8 Jan 2012

Do military exercises cause whale mortality?

The end of November and beginning of December 2011 was a sad period for Cuvier’s beaked whales (Ziphius cavirostris) in Ionian Sea. Our Greek colleague dr. Alexandros Frantzis from the Pelagos Institute notified the marine mammal scientific community of an unusual stranding of three Cuvier’s beaked whales at the island of Corfu, Greece. In the following days two more strandings have been reported in Italy and Greece and at least nine or ten animals stranded. Cuvier’s beaked whale is a protected species, known to be especially vulnerable to underwater noise. During these latest strandings, a military operation using underwater sonar was taking place in the area, potentially influencing these events. Small Ionian population of these whales suffered three stranding events related to the use of military sonar in the past, which highly threatens this population.

Scientists and conservationists are deeply concerned about these events. Morigenos, together with some other partner organizations of ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic Area), addressed a letter to ACCOBAMS in which it urges member states to provide information on military activities and to make decisive steps for protection of cetaceans in the Mediterranean.

Photo: Alexandros Frantzis, Pelagos Institute

Ali vojaške vaje povzročajo smrt kitov?

Konec novembra in začetek decembra 2011 je bilo žalostno obdobje za Cuvierjeve kljunate kite (Ziphius cavirostris) v Jonskem morju. Naš grški kolega dr. Alexandros Frantzis iz raziskovalnega inštituta Pelagos je znanstveno skupnost, ki se ukvarja z morskimi sesalci, obvestil o nenavadnem nasedanju treh Cuvierjevih kljunatih kitov na otoku Krfu v Grčiji. V naslednjih nekaj dneh smo prejeli dve novi sporočili o nasedanju v Italiji in Grčiji. Nasedlo je vsaj devet ali deset živali. Cuvierjev kljunati kit je zaščitena vrsta, ki je zelo občutljiva na podvodni hrup. V času omenjenih nasedanj so potekale vojaške vaje z uporabo podvodnih sonarjev, ki bi na te dogodke lahko imele vpliv. Majhna jonska populacija teh kitov je v preteklosti utrpela tri podobna nasedanja, povezana z uporabo vojaških sonarjev, kar močno ogroža to populacijo.

Znanstveniki in naravovarstveniki so nad nedavnimi dogodki močno zaskrbljeni. Društvo Morigenos je skupaj s še nekaterimi drugimi partnerskimi organizacijami ACCOBAMSa (Sporazum o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in atlantskega območja ob njem), naslovilo pismo na ACCOBAMS, v katerem države članice poziva, da posredujejo informacije o tovrstnih vojaških vajah in naredijo odločne korake za zaščito kitov v Sredozemlju.

Foto: Alexandros Frantzis, Inštitut Pelagos

Followers