23 Sept 2010

International Coast Day

Parties to the Barcelona Convention declared the 25th of September as Coast Day. On this day Slovenia, as a first Mediterranean country, ratified the Protocol of Integrated Coastal Zone Management (ICZM). Meeting of Mediterranean countries which signed the mentioned protocol is being organized by the Slovenian Ministry of Environment and Spatial Planning on 25th September 2010 in Portorož. As part of the meeting various NGOs will present their work trough different activities at the Bernardin lagoon. Morigenos will set up an information point, present the photo exhibition on bottlenose dolphins and the humpback whale and hold a lecture about life of dolphins and their role in the marine ecosystem. DOPPS (BirdLife Slovenia) will introduce the protected area of Škocjan inlet, Škocjan Caves Park will present their work, while Eco Vitae and Nemo Divers will organize the cleaning of Slovenian coastline (both above water and underwater).

Join us!

Mednarodni dan obale

Članice Barcelonske konvencije so 25. september razglasile za Dan obale. Na ta dan je namreč Slovenija kot prva Sredozemska država ratificirala Protokol o celovitem upravljanju z obalo (ICZM). Srečanje Sredozemskih držav, ki so podpisnice omenjenega protokola bo pod organizacijskim vodstvom Ministrstva za okolje in prostor potekalo 25. 9. 2010 v Portorožu. V sklopu srečanja se bodo predstavile nevladne organizacije z različnimi aktivnosti. V društvu Morigenos bomo ob laguni v Bernardinu predstavili naše delovanje na informativni točki, pripravili razstavo fotografij delfinov in kita grbavca v slovenskem morju ter predavanje o življenju delfinov in njihovi vlogi v morskem ekosistemu. DOPPS (Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije) bo predstavilo zavarovano območje Škocjanski zatok, predstavil se bo Park Škocjanske jame, Ekološko društvo Eco Vitae in potapljaško društvo Nemo Divers pa bosta organizirala čistilno akcijo slovenske obale na kopnem in pod vodo.

Vljudno vabljeni!

20 Sept 2010

Vaquita - Zadnja priložnost za puščavsko pliskavko

Kalifornijska rjava pliskavka ali "vaquita" (Phocoena sinus) je najmanjša živeča vrsta kitov in delfinov, ki doseže velikost le do 1,5 metra. Zakaj je tako posebna? Živi samo v severnem delu Kalifonijskega zaliva v Mehiki (Korteško morje). Vaquita (pomeni “majhna krava”) je zelo izmuzljivo in plašno bitje, ki je v kritični nevarnosti izumrtja. Zadnje ugotovitve so pokazale, da živi le še približno 250 oebkov. Ta številka upada predvsem zaradi naključnega zapletanja v ribiške mreže. Ali je vaquita naslednja v vrsti za izginotje, po izumrtju jangceške pliskavke ali baijija (Lipotes vexillifer) v letu 2007?

V oktobru 2008 je organzacija earthOCEAN pričela s projektom Ekspedicija Vaquita (Expedition Vaquita). Pridružili so se znanstvenikom in dokumentirali prizadevanja ocenitve velikosti populacije, identifikacije glavnih problemov ter iskanja možnih rešitev. Oglejte si dokumentarec Vaquita – Last chance for the desert porpoise in poglejte kaj so odkrili.

"Vaquita nima nobene vrednosti kot dobrina: je preveč plašna in majhna, da bi kadarkoli lahko podpirala ekoturizem. Ni ključen člen v morski prehranjevalni verigi. Proteini v njenih jetrih ne skrivajo zdravila za nobeno človeško bolezen. Je zgolj skromno bitje, ki išče svojo pot, kot vsi mi. Njena izguba bi verjetno komajda bila opažena. Pa vendar, je del veličastne pestrosti življenja na Zemlji, ki jo je naša generacija podedovala, in hitro postaja del izginjajoče dediščine, ki jo zapuščamo za seboj. Imamo še kakšno leto ali dve, da se odločimo ali bomo to vrsto pustili živeti, ali pa bomo, tako kot pri jangceški pliskavki, izglasovali njen izgon z otoka in zbrisali tisti majhni črni nasmeh z obličja Zemlje za vedno."

