29 Sept 2013

Očistimo morje za delfine - zahvala


Prejšnjo soboto smo zavihali rokave in čistili obalo, predstavili zanimivo življenje delfinov v slovenskem morju in ustvarjali ter izobraževali otroke v Mestnem kopališču Koper. Naša obala in morje sta zopet čistejša. Iskrena hvala vsem prostovoljcem, naši ambasadorki delfinov, Sari Savnik in Mestni občini Koper za finančno podporo.

Nekaj utrinkov si lahko ogledate na tej povezavi.

Foto: Polona Kotnjek

23 Sept 2013

Deinon airborne


Deinon never jumps out of the water. Or that's at least what we always say to people. However, this summer, Deinon surprised us all. This very calm and 'serious' dolphin was observed performing some spectacular aerial behaviour. Deinon is one of the most frequently encountered dolphins in Slovenian waters and we have been seeing her every single year for the past 10 years. She is also one of those dolphins you can symbolically adopt.

Photos: Tilen Genov, Morigenos

Deinon v zraku


Deinon nikoli ne skoči povsem iz vode. Tako vsaj vedno govorimo. Toda letošnje poletje nas je Deinon presenetila. Tega mirnega in »resnega« delfina smo namreč imeli možnost opazovati med spektakularnimi skoki. Deinon je med najpogosteje opaženimi delfini ob slovenski obali, saj jo že deset let srečujemo prav vsako leto. Deinon je tudi eden izmed tistih delfinov, ki jih lahko simbolično posvojite.

Foto: Tilen Genov, Morigenos

17 Sept 2013

Očistimo morje za delfine


Društvo Morigenos bo v Mestnem kopališču Koper letošnji Mednarodni dan obale obeležilo s prireditvijo dogodka Očistimo morje za delfine. Postavili bomo informativno razstavo o delfinih v slovenskem morju, organizirali izobraževalne otroške delavnice, kjer bomo ustvarjali iz recikliranega materiala, prisluhnili predavanju o slovenskem projektu za delfine, na Info točki pa boste lahko izvedeli sveže novice o delfinih v slovenskem morju. V sodelovanju z društvom Eco Vitae pa bomo sodelovali v čistilni akciji Čista obala 2013. V sklopu največje svetovne prostovoljne čistilne akcije obal, morij in jezer bomo očistili različne odseke slovenske obale. Obalo in morje bomo čistili med 10:00 in 14:00 uro, prijave se zbirajo na info@ecovitae.org. Pomagajte nam tudi vi!

Z veseljem pa sporočamo še, da se nam bo na dogodku Očistimo morje za delfine pridružila prav posebna gostja, zmagovalka lepotnega tekmovanja The Look of the Nations in ambasadorka slovenskih delfinov, SARA SAVNIK. Sara bo v nadaljnjem letu kot velika podpornica društva Morigenos pomagala pri ozaveščanju o pomembnosti ohranjanja delfinov na različnih naših dogodkih ter lepotnih tekmovanjih doma in v tujini. 

Pridružite se nam v soboto, 21.9.2013 med 10:00 in 17:00 uro v Mestnem kopališču Koper.

Vljudno vabljeni!

Foto: Tilen Genov

The turtle is back in the sea


Today, the young loggerhead turtle (Caretta caretta), found injured and exhausted by Morigenos researchers in June, has been successfully released back into the wild. In the early morning Dr. Zlatko Golob, a veterinarian specialist, examined it for the last time and confirmed that it is in good health. The turtle has successfully recovered at the Aquarium Piran and awaited the day to swim free again. We are proud to have contributed to the successful release of the turtle into the sea and wish it a long and happy life.

Photo: Tilen Genov

Some more pictures of the turtle release can be found here.

