22 May 2013

Dolphinaruim-free Europe


Dolphins are intelligent, self-aware beings, living in communities with strong bonds. They have individual signature whistles to call their friends and family, they like to play, hunt and travel together, they mourn their dead, they educate their calves and transmit knowledge across generations. Keeping them in pools to entertain people and making profit is neither educational nor is it saving any dolphin species. Captivity is wrong, as this video shows. 

Free Dolphins Belgium is organizing a demonstration against captivity of cetaceans on 28th of June in Brussels, when European summit will be taking place. The demonstration will start at 15:00 on Place Victor Horta in St Gilles and promote the complete ban of dolphin shows in the European Union. 

15 European countries still have captive whales and dolphins. India recently announced it will ban dolphin parks, let’s step up and make European Union dolphinarium free zone. You can sign the petition here.   

Evropa brez delfinarijev

Delfini so inteligentne živali, ki se zavedajo sami sebe in živijo v tesno povezanih skupnostih. Delfini imajo individualne podpise - žvižge, s katerimi lahko pokličejo prijatelje in družino, radi se igrajo, lovijo in potujejo skupaj, žalujejo za umrlimi člani jate, učijo mladiče in prenašajo znanje na naslednje generacije. V bazenih so le vir dobička in zabave za ljudi, kar nima izobraževalne vloge in ne pripomore k ohranjanju posameznih vrst delfinov. Ujetništvo ni opravičljivo, kar prikazuje tudi ta video

Free Dolphins Belgium 28. junija organizira demonstracijo proti ujetništvu kitov in delfinov v Bruslju, kjer bo na ta dan potekal tudi vrh Evropske unije. Demonstracija se bo pričela ob 15:00 uri na Place Victor Horta in St Gilles in se zavzela za popolno prepoved predstav z delfini v Evropski uniji. 

Delfini in kiti so v ujetništvu v 15 Evropskih državah. Indija je pred kratkim napovedala popolno prepoved delfinarijev. Pridružimo se jim in zaprimo delfinarije v Evropski uniji. Peticijo lahko podpišete tukaj.

17 May 2013

Preprečimo lov na ogrožene vrste ptic

V Sloveniji je vsako leto ustreljenih več kot 40.000 ptic. Ptice kot so jerebica, fazan in mlakarica ne povzročajo nikakršne gospodarske škode, vendar so tarča lova za zabavo. Predlog za spremembo lovske zakonodaje vključuje dodajanje osmih zavarovanih vrst ptic na seznam lovne divjadi. Med predlaganimi vrstami je pet v Sloveniji ogroženih gnezdilk. Lov nanje bi ogrozil obstoj teh vrst v Sloveniji. 

Društvo Morigenos je uradni podpornik kampanje Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) in drugih nevladnih organizacij proti uvrstitvi zavarovanih vrst ptic med lovno divjad in proti lovu ptic brez ekološko utemeljenih razlogov. 

Pridružite se pozivu, naslovljenemu na pristojnega ministra za kmetijstvo in okolje, ki nasprotuje predlaganim spremembam v Uredbi o določitvi divjadi in lovnih dob! 

Vašo podporo lahko s podpisom peticije izrazite tukaj. Pobudo lahko podprete tudi na Facebooku

Najlepša hvala za vaš glas! 

Foto: Kajetan Kravos

9 May 2013

Dolphins at Internautica 2013

International Boat show Internautica will host the exhibition Dolphins in Slovenian waters. Its purpose is to present the life of dolphins in Slovenia, research and to raise awareness that dolphins are an important part of marine ecosystem. Effective conservation of dolphins helps protecting other animals and the environment they live in. The program will be diverse with expert meetings, sports and other events. Mitja Zupančič (Osminka&co), our friend and supporter will present an exhibition Svetilniki.XIX (Lighthouses.XIX). We recommend you to have a look at it. 

Nautical enthusiasts who will visit Internautica from 10th to 12th of May and from 17th to 19th of May in Marina Portorož are welcome to visit the exhibition in Hall B and learn about dolphins in Slovenia.