Robert Pitman, NOAA Southwest Fisheries, 'How Now, Little Cow?', Natural History magazine, 2007

Foto: Chris Johnson / earthOCEAN

Vaquita - Last Chance for the Desert Porpoise

Vaquita (Phocoena sinus) is the smallest living cetacean species, reaching only up to 1,5 meters. Why is it so special? It lives only in the northern area of the Gulf of California, Mexico (Sea of Cortez). The vaquita (meaning »little cow«) is a very elusive and shy creature and is in critical danger of extinction. Latest findings reveal that only about 250 animals remain. Their numbers are declining, mainly because of accidental entanglement in gill nets. Is vaquita next in line to disappear after the extinction of the baiji (Lipotes vexillifer) in 2007?

In October 2008 earthOCEAN launched project Expedition Vaquita and joined scientists to document their effort to estimate the population size, identify the main problems and find solutions. Check out the documentary Vaquita – Last chance for the desert porpoise and see what they discovered.

“The vaquita has no value as a commodity: It is too shy and small ever to support an ecotourism venture. It is not a vital link in the marine food chain. There is no cure for any human disease lurking in its liver proteins. It is just a lowly beast trying to make its way, like the rest of us. Its loss would barely be noticed. Yet it is part of the magnificent diversity of life on Earth that our generation inherited, and it is rapidly becoming part of the dwindling legacy we are leaving behind. We have a year or two now to decide whether we are going to let this species live, or whether, like the baiji, we vote it off the island and wipe that little black smile off the face of the Earth forever.”

Robert Pitman, NOAA Southwest Fisheries, ‘How Now, Little Cow?', Natural History magazine 2007.

Photo: Chris Johnson / earthOCEAN

13 Sept 2010

Eko filmski večer

Tudi letos se bo v okviru evropskega tedna mobilnosti ter Eko tedna v Kopru od 16. do 22. septembra vsak dan veliko dogajalo. Prirejajo se športna tekmovanja, predstavila se bodo različna društva, organizirana bo čistilna akcija, vrata bodo odprli različni muzeji in zbirke.
16. 9. vas vabimo, da se nam ob 20.00 uri pridružite v Taverni, kjer bomo v sodelovanju z društvom Pangea, e-kavarno PINA in društvom neodvisnega filma DEMIURG predvajali z Oskarjem nagrajen dokumentarni film Skriti zaliv. Vstop prost! Vabljeni!

Več o Evropskem tednu mobilnosti: http://www.tedenmobilnosti.si/2010/main.php

6 Sept 2010

Novo presenečenje: še en kit grbavec v Sredozemlju

Se še spomnite kita grbavca (Megaptera novaeangliae), ki je priplaval v severni Jadran in slovenske vode v letu 2009? Imamo še eno nenavadno novico o tej vrsti. Kolegi iz centra za raziskovanje kitov in delfinov CE.TU.S so nas obvestili o opažanju kita grbavca 1 km od mesta Viareggio (Toskana, Italija), 27. avgusta 2010. Takoj smo opravili primerjavo njihovih in naših fotografij in ugotovili, da to ni ista žival, ki je lani priplavala v naše vode.

Na fotografiji: kit grbavec v slovenskem morju (Foto: Tilen Genov / Morigenos)

New surprise: another humpback whale in the Mediterranean

Do you still remember the humpback whale (Megaptera novaeangliae) that appeared in Slovenia (north Adriatic) in 2009? We've got more extraordinary news about this species. Colleagues from CE.TU.S Cetacean Research Centre informed us about a humpback whale sighting 1 km off the town Viareggio (Tuscany, Italy), on 27th August 2010. We immediately compared their photographs to ours and found out that this is not the same individual that visited Slovenian waters last year.

Photograph: humpback whale in Slovenian waters (Photo: Tilen Genov / Morigenos)

Followers