29 Nov 2017

0,5 % ZA OHRANJANJE DELFINOV V SLOVENSKEM MORJU
Vsakdo, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko podari do 0,5 % svoje dohodnine eni izmed več kot 5 tisoč nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu. A kljub temu več kot 60 % Slovencev svojih 0,5 % ne podari nikomur, kar pomeni, da skoraj 5 milijonov evrov ostane v proračunu. 
 Naj ne ostane neizkoriščeno, kar lahko nekomu pomaga! Tudi društvo Morigenos je eden izmed upravičencev za namenitev dela dohodnine, saj delujemo v javnem interesu na področju ohranjanja narave in na področju varstva okolja. Veseli bomo vašega prispevka! 
Prejeta sredstva bomo v celoti namenili raziskovanju in varstvu delfinov, izobraževalnim dejavnostim, usposabljanju mladih ter razvijanju strokovnega kadra na področju morskih sesalcev, znanosti in varstva narave.
Takšna donacija vas nič ne stane – pol odstotka vaše dohodnine bo sicer pristalo v proračunu, vzelo pa vam bo le nekaj minut časa. Vse, kar morate storiti, je, da v obrazec vpišete svoje podatke, ga podpišete in najkasneje do 31.12.2017 pošljete na vaš davčni urad; lahko pa zahtevo podate tudi preko sistema e-Davki na spletni strani http://edavki.durs.si. Vaša izbira upravičenca za namenitev dela dohodnine nato velja do preklica. 


Hvala za vašo podporo!

22 Nov 2017

OUR PAPER ABOUT IDENTIFYING DOLPHINS BY THEIR FACES FREELY AVAILABLE TO EVERYONE


Did you know that we can identify different dolphins by their faces? Due to high interest in our recent dolphin face identification paper by the scientific community and various media, the publisher of Marine Mammal Science decided to make the paper freely available to everyone for the rest of the year, regardless of subscriptions to the journal! 

We are very happy about that, as we believe in sharing science openly, but could not afford to pay for the Open Access option when we published the paper. Even though as researchers, we always share our work with anyone who asks, many journals require subscriptions to read papers in them. We are therefore very grateful to Wiley for this decision.

Naš članek o novi metodi prepoznavanja delfinov po obrazih zdaj prosto dostopen

 

Ste vedeli, da lahko različne delfine prepoznamo po obrazih? Zaradi velikega zanimanja za našo nedavno objavljeno raziskavo o identifikaciji delfinov po obrazih s strani znanstvene skupnosti in medijev, se je založniška hiša revije Marine Mammal Science odločila, da članek naredi prosto dostopen vsem zainteresiranim do konca leta.

Te novice smo zelo veseli, saj verjamemo, da mora biti znanost prosto dostopna vsem, žal pa v času objave nismo imeli sredstev, da bi za to prosto dostopno obliko članka tudi plačali. Čeprav kot raziskovalci naše delo delimo z vsakim, ki za to prosi, mnoge revije zahtevajo naročnino za dostop do člankov v njih. Založniški hiši Wiley smo zato zelo hvaležni za to odločitev.


22 Oct 2017

MORIGENOS RESEARCHERS DISCOVER A NEW WAY OF IDENTIFYING DOLPHINS


Morigenos researchers have discovered that individual dolphins can be identified by their faces, “inventing” a novel method of dolphin identification. They presented their findings in a study, published today in Marine Mammal Science, the central scientific journal for studies of marine mammals: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mms.12451/full

It has long been known that individual dolphins can be identified by natural markings on dorsal fins. Thanks to these markings, we know that about 150 dolphins live in the Gulf of Trieste, studied by Morigenos researchers since 2002. But markings on fins can change, and calves are usually not sufficiently marked to allow identification at all. Therefore, additional means of telling dolphins apart can be very useful. A few years ago, Morigenos researchers discovered that dolphins can also be identified by their faces, which was not known previously. This was first discovered by Tilen Genov, Morigenos president and the first author of the study, while studying dolphins in Slovenian waters and the Gulf of Trieste. Together with an international team of scientists, he designed a study in which participants both experienced and inexperienced in dolphin fin identification were asked to match photographs of dolphin faces. Results showed that both groups of participants can tell individual dolphins apart based on their faces, even when comparing the left side of the face to the right one. The study also showed that facial features in dolphins are consistent over time and can be used over the long term.