Delfini na Internautici 2013


Mednarodni navtični sejem Internautica bo letos med drugim gostil tudi razstavo Delfini v slovenskem morju. Namen razstave je predstaviti življenje delfinov pri nas, raziskovanje le teh ter zbuditi zavedanje, da so delfini pomemben del morskega ekosistema. Z učinkovito zaščito delfinov se lahko zaščiti tudi ostala bitja in celotno okolje, v katerem delfini živijo. Program sejma bo zelo pester s športnimi, strokovnimi in drugimi dogodki. Med drugim si boste lahko ogledali tudi razstavo Svetilniki.XIX našega prijatelja in podpornika, Mitje Zupančiča (Osminka&co). 

Vljudno vabljeni vsi ljubitelji navtike, da si med 10. in 12. majem ter 17. in 19. majem v Marini Portorož ogledate razstavo v Hali B in nekoliko bolje spoznate naše delfine

6 May 2013

Give us a hug!

Give us a hug and help us reduce negative impacts of maritime traffic on dolphins. With your help and the help of Dormeo we will carry out an educational campaign which will provide guidelines describing proper code of conduct when encountering dolphins at sea. Increased maritime traffic in the summer poses a major threat to dolphins in Slovenian waters. Underwater noise disrupts dolphin communication and foraging, and can even cause hearing damage. There is also a high risk of collision with fast boats. Fortunately, negative impacts can be substantially reduced by raising awareness and following a few simple rules when encountering animals at sea. How you can help us raise awareness? Dormeo is carrying out a campaign called “A hug of warmth” which donates funds for good causes. Give us a hug (click) EVERY DAY in May on the website Objem topline (A hug of warmth), and help us to receive a donation for our educational campaign. When visiting the site for the first time and giving the first hug, you will need to register by providing your e-mail address (this procedure is needed only once at the beginning of the voting process) and click “Podarjam objem” (I give a hug). A hug is successfully registered when the number of votes rises and the number of hugs turns green. If someone else wants to give a hug on the same day from the same computer, you will need to clear you history/cookies, otherwise a hug will not be submitted. Up to 5 people can vote from the same computer on the same day. 

The more hugs we receive, the higher are our chances of receiving a donation. You can make a big difference in this campaign with only one click a day.

Thank you for your hugs!

Podarite nam objem!

Podarite nam objem in pomagajte pri zmanjševanju negativnega vpliva pomorskega prometa na delfine. Z vašo pomočjo bomo v okviru akcije Objem topline blagovne znamke Dormeo izvedi izobraževalno akcijo o tem, kako pravilno ravnati, ko na morju srečamo delfine. Povečan pomorski promet v poletnem času predstavlja veliko grožnjo delfinom pri nas. Podvodni hrup, ki je posledica pomorskega prometa, delfinom onemogoča sporazumevanje, iskanje hrane in v najhujših primerih celo povzroči poškodbe sluha. Velika je tudi nevarnost trkov s hitrimi čolni. Vendar pa lahko s primernim ravnanjem na morju negativne vplive na delfine in njihovo življenjsko okolje močno zmanjšamo. Da bo naša izobraževalna akcija lahko uspešno zaživela, potrebujemo vašo pomoč. Pomagate nam lahko tako, da nam VSAK DAN v mesecu maju s klikom na spletni strani Objem topline podarite objem. Ob prvem obisku strani in podarjenem objemu vpišite svoj elektronski naslov za registracijo (potrebna je zgolj prvič za začetek glasovanja), nato kliknite »Podarjam objem«. Objem je uspešno podarjen, ko se število objemov poveča za 1 in se obarva zeleno. V kolikor želi iz istega računalnika podariti objem na isti dan še kdo drug, morate pred tem počistiti zgodovino/piškotke, sicer objem ne bo mogoč. Iz istega računalnika lahko na dan glasuje največ 5 ljudi. 

Večje število prejetih objemov bo povečalo naše možnosti za prejem donacije, ki bo omogočila izvedbo izobraževalne akcije. Samo z enim klikom na dan, lahko ogromno pripomorete pri naši akciji.

Hvala za vaše objeme in veselo klikanje!

Followers