation (in Slovene).

Filmski večer: Skriti zaliv

V torek, 26. aprila, bo ob 20. uri v Okoljskem centru v Ljubljani projekcija dokumentarnega filma Skriti zaliv. Ogledu filma bo sledil pogovor z gostoma Tilnom Genovom (predsednik društva Morigenos) in Andrejem Bibičem (predstavnik Slovenije pri Mednarodni komisiji za kitolov).

Vljudno vabljeni!

Za ogled vabila kliknite na sliko.

19 Apr 2011

Daphne has a new baby!

We headed out to sea a few days ago. Finally some good weather for fieldwork. After less than 10 minutes on navigation, something jumped out of the water and made a splash, far away on the horizon. We directed the boat there. It may just be tuna fish. That would be a nice sighting, too. Nevertheless, we were silently hoping it would be dolphins. Another dark figure on the horizon. It is amazing how your heart starts beating faster with tense anticipation, while all you see around is calm water and the boat glides peacefully accross it. In the next moment, all doubts were gone: dolphins! We gradually reduced speed and slowly approached the group from the side. Deinon! Amanita! Old friends everywhere. Soon we spotted a tiny creature, swimming beside its mother. Definitely a newborn, perhaps only a week or two old. At first we did not see who the mother was. And then the revelation: Daphne! New calves are always good news. But with Daphne (one of our most frequently encountered dolphins) being the mother, the news are even better. Emanuela is also here with her 1 year old calf that we met last year as a newborn. The fact that the calf survived its first year is very encouraging. We hope Daphne can achieve the same with her calf. Many newborns do not survive through their first year of life. But if her best friend succeeded, we believe Daphne can do it as well.

Photo: Tilen Genov, Morigenos

Daphne ima novega mladička!

Pred nekaj dnevi smo se odpravili na teren. Končno spet primerno vreme za terensko delo. Po manj kot 10 minutah plovbe je daleč na obzorju nekaj skočilo iz vode in povzročilo pljusk. Čoln smo usmerili tja. Morda so le tune. Tudi to je lepo opažanje. Na tihem pa smo vendarle upali, da so delfini. Spet temna podoba na obzorju. Neverjetno je, kako ti ob napetem pričakovanju srce začne hitreje utripati, medtem ko naokoli vidiš le mirno vodo, po kateri drsi čoln. V naslednjem trenutku ni bilo več nobenega dvoma: delfini! Postopoma smo upočasnili in se skupini počasi približali od strani. Deinon! Amanita! Sami stari znanci. Kmalu smo ugledali majceno bitje, ki je plavalo ob svoji mami. Definitivno novorojenček, morda le teden ali dva star. Sprva nismo uspeli videti, kdo je mama. Nato pa spoznanje: Daphne! Novi mladički so vedno dobra novica. Ker pa je nova mama Daphne, eden izmed najpogostejših delfinov pri nas, je novica še toliko boljša. Tu je tudi Emanuela, s svojim leto dni starim mladičkom, ki smo ga spoznali lani poleti, ko je bil še novorojenček. Dejstvo, da je preživel svoje prvo leto, je zelo vzpodbudno. Upamo, da bo isto dosegla tudi Daphne. Mnogi mladički prvega leta življenja namreč ne preživijo. Toda če je to uspelo njeni najboljši prijateljici, verjamemo, da bo isto uspelo tudi Daphne.

Foto: Tilen Genov, Morigenos

17 Apr 2011

Real Way Down

Ekipa društva Morigenos v svoji raziskovalni bazi v Luciji trenutno gosti mednarodno ekipo dveh Angležev in ene Belgijke. Trije popotniki tvorijo ekipo (ki jo sestavljajo projektni vodja Matt Sarson, novinarka Cindy Cao in snemalec Phil Wright) inovativnega dobrodelnega projekta »The Real Way Down« - 22 tednov dolge ekspedicije iz Londona do Cape Towna. Ekipa bo na poti obiskala različne dobrodelne organizacije v vsaki izmed 22-ih držav na poti.

»The Real Way Down« je projekt nove nevladne organizacije »Patchwork World«. Projekt (pri katerem poteka snemanje na vsakem koraku) bo pomagal pri promociji vsake izmed partnerskih organizacij, vzpodbujal sodelovanje med nacionalnimi in lokalnimi dobrodelnimi organizacijami na mednarodnem nivoju in povezal ljudi skozi skupne vizije, pa tudi probleme, s katerimi se srečujejo. Namen projekta je tudi promocija upanja in pozitivnega napredka v dobrodelnem sektorju ter iskanje metod za večjo učinkovitost celotnega dobrodelnega sektorja.

Vseh 22 dobrodelnih organizacij na poti bo tvorilo temelje »Patchwork World« mreže, ki se bo razvijala v prihajajočih letih in pomagala ljudem pri trudu za boljši in pravičnejši svet.

Med slovenskimi organizacijami so organizatorji projekta izbrali društvo Morigenos. Z nami so preživeli zadnjih pet dni, tako v raziskovalni bazi, kot tudi na terenu, da bi izvedeli več o morski biologiji in varstvu narave. Pripravili bodo kratek dokumentarec o delu društva Morigenos, ki se bo predvajal na televiziji v Veliki Britaniji in drugod po svetu preko interneta. Bili smo zelo veseli in ponosni, da smo lahko gostili tako neverjetno ekipo izredno pozitivnih, prijaznih in zabavnih ljudi. Želimo jim varno in zanimivo pot in upamo, da jih bomo kmalu spet gostili!

Za več informacij o projektu Real Way Down obiščite:

Real Way Down

The Morigenos team is currently hosting an international team of two Brits and one Belgian in Morigenos field base this week. The three travellers make up the team (consisting of project manager Matt Sarson, journalist Cindy Cao and videographer Phil Wright) behind the innovative charity project 'The Real Way Down' - a 22 week long car expedition from London to Cape Town, visiting a different charity or NGO in each of the 22 countries on the way.

The 'Real Way Down' is a project from a new development NGO 'Patchwork World'. Filming the entire journey, the project will help to promote each of their partner charities, as well as encouraging increased cooperation between national and local charities on an international level, connecting people through shared passions and problems. The project will explore the existence of hope and positive progression within the charity sector, and explore methods of developing and increasing the efficiency of the sector as a whole.

The 22 charities visited during the 'Real Way Down' will form the foundations of the'Patchwork World' network, which will be developed over the coming years, helping to connect people working towards a better and fairer world.

In Slovenia, the team have chosen to work with Morigenos, and have spent the last five days with us at our base in Lucija and out in the field, in order to understand more about marine biology and conservation. The team will produce a short documentary about the work of Morigenos to be broadcast on TV in the UK and around the world via the internet. We were very happy and honoured to host such an amazing team of very positive, kind and fun people. We wish them a safe and exciting journey and we hope to have them back with us soon!

For more information on the Real Way Down please visit:
http://www.realwaydown.com
http://realwaydown.blogspot.com

Followers