This new method cannot replace the identification based on dorsal fins, but it can complement it. Unlike dorsal fins, faces are not subject to the same level of change due to external influences, and may therefore be more reliable over long periods. This new method is also very applicable to calves, which usually do not carry sufficient dorsal fin markings to be recognisable after they leave their mothers, and can therefore help increase cross-generational knowledge. It may be particularly suited to species that do not carry many markings on dorsal fins, or those that lack dorsal fins altogether.

This study, published in an internationally renowned scientific journal, shows that even research originating from countries with very little sea (Slovenia) can have wider implications for the study of marine mammals globally.

21 Oct 2017

SLOVENSKI RAZISKOVALCI ODKRILI NOV NAČIN PREPOZNAVANJA DELFINOVRaziskovalci društva Morigenos so odkrili, da je posamezne delfine možno razlikovati na podlagi obrazov in s tem “izumili” novo metodo identifikacije delfinov. Svoje izsledke so predstavili v raziskavi, ki je bila danes objavljena v mednarodno priznani reviji Marine Mammal Science, osrednji znanstveni reviji za znanost o morskih sesalcih: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mms.12451/full

Že dolgo je znano, da je posamezne delfine možno prepoznavati na podlagi naravnih oznak na hrbtnih plavutih. Prav zaradi tovrstnih oznak danes vemo, da v slovenskem morju živi okoli 150 delfinov, ki jih raziskovalci društva Morigenos preučujejo in spremljajo že od leta 2002. Toda oznake na plavutih se spreminjajo, težava pa je tudi v tem, da mladiči na plavutih še nimajo oznak, po katerih bi jih lahko prepoznavali. Dodatni načini prepoznavanja delfinov so torej lahko zelo koristni. V društvu Morigenos so ugotovili, da je delfine možno prepoznavati na podlagi njihovih obrazov, kar doslej ni bilo znano. Zadevo je odkril Tilen Genov, predsednik društva Morigenos in prvi avtor raziskave, in to prav pri delfinih iz Tržaškega zaliva. Skupaj z mednarodno ekipo znanstvenikov je zasnoval študijo, v kateri so morali izkušeni ter neizkušeni opazovalci primerjati fotografije obrazov delfinov in jih pravilno povezati. Rezultati so pokazali, da tako izkušeni kot tudi neizkušeni opazovalci lahko ločijo posamezne osebke na podlagi njihovih obrazov, celo kadar primerjajo levo in desno stran obraza. Raziskava je prav tako pokazala, da so obrazne poteze pri delfinih dolgotrajne in omogočajo identifikacijo na dolgi rok.

Ta nova metoda prepoznavanja sicer ne more nadomestiti identifikacije na podlagi plavuti, lahko pa jo dopolnjuje. Obrazi za razliko od plavuti niso podvrženi tolikšni meri sprememb zaradi zunanjih vplivov, zato so lahko dolgoročno bolj zanesljivi. Nova metoda je primerna tudi za mladiče, katerih plavuti navadno niso dovolj označene, da bi jih lahko zanesljivo prepoznali tudi takrat, ko se osamosvojijo in zapustijo svojo mamo, zato lahko izboljša poznavanje medgeneracijskih povezav v populaciji. Še posebej obetavna utegne biti pri tistih vrstah delfinov, ki na plavutih navadno nimajo prav dosti oznak, ali pri vrstah, ki hrbtne plavuti sploh nimajo.

Ta raziskava, objavljena v uveljavljeni mednarodni znanstveni reviji, je še en primer, ki kaže, da ima lahko tudi raziskovanje delfinov v slovenskem morju širši pomen za poznavanje morskih sesalcev na svetovni ravni.


26 Sept 2017

52th European Marine Biology SymposiumThis week, from 25th of September to 29th of September, 52th European Marine Biology Symposium is taking place in Portorož, Slovenia. Morigenos team is glad to attend the Symposium and present two scientific contributions.

