27 Mar 2012

We helped clean Slovenia

More than 270.000 Slovenians rolled up their sleeves on Saturday and cleaned Slovenia. Morigenos team joined the volunteers in Jernej channel in Seča. You can see some pictures from the action on this link

Pomagali smo čistiti Slovenijo

Več kot 270.000 Slovencev je v soboto zavihalo rokave in čistilo Slovenijo. V Jernejevem kanalu, v Seči, se je prostovoljcem pridružila tudi ekipa društva Morigenos. Nekaj utrinkov z akcije si lahko ogledate na tej povezavi.

3 Mar 2012

Let's clean Slovenia and the World 2012

Are you ready for the biggest volunteer project in human history? Let’s step together, contribute our share for a healthy and clean environment and clean up Slovenia and the World. Action Let’s clean Slovenia 2012 is a part of initiative World cleanup 2012. Project will consist of multiple one-day cleaning actions in different countries, which will take place from 24th of March until 25th of September 2012. Goal is to unite 100 countries and 300 million volunteers. Until now 85 countries have joined the project. Slovenia has already proven itself as one of the most successful countries among the 16 countries which have realized this sort of actions. Let’s be successful again! Cleaning action in Slovenia will take place on Saturday, 24th of March 2012 under the auspices of organization Ecologists without borders. Morigenos will join the action in Piran.

Join us!

World clean up 2012

Očistimo Slovenijo in svet 2012

Ste pripravljeni na največji okoljski prostovoljni projekt v zgodovini človeštva? Stopimo skupaj, prispevajmo svoj delež k zdravemu in čistemu okolju in očistimo Slovenijo in svet. Akcija Očistimo Slovenijo 2012 se povezuje v pobudo Očistimo svet 2012. Projekt bo sestavljen iz vrste enodnevnih čistilnih akcij posameznih držav, ki se bodo zvrstile od 24. marca do 25. septembra 2012. Cilj je povezati 100 držav in 300 milijonov prostovoljcev. Do sedaj se je akciji pridružilo 85 držav. Slovenija se je enkrat že izkazala in izmed 16 držav, ki so tovrstne akcije izvajale, postala ena izmed najuspešnejših. Bodimo uspešni tudi tokrat! Čistilna akcija v Sloveniji bo pod okriljem Ekologov brez meja potekala v soboto, 24. 3. 2012. Društvo Morigenos se bo akciji pridružilo v Piranu. 

Pridružite se nam!

World clean up 2012

Followers