21 Feb 2019

Summer Research Courses 2019


Seize the opportunity to get to know the research and conservation of dolphins and sea turtles in the Slovenian and the surrounding waters first hand - join us at this year's international summer research courses in Piran!

Research course will give you an overview on marine mammals and marine conservation. As part of our research team, you will be able to observe dolphins and sea turtles in their natural habitat, learn about research methods and through fieldwork and cooperation in data collection contribute to the long-term protection of these species in the northern Adriatic.

Research courses will take place from 3rd of June to 6th of September 2019. The price of a 10-day program is 732€ and 488€ for students, which includes VAT, accommodation and food in the research base, fieldwork, lectures, expert guidance and training and basic accidental insurance.

By the end of the course you will have a better understanding of current issues in marine mammal and marine ecosystems conservation, you will learn different methods for studying marine mammals in the wild and acquire practical experience of marine mammal field research.

For further information, please, click here.
Contact us at pr@morigenos.org.

Hurry up with the application, the number of participants per course is limited!

Team Morigenos

Poletni raziskovalni tabori 2019


Izkoristite edinstveno priložnost in spoznajte iz prve roke raziskovanje in ohranjanje delfinov ter morskih želv v slovenskih in okoliških vodah. Pridružite se nam na letošnjih mednarodnih poletnih raziskovalnih taborih v Piranu in nam pomagajte popeljati znanost še dlje!

Na raziskovalnem taboru boste spoznali morske sesalce in ohranjanje morja. Skupaj z našo raziskovalno ekipo boste lahko opazovali delfine in želve v njihovem naravnem okolju, spoznali raziskovalne metode ter s terenskim delom in sodelovanjem pri zbiranju podatkov prispevali k dolgoročni zaščiti omenjenih vrst v severnem Jadranu.

Raziskovalni tabori bodo potekali od 3. junija do 6. septembra 2019. Cena desetdnevnega programa je 732€ in 488€ za študente. Cena vključuje DDV, nastanitev in hrano v raziskovalni bazi, terensko delo, predavanja, strokovno svetovanje, usposabljanje ter osnovno nezgodno zavarovanje.

Tekom raziskovalnega tabora boste pridobili boljše razumevanje aktualne problematike varstva morskih sesalcev in morskih ekosistemov, se spoznali z raziskovalnimi metodami, ki se uporabljajo za preučevanje morskih sesalcev v naravi, ter pridobili praktične izkušnje raziskovanja morskih sesalcev na terenu.

Za dodatne informacije, kliknite tukaj.
Pišite nam na: pr@morigenos.org.

Število udeležencev na taboru je omejeno, zato pohitite s prijavami!

Ekipa društva Morigenos

Followers