52. Evropski Morski Biološki SimpozijV tem tednu (od 25.9. do 29.9.) poteka 52. Evropski Morski Biološki Simpozij v Portorožu. Udeležuje se ga tudi ekipa društva Morigenos, ki sodeluje z dvema znanstvenima prispevkoma.

10 Aug 2017

Dolphin Day 2017 - Programme


Join us on Saturday, 19th of August 2017 in Piran at the 11th Dolphin Day. Click on the link below to check the Programme.

Dan Delfinov 2017 - Program


Pridružite se nam v soboto, 19. avgusta 2017, v Piranu na 11. Dnevu delfinov. Program prireditve v slovenščini in italijanščini si lahko ogledate na spodnjih povezavah.


8 Jul 2017

International Vaquita day


Today on 8th of July, we are marking international Vaquita day. The main focus of the day and accompanying events all over the world is on raising awareness and appreciation of the world’s most endangered marine mammal, the vaquita (Phocoena sinus). Vaquita is a small porpoise that can be found only in the northern Gulf of California, in Baja California, Mexico. The species is nearly extinct, with less than 30 individuals left, and declining at about 50% per year. The population is declining fast due to gill net fishing and illegal fishing for the totoaba fish blather, which is used in Asia in traditional medicine.

Morigenos is supporting the efforts and campaign to save the Vaquita. Find out more about the smallest porpoise in the world and how you can help here.

Mednarodni dan za Vaquito


Danes, 8. Julija, obeležujemo mednarodni dan za Vaquito. Glavni namen dneva in dogodkov, ki bodo potekali po vsem svetu je ozaveščanje in skrb za najbolj ogroženo vrsto morskega sesalca na svetu, Vaquito (Phocena sinus). Vaquita je majhna pliskavka, ki jo lahko najdemo zgolj v severnem delu Kalifornijskega zaliva (Baja California), v Mehiki. Vrsta je na robu izumrtja, saj šteje manj kot 30 živali in hitro upada, za približno 50 % na leto. Razlog hitrega upada je ribolov s stoječimi mrežami in nelegalni lov ribe totoaba (za njen mehur), ki se v Aziji uporablja v tradicionalni medicini.

Društvo Morgienos podpira kampanjo in trud za rešitev Vaquite. Več o najmanjši vrsti pliskavke na svetu in kako ji lahko pomagate najdete tukaj.

19 Jun 2017

Morigenos and giants of the deep sea in Arboretum Park


In mid-May, the Slovenian horticultural park Arboretum Volčji Potok built a unique exhibition "Giants of the deep sea", where you can see more than 10 life-size whale statues – the longest of them measuring almost 25 meters. Morigenos also took park in the preparation of this exhibition. We provided information and interesting facts about each exhibited species that you can find on the information boards besides the sculptures.

In addition, Morigenos will be part of the accompanying program in the park until the autumn interacting with visitors at our creative workshops for children about the sea and dolphins as well as lectures on dolphins along the Slovenian Coast. Children can join us at our creative workshop this weekend, June 24 and 25, from 15 pm to 19 pm in the Indonesian pavilion, right next to the exhibition of marine giants.

Details about our events, which will be free of charge for all park visitors, are available at the Arboretum Park Event Calendar.

Welcome! 

The exhibition features life-size sculptures of a fin whale, humpback whale, sperm whale, bottlenose dolphin, striped dolphin, common dolphin, Risso’s dolphin, pilot whale, orca and false orca, and even a whale's heart, brain and caudal fins. The exhibition was made entirely in the Arboretum, led by sculptor Edina-Eda Šćuka.

Morigenos in velikani morskih globin v Arboretumu


Sredi maja so v Arboretumu Volčji potok postavili edinstveno razstavo »Velikani morskih globin«, na kateri si lahko ogledate več kot 10 kitov v naravnih velikostih – najdaljši med njimi merijo skoraj 25 m. Pri pripravi razstave je sodelovalo tudi društvo Morigenos. Poskrbeli smo za strokovno pravilne in zanimive vsebine o posameznih vrstah, ki si jih lahko preberete na informativnih tablah ob kipih. 

