2 Apr 2019

COCA COLA SUPPORTS MORIGENOS


Within the action "#vednopodpiraj dober namen" (always support a good cause) the Coca-Cola Slovenia donated a total grant of 21,000 Euros to three winning projects in the fields of sport, environment and communities. Consumers voted for the winning projects of Morigenos, the Association of Friends of Youth of Ljubljana Moste-Polje ("Botrstvo") and the Olympic Committee of Slovenia - Association of Sports Federations. The event was also attended by the ambassador of the action Jure Košir, one of the most successful Slovenian alpine skiers.

As part of the action, Slovenian consumers cast their votes since December 2018 for projects that deserve Coca-Cola's support in Slovenia. By the end of the voting period (end of January 2019), a total of 48,007 votes were collected. Among the participating projects, Morigenos received the most votes for its project of dolphin research in the Slovenian waters.

Morigenos president Tilen Genov said: "Slovenian waters and the rest of the Gulf of Trieste are home to bottlenose dolphins. These animals are an important part of the marine ecosystem and indicators of the marine environment, so research and conservation of dolphins are crucial for understanding and maintaining a healthy sea. The contribution by Coca-Cola will enable further research and more extensive education and public awareness activities."

Action #vednopodpiraj will continue throughout 2019. You can follow it on: https://si.coca-colahellenic.com/si/blagovne-znamke-in-kampanje/trikrat-za-dober-namen/morigenos/

We thank all the participants who supported us by casting their votes for Morigenos!

COCA COLA PODPRLA DRUŠTVO MORIGENOS


Pod okriljem akcije #vednopodpiraj dober namen je včeraj družba Coca-Cola v Sloveniji namenila donacijo v skupni vrednosti 21.000 evrov trem zmagovalnim projektom s področij športa, okolja in skupnosti. Potrošniki so z glasovanjem izbrali zmagovalne projekte društva Morigenos, Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje (Botrstvo) in Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. Dogodka se je udeležil tudi ambasador akcije, eden od najuspešnejših slovenskih alpskih smučarjev, Jure Košir.

V okviru akcije so slovenski potrošniki od decembra 2018 glasovali za projekte, ki si zaslužijo podporo družbe Coca-Cola v Sloveniji. Do konca glasovalnega obdobja (tj. do konca januarja) so skupaj prispevali kar 48.007 glasov. Med sodelujočimi projekti je največ glasov prejelo prav društvo Morigenos za projekt raziskovanje delfinov v slovenskem morju.

Predsednik društva Morigenos Tilen Genov je ob simbolični predaji donacije dejal: »Slovensko morje je skupaj s preostalim delom Tržaškega zaliva dom delfinom vrste velika pliskavka. Te živali so pomemben del morskega ekosistema in pokazatelj stanja morskega okolja, zato je raziskovanje in varstvo delfinov ključno za razumevanje in ohranjanje zdravega morja. Sredstva, ki jih Coca-Cola v Sloveniji namenja projektu, zagotavljajo boljšo osnovo za raziskovalno delo ter obsežnejše izobraževanje in osveščanje javnosti.«

Akcija #vednopodpiraj dober namen se bo nadaljevala skozi vse leto 2019 in ji lahko sledite na spletni strani: https://si.coca-colahellenic.com/si/blagovne-znamke-in-kampanje/trikrat-za-dober-namen/morigenos/

Vsem sodelujočim v akciji se iskreno zahvaljujemo za vaše klikanje in izkazano podporo društvu Morigenos!

Followers