26 Aug 2016

Sperm whales in the northern Adriatic


We received news about a sighting of three sperm whales (Physeter macrocephalus) off Rovinj in Croatia, very close to our study area. The sperm whale is the largest species of toothed whales. It lives in deep waters and regularly performs dives to over 1000 m of depth. Despite a permanent population being present in the Mediterranean Sea, the shallow northern Adriatic is not a natural habitat for sperm whales. Therefore, there is a risk of these animals becoming stranded. If you spot the whales, please report your sighting to Morigenos at +386 31 77 10 77. With your help we can better track the movements of these animals and coordinate potential stranding responses with neighbouring countries.

Photo: Tail fluke of a sperm whale. Photo: Tilen Genov (the photo is symbolic)

Kiti glavači v severnem Jadranu


Prejeli smo novico o opažanju treh kitov glavačev (Physeter macrocephalus) v bližini Rovinja na Hrvaškem, v neposredni bližini našega območja raziskovanja. Kit glavač je največja vrsta zobatih kitov. Živi v globokih vodah in se redno potaplja na globine preko 1000 m. Čeprav je v Sredozemlju prisotna stalna populacija glavačev, plitvo severno Jadransko morje ni habitat teh živali. Zato obstaja nevarnost, da kiti nasedejo. V kolikor jih opazite, vas prosimo, da to čim prej sporočite društvu Morigenos na 031 77 10 77. Z vašo pomočjo lahko lažje spremljamo gibanje teh živali in s sosednjimi državami koordiniramo odzive na morebitno nasedanje.

Slika: Repna plavut kita glavača. Foto: Tilen Genov (slika je simbolična)

22 Aug 2016

Morigenos visits Namibia


Earlier this month, a team of environmental statisticians and biologists from the University of St Andrews (UK), including Tilen Genov from Morigenos, held a 4-day course in statistical modelling at the Namibia University of Science and Technology, Windhoek, Namibia. The aim of the workshop was to increase capacity and build data analysis expertise in African countries. The instructors received no payment to teach, so the course could be provided to participants at extremely low cost. The workshop was attended by about 60 participants from various African countries that work on important African wildlife and ecosystems such as elephants, lions, leopards, giraffes, oryx, cetaceans, bushland, desert, savanna, etc. With the newly acquired knowledge, the participants will be able to make better use of their data and contribute to a better collective knowledge and conservation of African nature.

Morigenos v Namibiji


V začetku avgusta je ekipa okoljskih statistikov in biologov z Univerze St Andrews (Velika Britanija), med njimi Tilen Genov iz društva Morigenos, organizirala 4-dnevni tečaj iz statističnega modeliranja na Namibia University of Science and Technology, Windhoek, Namibija. Namen tečaja je bil izboljšati usposobljenost raziskovalcev na področju analize podatkov v afriških državah. Inštruktorji za poučevanje niso prejeli nobenega plačila, zato je bil tečaj udeležencem na voljo brezplačno. Sodelovalo je okoli 60 udeležencev iz različnih afriških držav, ki preučujejo pomembne afriške živalske in rastlinske vrste ter ekosisteme, kot so sloni, levi, leopardi, žirafe, antilope, kiti in delfini, puščave, savane, itd. Udeleženci bodo lahko z novo pridobljenim znanjem bolje pristopili k analizi svojih podatkov in tako prispevali k boljšemu poznavanju in varstvu afriške narave.

11 Aug 2016

10th Dolphin Day


Join us on Saturday, 20th of August 2016 in Piran!

Programme in Slovene, English and Italian language is available here.

X. Giornata dei delfini


Siete gentilmente invitati a Pirano Sabato, 20 agosto 2016!

Il programma in lingua slovena, italiana e inglese troverete qui.

10. Dan delfinov


Pridružite se nam v soboto, 20. avgusta 2016, v Piranu!

Program prireditve v slovenščini, angleščini in italijanščini najdete na tej povezavi.

Followers