Poleg tega pa se bomo v sklopu spremljevalnega programa vse do jeseni v parku družili z obiskovalci na naših ustvarjalnih delavnicah za otroke na temo morja in delfinov ter predavanjih o delfinih v slovenskem morju. Otroci se nam na ustvarjalni delavnici lahko pridružijo že ta konec tedna, 24. in 25. junija, od 15. do 19. ure, v Indonezijskem paviljonu, tik ob razstavi morskih velikanov.

Podrobnosti o naših dogodkih, ki bodo za vse obiskovalce parka brezplačni, so na voljo v Prireditveniku parka Arboretum, seveda pa vas bomo redno obveščali tudi na naši FB in spletni strani ter preko e-novic. Z vami bomo tudi v juliju, avgustu in septembru. 

Vljudno vabljeni!

Na razstavi boste lahko v naravni velikosti videli upodobitve brazdastega kita in kita grbavca, kita glavača, velike pliskavke, navadnega progastega delfina, navadnega delfina, okrogloglavega ali Rissovega delfina, mrke pliskavke, orke in male orke, ter tudi kitovega srca, možganov in repne plavuti. Razstava je bila v celoti izdelana v Arboretumu pod vodstvom kiparja Edina-Eda Šćuka.

9 Jun 2017

New generations of marine researchers


In Morigenos, we especially like working with primary and secondary schools, as we wish to pass our knowledge and experience from the world of dolphins on to the new generations, introduce them to the work of marine researchers and encourage them to protect the marine environment.

In the spring and summer months, we are visited by many school groups from all over Slovenia and abroad. Students are always very enthusiastic to learn about our work through our given lectures on dolphins along the Slovenian coast and are keen to try and search for dolphins themselves from our land observation point and from the boat trip where they are taken to be able to experience how it feels like to be a dolphin explorer. 

One such group were the students from Elementary School Bled, who spent an interesting afternoon with us yesterday. It was a pleasure to have them with us!

To learn more about our educational programs please click here or contact us at morigenos(at)morigenos.org.

Nove generacije morskih raziskovalcev


V društvu Morigenos še posebej radi delamo z osnovnošolci in srednješolci, saj želimo naše znanje in izkušnje iz sveta delfinov prenesti na nove generacije, jim približati delo morskih raziskovalcev ter jih spodbuditi k varovanju morskega okolja. 

Prav v pomladnih in poletnih mesecih nas obišče veliko šolskih skupin z vseh koncev Slovenije in iz tujine, ki vedno z navdušenjem spremljajo naše predavanje o delfinih v slovenskim morju, se zavzeto preizkusijo v iskanju delfinov s kopnega z daljnogledi, nato pa še na izletu z ladjico budno spremljajo morje v želji, da bi delfine morda tudi videli. 

Ena takih skupnih so bili tudi učenke in učenci Osnovne šole Bled, ki so včeraj z nami preživeli zanimivo popoldne. Prijetno je bilo v vaši družbi! 

Več o naših izobraževalnih programih najdete tukaj, lahko pa nam tudi pišete na morigenos(at)morigenos.org.

Working together towards marine biodiversity conservation


The United Nations Environment Programme (UNEP) has designated the 5th of June as the World Environment Day, to encourage worldwide awareness and action for the protection of our environment. At Morigenos, we celebrated the occasion one day after the actual World Environment Day, but we did it in good company. Organized by the Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation and accompanied by Landscape Park Strunjan, we headed out to sea to commemorate this day and highlight the importance of marine biodiversity conservation. At sea, we met with representatives of other institutions that deal with marine research and conservation one way or another: Slovenian Maritime Administration, marine fisheries inspector, maritime police, and the Marine Biology Station Piran accompanied by students of the programme Biodiversity from the University of Primorska on their fieldwork. We were also accompanied by several crews of Slovenian national media, which will disseminate this information through television and newspapers. Despite tricky weather conditions we were lucky to encounter dolphins on this day. We saw Morigenos, Daphne and Capri, all well known to us and studied for several years. Daphne and Morigenos are two of the ten dolphins that can be adopted under our Adopt a dolphin programme. By adopting one of our dolphins you can support the research and conservation of these important marine mammals in Slovenia and the northern Adriatic Sea. Dolphin adoption is a great way to help protect our marine environment and thus contribute to the overall objectives of the UNEP World Environment Day.

