16 Oct 2013

Dolphins in rough seas


We rarely survey for dolphins in rough seas, due to lower probability of finding them, higher chances of missing them (even if they are there) and consequently lower accuracy of data. We occasionally have difficulty explaining this to participants of our research camps, who sometimes cannot understand why we are not going out in sunny (but windy) weather. Still, we do sometimes encounter dolphins in rough seas too, often just by chance. Here is one of such case. Dolphins do not seem to mind waves at all, in fact they seem to enjoy them. Keeping track of dolphins and photographing them is rather challenging in such conditions. But it's still lots of fun!

Photo: Tilen Genov, Morigenos

Delfini v razburkanem morju


Delfine redko iščemo v razburkanem morju, zaradi manjše verjetnosti, da jih najdemo, večjih možnosti, da jih zgrešimo (četudi so naokoli) in posledično manjše zanesljivosti podatkov. Občasno to dejstvo težko razložimo udeležencem naših raziskovalnih taborov, ki včasih ne razumejo, zakaj v sončnem (a vetrovnem) vremenu ne gremo na morje. Vseeno pa delfine občasno najdemo tudi v razburkanem morju, navadno zgolj po naključju. Tukaj je eden izmed takšnih primerov. Videti je, da valovi delfinov ne motijo prav preveč. Pravzaprav je videti, da se na njih prav zabavajo. V takšnih pogojih je sledenje in fotografiranje delfinov pravi izziv. A je vseeno zabavno!

Foto: Tilen Genov, Morigenos

Followers