31 Mar 2013

10 years of friendship


Exactly 10 years ago, on 30th March 2003, we encountered some very special dolphins: Morigenos, Deinon, Foki and Alenka. Little did we know back then that we would keep seeing these dolphins regularly and that they (together with their friends, which we met later) would become a sort of symbol of dolphin conservation in Slovenia. Morigenos and Deinon are the most frequently encountered dolphins in Slovenian waters, while Foki and Alenka are not far behind. We've already seen some of them this year. Today, after knowing them for ten years, we regard them as part of our family. Each of them is different and unique, both in external appearance and in their behaviour. Each new encounter with them makes us happy, but we also worry about their future. Today we know that these waters are important for them, as they keep using them year after year. If you're interested in finding out more about how we tell dolphins apart, visit the Photo-ID catalogue. If you would like to adopt some of these dolphins or, with some luck, see them in nature, please visit Adopt a Dolphin and Research Camps.
We hope to keep seeing these (and other) dolphins in our waters for at last the next ten years.

10 let prijateljstva

Na včerajšnji dan, 30. 3. 2003, torej pred natanko desetimi leti, smo spoznali nekaj prav posebnih delfinov: Morigenos, Deinon, Foki in Alenka. Takrat še nismo vedeli, da jih bomo v naslednjih desetih letih redno videvali v našem morju in da bodo (skupaj s svojimi prijatelji, ki smo jih spoznali kasneje) postali nekakšni simboli varstva delfinov v Sloveniji. Morigenos in Deinon sta najpogosteje opažena delfina v slovenskih vodah, Foki in Alenka pa tudi ne zaostajata prav dosti. Nekatere izmed njih smo tudi letos že srečali. Danes, ko te izjemne živali poznamo že deset let, nanje gledamo kot na del naše družine. Vsak je edinstven in nekoliko drugačen, tako po videzu, kot tudi v svojem vedenju. Veselimo se vsakega novega srečanja z njimi, obenem pa nas skrbi za njihovo prihodnost. Danes vemo, da so slovenske vode zanje pomembne, saj se vanje redno vračajo že deset let. Če vas zanima več o tem, kako te delfine ločimo med seboj, si oglejte stran o foto-ID katalogu, če pa želite katerega od njih posvojiti ali jih z nekaj sreče videti tudi v živo, obiščite Posvojitev delfina in Raziskovalni tabori.
Upamo, da bomo te (in druge) delfine v naših vodah srečevali še vsaj naslednjih deset let.

29 Mar 2013

Research camps 2013

Dates for this year's research camps are online! Check them out at the Research camps page and join us!

Poletni raziskovalni tabori 2013

Termini za letošnje raziskovalne tabore so znani! Oglejte si jih na strani Raziskovalni tabori in se nam pridružite!

28 Mar 2013

TIME FOR CHANGE: Morigenos has a new name and a new address

We are happy to announce that we finally moved both our field base and official headquarters to the beautiful coastal town of Piran, where our research activities started in the first place. Our new address is as follows: Kidričevo nabrežje 4, 6330 Piran, Slovenia. All contact numbers and e-mail addresses remain unchanged. 

But we changed more than just the address. After careful consideration, we decided to uptake a new formal name of our organisation. The new name is shorter, easier to remember and most importantly, captures the essence of our work. We still remain MORIGENOS, but our full name is now MORIGENOS - SLOVENIAN MARINE MAMMAL SOCIETY. We hope you like it.

ČAS ZA SPREMEMBE: društvo Morigenos ima novo ime in nov naslov

Piran je naš! Z veseljem sporočamo, da smo se sedaj tudi uradno preselili v Piran, ki je za naše delovanje že od samega začetka imel zelo pomembno vlogo. Naš novi naslov je: Kidričevo nabrežje 4, 6330 Piran. Vse kontaktne številke in e-naslovi ostajajo nespremenjeni. 

Odločili smo se tudi za osvežitev imena društva. Novo ime je krajše in enostavnejše, predvsem pa bolj celovito povzema tematiko našega delovanja. Še vedno ostajamo društvo MORIGENOS, vendar pa je polno ime društva odslej MORIGENOS - SLOVENSKO DRUŠTVO ZA MORSKE SESALCE. Upamo, da vam je novo ime všeč.

27 Mar 2013

Tilen Genov gost v oddaji Dobra ura z Milico

Ne prezrite današnje oddaje Dobra ura z Milico na prvem programu RTV Slovenija s pričetkom ob 16:45 uri, saj bo njen osrednji gost predsednik društva Morigenos, biolog Tilen Genov. Celotno oddajo bo povezovala tema o živalih. 

Vabljeni k ogledu.

1 Mar 2013

Two sightings

Two dolphin sightings today, one 500 m from Piran harbour in the morning, the other several miles from the coast in the afternoon.
Dolphin group size in the 1st sighting: 30+
Dolphin group size in the 2nd sighting: 1
:)

Dve opažanji

Dve opažanji delfinov danes. Eno zjutraj, 500 m od piranskega mandrača, drugo popoldne, več milj od obale.
Število delfinov v 1. opažanju: 30+
Število delfinov v 2. opažanju: 1
:)

Followers