Photos: Morigenos and Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation

S skupnimi močmi za varstvo morske biotske raznovrstnosti


Program Združenih narodov za okolje (UNEP) 5. junij obeležuje kot Svetovni dan okolja. Gre za kampanjo v svetovnem merilu, katere cilj je spodbujanje aktivnega varstva okolja. V društvu Morigenos smo Svetovni dan okolja obeležili sicer dan kasneje, a v dobri družbi. V organizaciji Zavoda RS za varstvo narave ter v spremstvu Javnega zavoda Krajinski park Strunjan smo se odpravili na morje s skupnim ciljem, da obeležimo ta dan in opozorimo na pomen ohranjanja morske biotske raznovrstnosti. Na morju smo se srečali tudi s predstavniki drugih institucij, ki so tako ali drugače povezane z raziskovanjem in ohranjanjem našega morskega okolja: Uprava RS za pomorstvo – sektor za varstvo obalnega morja, ribiški inšpektor, pomorska policija ter Morska biološka postaja Piran, ki je skupaj s študenti programa Biodiverziteta na Univerzi na Primorskem izvajala terenske vaje. Z nami so bili tudi predstavniki medijev, zato lahko v kratkem prispevek z našega skupnega terena pričakujete tudi v Primorskih novicah in na RTV Slovenija. Kljub muhastemu vremenu smo imeli srečo, saj smo na morju opazili tudi delfine. Tokrat so bili z nami Morigenos, Daphne in Capri. Vse tri delfine v društvu poznamo in spremljamo že vrsto let. Ob tem naj dodamo, da sta Daphne in Morigenos ena izmed desetih delfinov, ki ju lahko posvojite v okviru našega podpornega programa Posvojitev delfina ter tako podprete varstvo in raziskovanje teh pomembnih morskih sesalcev v Sloveniji in severnem Jadranu. Posvojitev delfina je lepa gesta, s katero lahko aktivno pomagate varovati naše morsko okolje in s tem pripomorete tudi k skupnim ciljem Svetovnega dneva okolja.

Fotografije: Morigenos in Zavoda RS za varstvo narave

5 Jun 2017

Even the youngest helping in dolphin conservation


Pupils of the Waldorf School Gorenjska collected donations from their little pockets and adopted our dolphin named Morigenos. They also delighted us with a bunch of pretty drawings and wished us many beautiful research days. Thank you, children, and their teacher!

You can also adopt a dolphin from Slovenia and thus support the conservation and research of these wonderful creatures in the northern Adriatic.

Tudi najmlajši pomagajo ohranjati delfine


Učenci 3. razreda Waldorfske šole Gorenjska so iz svojih žepkov zbrali za donacijo in posvojili »našega« delfina z imenom Morigenos. Nato pa so nas razveselili še s simpatičnimi risbicami in nam zaželeli še veliko lepih raziskovalnih dni. Hvala vam, otroci, in vaši učiteljici! 

Tudi vi lahko posvojite delfina iz slovenskega morja ter tako podprete varstvo in raziskovanje teh čudovitih bitij v Sloveniji in severnem Jadranu.

25 May 2017

Dan zdravja v Kopru


V Kopru bo ta konec tedna, 27. in 28. maja 2017, potekala že tradicionalna prireditev Dan zdravja in Street Energy Week, na kateri bo sodelovalo tudi društvo Morigenos. Namen dogodka je promocija zdravega načina življenja in spodbujanje prebivalstva k aktivnemu preživljanju prostega časa. 

Vabimo vas, da v soboto, 27. maja 2017, med 10. in 17. uro obiščete našo stojnico, kjer boste med drugim lahko izvedeli, kako pomembno je ohranjanje morskega okolja za naše zdravje ter kako lahko skupaj z nami koristno in zabavno preživljate svoj prosti čas.

Izvedbo dogodka delno financira Mestna občina Koper.
18 May 2017

Tilen Genov from Morigenos wins the European Cetacean Society Award for the best short talk


Two weeks ago, the European Cetacean Society organised the 31st conference on marine mammals in Denmark, attended by experts from all over Europe and other parts of the world, including the Morigenos team. Polona Kotnjek presented a poster on interactions between bottlenose dolphins and fisheries in the northern Adriatic, while all Morigenos members participated in a number of workshops. We are especially proud that Tilen Genov and his presentation titled “Polychlorinated biphenyls (PCBs) in free-ranging common bottlenose dolphins from the northern Adriatic Sea, in relation to demographic parameters” won the European Cetacean Society Award for the best short talk!