Želva ponovno v morju


Mlado morsko želvo vrste glavata kareta (Caretta caretta) , ki smo jo raziskovalci društva Morigenos v juniju poškodovano in obnemoglo našli na morju, smo danes uspešno izpustili in vrnili v naravo. Veterinar specialist, dr. Zlatko Golob jo je v jutranjih urah še zadnjič pregledal in potrdil, da je v dobrem zdravstvenem stanju. Želva je v Akvariju Piran uspešno okrevala in dočakala dan, ko je zopet zaplavala v morju. Ponosni smo, da smo pripomogli k uspešni vrnitvi želve v morje in ji želimo dolgo in lepo življenje.

Foto: Tilen Genov

Fotografije ob izpustitvi želve najdete na tej povezavi: Izpustitev morske želve

14 Sept 2013

Release of the marine turtle


Aquarium Piran, Golob d.o.o. and Morigenos invite you to join us for a special event the release of a young marine turtle back into the wild. In June, Morigenos researchers found and rescued an exhausted loggerhead turtle (Caretta caretta). The turtle was brought to Piran where Dr. Zlatko Golob, a veterinarian specialist, examined and treated it. Since then, the turtle has been recovering in Aquarium Piran. The time has come to return it back into the wild. University of Primorska, which runs the international project NETCET and carries out satellite tracking of turtles in the Adriatic Sea, will participate in the event. The Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation, Marine biology station Piran and Institute Biocen also participate in research and conservation of turtles in Slovenia.

The event will take place on Tuesday, 17th of September 2013 at 10:00 on the beach in front of theatre Tartini in Piran. 

Photos of the turtle can be found on this link: Rescued marine turtle

Izpustitev morske želve


Akvarij Piran, Golob d.o.o. in društvo Morigenos vas vabijo, da se nam pridružite ob posebni priložnosti, ko bomo nazaj v morje izpustili mlado morsko želvo. Naj spomnimo, raziskovalci društva Morigenos so letos junija na morju rešili poškodovano in obnemoglo glavato kareto (Caretta caretta). Želvo so prepeljali v Piran, kjer jo je pregledal veterinar specialist dr. Zlatko Golob in ji nudil potrebno prvo pomoč. Od takrat je želva okrevala v Akvariju Piran, sedaj pa je čas, da se vrne v naravo. Pri dogodku bo sodelovala tudi Univerza na Primorskem, ki v okviru mednarodnega projekta NETCET vodi satelitsko sledenje morskih želv v Jadranu. Pri preučevanju in varstvu želv v Sloveniji sodelujejo še Zavod RS za varstvo narave, Morska biološka postaja Piran ter zavod Biocen.

Dogodek bo potekal v torek, 17. septembra 2013 ob 10. uri, na plaži pred gledališčem Tartini v Piranu.

Fotografije želve najdete na tej povezavi: Rešena morska želva

9 Sept 2013

Timi's new gash


Timi has a huge new gash behind his dorsal fin, likely resulting from fierce fights with other dolphins. Such things are quite normal for dolphins and Timi is doing just fine. We have been seeing him regularly throughout the summer, and the new gash makes it even easier for us to identify him at sea. Timi is one of the most frequently encountered dolphins in Slovenian waters, as well as one of those you can simbolically adopt. Left photo: Timi in June 2013. Right and bottom photos: Timi in July 2013.

Photo: Tilen Genov, Morigenos

Timijeva nova brazgotina


Timi ima ogromno novo zarezo za hrbtno plavutjo, kar je verjetno posledica intenzivnih bojev z drugimi delfini. Takšne reči so za delfine povsem normalne, Timi pa je kljub novi rani povsem v redu. Redno ga srečujemo celo poletje, zaradi nove poškodbe pa ga sedaj še toliko lažje prepoznamo na morju. Timi je sicer eden izmed najpogostejših delfinov v slovenskih vodah in eden izmed tistih, ki jih lahko simbolično posvojite. Levo: Timi v juniju 2013. Desno in spodaj: Timi v juliju 2013.

Foto: Tilen Genov, Morigenos

Followers