27 Mar 2016

Morigenos at the 30th conference of the European Cetacean Society
Last week Madeira (Portugal) hosted the 30th conference of the European Cetacean Society (ECS). The ECS was established in 1987 and aims to promote and advance the scientific studies and conservation efforts of marine mammals and to gather and disseminate information about cetaceans to members of the Society and the public at large. Each year the ECS organizes an annual conference in a different European country. Morigenos team attended this year's conference and actively participated with several presentations. These included an invited opening talk on the threats to Mediterranean marine mammals in a workshop on the same topic, as well as contributions on cetacean spatial modelling, bycatch mitigation and the implementation of European legislation for cetacean conservation. In the main part of the conference we presented a talk on the status of dolphin conservation in Slovenia. As a member of the EU, Slovenia is required to take measures for the conservation of bottlenose dolphins, including the designation of Natura 2000 sites under the EU Habitats Directive, given that the species is regularly present within Slovenian waters. However, the small extent of Slovenian national waters and the high mobility of dolphins render this process problematic. We presented a case study on the specificity and difficulty of implementing the Habitats Directive in a marine environment, particularly for species that regularly transgress national borders. All of the presented contributions by Morigenos received very positive feedback, and some of them were even identified as examples of good practice.

Morigenos na 30. konferenci Evropskega združenja za kite in delfinePretekli teden je na Madeiri (Portugalska) potekala 30. konferenca Evropskega združenja za kite in delfine (European Cetacean Society - ECS). Evropsko združenje za kite in delfine je bilo ustanovljeno leta 1987, z namenom napredovanja znanstvenega raziskovanja in varstva morskih sesalcev, ter širjenja informacij znotraj znanstvene skupnosti ter s širšo javnostjo. ECS vsako leto organizira letno konferenco v različnih evropskih državah. Letošnje konference se je udeležila tudi ekipa društva Morigenos, ki je na njej aktivno sodelovala z več prispevki. Med njimi je bilo vabljeno uvodno predavanje o grožnjah morskim sesalcem v Sredozemlju v okviru delavnice na isto temo, ter drugi prispevki s področja prostorskega modeliranja razširjenosti delfinov, reševanja v mreže ujetih delfinov ter izvajanju evropske zakonodaje za varstvo delfinov. Na osrednjem delu konference smo nastopili s prispevkom, v katerem smo predstavili stanje varstva velike pliskavke v Sloveniji. Slovenija bi kot članica EU morala sprejeti ukrepe za njeno ohranitev, vključno z vzpostavitvijo območij Natura 2000 v okviru evropske Habitatne direktive, saj je vrsta redno prisotna v slovenskih vodah. Toda majhen obseg slovenskih nacionalnih voda ter velika mobilnost teh živali znatno otežujeta ta proces. Na našem primeru smo prikazali specifičnost in težavnost izvajanja Habitatne direktive v morskem okolju, predvsem kadar gre za mobilne vrste, ki redno prečkajo državne meje. Vsi predstavljeni prispevki društva Morigenos so bili deležni dobrega odziva, nekateri pa bili prepoznani celo kot primer dobre prakse.

11 Mar 2016

Izšla je nova številka biltena Trdoživ


V novi številki biltena slovenskih terenskih biologov in ljubiteljev narave Trdoživ boste našli mnogo zanimivih prispevkov iz sveta narave, o dejavnostih društva Morigenos v preteklih mesecih pa lahko preberete v društvenih novicah. 

Izdajo biltena so finančno omogočili ŠOU v Ljubljani, Društveno stičišče – STIKS, Mestna občina Ljubljana in izdajatelji.

Prijetno branje!

Za ogled biltena na tej povezavi kliknite na sliko.

Followers