Tilen Genov iz društva Morigenos prejel nagrado za najboljše kratko predavanje na mednarodni konferenci o morskih sesalcih


Evropsko združenje za kite in delfine (European Cetacean Society) je pred dvema tednoma na Danskem organiziralo 31. mednarodno konferenco o morskih sesalcih, na kateri so se zbrali strokovnjaki za morske sesalce iz celotne Evrope in mnogih drugih delov sveta, vključno s člani društva Morigenos. Polona Kotnjek je v obliki posterja predstavila dolgoročno raziskavo na temo interakcij med delfini in ribiškimi aktivnostmi v severnem Jadranu, sodelovali pa smo tudi na različnih strokovnih delavnicah. Še posebej ponosni pa smo, da je Tilen Genov iz društva Morigenos za svoj nastop z naslovom “Polychlorinated biphenyls (PCBs) in free-ranging common bottlenose dolphins from the northern Adriatic Sea, in relation to demographic parameters” (Poliklorirani bifenili (PCB) v prostoživečih velikih pliskavkah iz severnega Jadrana v povezavi z demografskimi parametri) prejel nagrado Evropskega združenja za kite in delfine za najboljše kratko predavanje!

10 May 2017

Projekt “Živeti z morjem” - okoljevarstveni projekt leta 2017 na Internautici


Projekt “Živeti z morjem”, v katerem sodeluje tudi društvo Morigenos, je bil letos predstavljen na 22. Mednarodni razstavi navtike – Internautica, kjer je bil zaradi trajnostno naravnanih vsebin v povezavi z ohranjanjem zdravega morskega ekosistema in obrežja nagrajen kot najboljši okoljevarstveni projekt leta 2017. Namen projekta je ozaveščati širšo javnost o pomenu morja in morskega obrežja ter koristih, ki jih nudita, in o pritiskih, s katerimi ju ogrožamo, ter trajnostnih načinih rabe in obnašanja na morju in obali. 

Projekt “Živeti z morjem” je na pobudo Ministrstva za infrastrukturo – Uprave RS za pomorstvo ter Ministrstva za okolje in prostor (MOP) povezal vse ključne ustanove in strokovnjake s področja varstva narave. Pri izvedbi projekta so sodelovali tudi Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode, Uprava RS za zaščito in reševanje, Zavod RS za varstvo narave, Krajinski park Strunjan, Inštitut za vode RS, Nacionalni inštitut za biologijo - Morska biološka postaja Piran in DOVES - Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji.

Internautica 2017


Morigenos is participating at the 22nd International Boat Show Internautica 2017 at Marina Portorož from 4th to 7th May 2017. Visit Morigenos’ info-point in Hall C, check out our educational exhibition about dolphins along the Slovenian coast and find out what to do when you encounter dolphins at sea.

Welcome!

Internautica 2017V Marini Portorož si lahko vse do nedelje, 7. maja 2017, ogledate 22. mednarodno razstavo navtike Internautica 2017, na kateri sodeluje tudi društvo Morigenos. Predvsem želimo spomniti, da na morju nismo sami, temveč si vode Jadrana delimo z drugimi bitji, med katerimi so tudi delfini. Zato je pomembno, da znamo na morju ustrezno ravnati.

Na naši stojnici v hali C boste med drugim lahko izvedeli, katera ključna pravila je treba upoštevati, da bo vaša izkušnja srečanja z delfini na morju nepozabna ter prijetna za vas in za delfine. Na ogled pa je tudi izobraževalna razstava o delfinih v slovenskem morju.

Vabljeni!

