31 Dec 2011

Successful exhibition opening


Exhibition opening Dolphins in Slovenian waters last week was successful. Pupils from elementary school Valentin Vodnik have made a wonderful cultural program. Dean of biology department, prof. dr. Tom Turk, pointed out that work of Morigenos is vital for conservation of our ecosystem and said that he is proud that exhibition is held at biology department.

Thanks to all participants and guests.

Uspešno odprtje razstave


V prejšnjem tednu smo uspešno odprli razstavo Delfini v slovenskem morju. Učenci Osnovne šole Valentina Vodnika so izvedli čudovit kulturni program. Prodekan oddelka za biologijo, prof. dr. Tom Turk pa je poudaril, da je za ohranjanje našega ekosistema delo društva Morigenos ključnega pomena in povedal, da je ponosen, da razstava stoji ravno na Oddelku za biologijo.

Hvala vsem sodelujočim in gostom.

30 Dec 2011

Pri varstvu delfinov lahko pomagate tudi brezplačno in brez truda!


Pri našem delu nam lahko bistveno pomagate, tudi če ne želite prispevati denarja ali aktivno sodelovati. Naj vam razložimo kako.

Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in prostor je društvu Morigenos v letu 2006 podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave. To (poleg tega, da delamo dobro in da pomembnost društva presega zgolj interese njegovih članov) pomeni, da lahko vsak davčni zavezanec del odmerjene dohodnine (do 0,5 %) namesto državnemu proračunu nameni delovanju društva Morigenos.

S tem se država, v skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08,
78/08), odpoveduje delu sredstev iz dohodnin v korist dobrodelnim in neprofitnim organizacijam, kot je naša.


Drugače rečeno, del dohodnine, ki ga boste v vsakem primeru morali dati državi, lahko namenite društvu Morigenos.

Seznam upravičencev do tovrstnih donacij je dostopen tukaj.

POSTOPEK

Postopek je enostaven in ne zahteva mnogo truda. Sredstva iz dohodnine nam lahko namenite na 3. načine:

1.) Zahtevo lahko podate preko sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si. Naši podatki so spodaj.


2.) Zahtevo lahko podate pisno, na obrazcu, ki ga najdete na tem naslovu: -> OBRAZEC.
Naši podatki so spodaj. Obrazec natisnite, izpolnite in ga pošljite na naslov:

Davčna uprava Republike Slovenije
p.p. 631
Šmartinska cesta 55
SI-1000 Ljubljana


3.) Zahtevo lahko podate tudi ustno pri davčnem organu.NAŠI PODATKI

Naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek (%)

Društvo za raziskovanje in zaščito morskih sesalcev - Morigenos

91274451

0,5

Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, kako dragocen bo vaš prispevek za nadaljnje in uspešno delo društva Morigenos.

Z zbranim denarjem bomo, kot vedno doslej, nadvse gospodarno in skrbno ravnali. Ves denar je namenjen znanstvenemu preučevanju delfinov na terenu, pripravi strokovnih analiz, oblikovanju smernic in predlogov ukrepov za varstvo delfinov in njihovega okolja, izobraževalnim akcijam po vsej Sloveniji ter usposabljanju mladih na področju raziskovanja in varstva okolja. Vse te aktivnosti društvo Morigenos vrsto let že uspešno izvaja, z vašo pomočjo pa bomo dosedanje delo lahko nadaljevali ter nadgradili.

Za vsak vaš prispevek se vam iskreno zahvaljujemo!

24 Dec 2011

Season greetings


We wish you a nice Christmas and a successful and happy 2012!

 click on the image to enlarge

Voščilo

Želimo vam lep Božič in uspešno ter srečno 2012!


Za povečavo kliknite na sliko

18 Dec 2011

Exhibition Dolphins in Slovenian waters

Year 2001 is slowly coming to an end, atmosphere in the city streets is festive. Morigenos is proud, because this year we celebrated 10 years of our work. This is why we prepared an educational exhibition opening Dolphins in Slovenian waters, which will be held on 21st December 2011 at 17:30 in Biological center in Ljubljana.

Welcome!

Click on the picture to see the invitation (in Slovene)

Razstava Delfini v slovenskem morju


Leto 2011 se počasi poslavlja, vzdušje po mestnih ulicah je praznično. V društvu Morigenos smo ponosni, ker smo v tem letu obeležili 10 let našega delovanja. Zato smo pripravili odprtje informativne razstave Delfini v slovenskem morju, ki bo v sredo, 21. 12. 2011 ob 17:30 uri v Biološkem središču v Ljubljani.

Vabljeni!

Za ogled vabila kliknite na sliko

Followers