Vidram v Avstriji kljub zavarovanju grozi nevarnost

Foto: Marjana Hönigsfeld Adamič, LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Po informacijah Združenja ribogojcev Spodnje Avstrije in Spodnjeavstrijske ribiške zveze naj bi Zvezna deželna vlada Spodnje Avstrije izdala dovoljenje za odstrel in za ulov v pasti (in nato poboj) do 84 vider (Lutra lutra). Takšna odločitev je v nasprotju z evropsko habitatno direktivo, po kateri je vidra v vsej Evropi zavarovana. Poleg tega je na Rdeči seznam IUCN uvrščena kot ranljiva vrsta. Iz večjega dela srednje Evrope je že skorajda popolna izginila, v alpski biogeografski regiji pa je njen status še vedno neugoden.

Avstrijske in druge nevladne organizacije, katerim se pridružuje tudi društvo Morigenos, so že izrazile zaskrbljenost in nestrinjanje s potezo spodnjeavstrijske deželne vlade. V odprtem pismu so pozvale, naj deželna vlada pojasni to odločitev, predvsem pa naj se distancira od vsakršnega odvzema teh živali.

S podpisom peticije, ki jo je pripravila skupina za varstvo vider pri IUCN, pa lahko tudi vi pomagate preprečiti nelegalni poboj vider v Avstriji. Peticijo lahko najdete tukaj.

27 Feb 2017

Dolphins bring excitement to a fishing competition


After a long period of fairly unfavourable weather, we were delighted by this year’s first dolphin encounter last week. A group of about 50 dolphins, all well known to us, visited Piran Bay and greeted the sport fishermen at the Frater Cup 2017 fishing competition. Dolphins impressed all the spectators with their jumps and good mood, and according to unofficial results, won the competition. The group included Kai, Timi, Deinon, Daphne and Emanuela with their calves, and others. You can support our work by adopting some of these dolphins. We tracked the dolphins out to sea, during which time they inquisitively approached our boat on multiple occasions. Thanks to everyone that reported their sightings to us.

Delfini popestrili ribiško tekmovanje


Po dolgem obdobju razmeroma slabega vremena, so nas pretekli teden prvič v tem letu razveselili delfini. Skupina približno 50 delfinov, ki jih dobro poznamo, je obiskala Piranski zaliv in pozdravila športne ribiče na Pokalu Frater 2017. Delfini so s svojo razigranostjo navdušili vse opazovalce, po neuradnih podatkih pa tudi zmagali na tekmovanju. Kai, Timi, Deinon ter Daphne in Emanuela z mladičema je le nekaj delfinov te skupine, ki jih lahko tudi posvojite in s tem podprete naše delo. Delfinom smo sledili na odprto morje, med potjo pa so se našemu čolnu večkrat radovedno približali. Hvala vsem, ki ste nam sporočili svoja opažanja.

22 Feb 2017

Morigenos spletna stran v novi preobleki


V društvu Morigenos si ves čas prizadevamo za ažurno obveščanje širše javnosti o našem delu in rezultatih le-tega. Ena izmed ključnih poti za to je tudi naša spletna stran www.morigenos.org , ki je danes zaživela v novi, sodobnejši preobleki. Prenovljena podoba poleg obogatene vsebine prinaša svež izgled z izjemnimi fotografijami in uporabnikom prijazna orodja za kar čimbolj enostaven stik z nami. 

Vabljeni k brskanju po naši novi spletni strani! Oglejte si bogato galerijo fotografij, spoznajte naše izobraževalne programe ter morda še posvojite delfina in se včlanite v društvo. 

In še: najdete nas tudi na www.delfini.si

24 Jan 2017

Uspešna 5. Noč delfinov


V društvu Morigenos smo v četrtek, 19. 1., v Prulček baru v Ljubljani organizirali že 5. Noč delfinov, na kateri smo predstavili delo društva v preteklem letu in se zahvalili vsem, ki nas pri tem podpirajo. 

Zadnji izziv v letu 2016 je bila priprava nove spletne strani, ki bo kmalu pripravljena za objavo. Kot je povedala Polona Kotnjek, podpredsednica društva, je stara spletna stran dolgo dobro služila, a vsekakor je bil čas za osvežitev. Nova spletna stran bo sodobnega videza in uporabniku še bolj prijazna, dostopna pa bo na www.morigenos.org in www.delfini.si.

V društvu Morigenos ne le opozarjamo na probleme, s katerimi se sooča morje in njegovi prebivalci, temveč aktivno pristopamo k reševanju. Že nekaj let je vse bolj pereča problematika morskih odpadkov, ki ji v društvu posvečamo vse več pozornosti. Poleg projektov, ki jih snujemo na tem področju, se redno udeležujemo tudi čistilnih akcij, med katerimi je zagotovo najbolj znana Čista obala. Uroš Robič (Inštitut za vode Republike Slovenije), organizator te akcije, se je društvu zahvalil za vsakoletno udeležbo ter izpostavil, da so se prva poročila o onesnaženju morja s plastiko pojavila že po letu 1960, danes pa je le-ta postala globalen problem, katerega reševanje bo dolgotrajno. 
Na problem plastičnih odpadkov v morju opozarja tudi razstava Končna postaja: morje?, ki bo še do aprila na ogled v Muzeju arhitekture in oblikovanja. Društvo Morigenos bo v okviru spremljevalnega programa sodelovalo s predavanjem in ustvarjalno delavnico za otroke, kjer bo v ospredju vpliv morskih odpadkov na morske sesalce. Špela Šubic, kustosinja razstave, je izpostavila še pomen sodelovanja različnih institucij pri tovrstnih temah ter društvo povabila k udeležbi na tematskem simpoziju v marcu 2017. 

V društvu Morigenos verjamemo v pomembnost povezovanja nevladnih organizacij ter izmenjave znanj in izkušenj. Društvo je tako del mreže Plan B za Slovenijo, ki si med drugim prizadeva za krepitev glasu nevladnih organizacij, vzpostavljanje sistemskega dialoga z oblastmi ter reševanje ključnih okoljskih problemov. Gaja Brecelj, direktorica Umanotere, ki koordinira Mrežo Plan B, je povedala, da trenutno stanje na področju okoljskih NVO ni najboljše, predvsem z vidika financiranja, in tudi novi zakon ne prinaša tistih rešitev, za katere smo si prizadevali. »Vendar pa nas to ne bo ustavilo pri našem delu«, je še poudarila Brecljeva. 

Tilen Genov, predsednik društva, je v svojem predavanju orisal pot društva od prvih začetkov v letu 2001 do danes ter izpostavil glavne dosežke znanstveno-raziskovalnega dela, s katerimi smo kakovostno doprinesli k poznavanju našega morskega okolja. 

Na Noči delfinov smo predstavili še dvojezično mobilno aplikacijo Varuh morij, pridobitev naziva nevladna organizacija s potencialom v okviru ISKRE - Stičišča NVO Istre in Krasa ter bilten slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave Trdoživ, ki ga brezplačno prejemajo člani društva. 

Foto: Gregor Kervina

17 Jan 2017

5. Noč delfinovPridružite se nam na že 5. Noči delfinov, ki bo v četrtek, 19. 1. 2017, v Prulček baru (Prijateljeva 2) v Ljubljani.

Pričakujemo vas od 18. ure dalje, ko si bomo vzeli čas za druženje, ob 18.45 pa se bomo skupaj sprehodili skozi naše leto 2016.

Večer se bo zaključil v ritmih dobre glasbe z blues&rock jam koncertom.

Vstopnine ni, že vnaprej pa se zahvaljujemo za vaše donacije.

Vabljeni!


***
Prulček bar (Prijateljeva 2) se nahaja v Prulah v Ljubljani. Najbližji avtobusni postajališči sta Gornji trg in Privoz (linije 2, 3, 3B, N3, N3B, 3G, 11, 11B, 19B, 19I, 27). Parkiranje je možno na Grudnovem nabrežju in okoliških ulicah.

9 Jan 2017

5. Noč delfinov

 
Vljudno vabljeni na 5. Noč delfinov, ki bo v četrtek, 19. 1. 2017 v Prulček baru (Prijateljeva 2) v Ljubljani. Pričakujemo vas že od 18. ure dalje, ko si bomo vzeli čas za druženje, ob 18.45 pa se bomo skupaj sprehodili skozi naše leto 2016. Večer se bo zaključil v ritmih dobre glasbe z blues&rock jam koncertom. 

Vstopnine ni, že vnaprej pa se zahvaljujemo za vaše donacije.

Followers