19 Apr 2018

Vaquita na robu izumrtja


                                   © Thomas A. Jefferson

Vaquiti, najbolj redkemu morskemu sesalcu na svetu, grozi izumrtje.

To ne pomeni, da moramo to sprejeti. To je trenutek, da dvignemo svoje glasove in ukrepamo po svojih najboljših močeh za rešitev te vrste.



Vse o tej temi si lahko ogledate v kratkem videu spodaj:

The vaquita is on the brink of extinction

                                   © Thomas A. Jefferson

The vaquita, the world’s rarest marine mammal, is approaching imminent extinction.

This does not mean that we should accept this outcome. This is the moment where we all raise our voices and take action in order to do more than our best in trying to save this species.



Here is a video that explains everything about this:

13 Apr 2018

MORIGENOS AT THE 32nd CONFERENCE OF THE EUROPEAN CATEACEAN SOCIETY

At the 32nd conference of the European Cetacean Society in Italian La Spezia, Morigenos once again took active part in the conference. Four of our team members attended various workshops and the conference, where Tilen Genov presented a talk "Evaluating the population-level effects of cryptic events on a coastal dolphin population".


Two posters were also presented. The first poster presented on a "Severe jaw injury in a common bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) from the Gulf of Trieste, the northern Adriatic Sea", with Ana Hace as the lead author. The second poster, titled "First assessment of organochlorine levels in three different cetacean species in the Greek Ionian Sea" was presented in co-authorship with other researchers, led by Guia Consales from the University of Siena.



At the end of the conference, Tilen Genov received The Mandy McMath Conservation Award 2018 from the European Cetacean Society, for an outstanding contribution to the field of marine mammal conservation. You can read more about the award ceremony and award itself here.



MORIGENOS NA 32. KONFERENCI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA KITE IN DELFINE


Na 32. konferenci Evropskega združenja za kite in delfine (ECS) v italijanski La Speziji je društvo Morigenos ponovno zelo uspešno sodelovalo. V petih dneh so se štirje člani udeležili različnih delavnic ter same konference, kjer je imel  Tilen Genov predavanje z naslovom "Hude poškodbe kot varstvena grožnja: ocenjevanje vplivov kriptičnih dogodkov na obalno populacijo delfinov (Severe injuries as a conservation concern: evaluating the population-level effects of cryptic events on a coastal dolphin population)".


Predstavljena sta bila tudi dva posterja. Prvi je bil poster z naslovom "Huda poškodba čeljusti pri veliki pliskavki (Tursiops truncatus) iz Tržaškega zaliva v severnem Jadranu (Severe jaw injury in a common bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) from the Gulf of Trieste, northern Adriatic Sea)", prve avtorice Ane Hace. Drugi poster pa je bil objavljen v soavtorstvu s tujimi raziskovalci, z naslovom "Prva ocena ravni organokloridov  pri treh različnih vrstah delfinov  v grškem Jonskem morju (First Assessment of organochlorine levels in three different cetacean species in the Greek Ionian Sea)", katerega prva avtorica je Guia Consales z Univerze v Sieni.





Ob zaključku konference je Tilen Genov od Evropskega združenja za kite in delfine prejel nagrado Mandy McMath 2018, za izjemni prispevek k varstvu morskih sesalcev. Več o nagradi si lahko preberete tukaj.



12 Apr 2018

Prestigious Award for Tilen Genov



Yesterday in La Spezia Tilen Genov, the founder and the president of the Morigenos, received The Mandy McMath Conservation Award 2018 for his outstanding contribution to the field of marine mammal conservation and welfare, with particular emphasis on contributions to environmental education and to conservation of cetaceans in practice from the European Cetacean Society.

Congratulations Tilen!

11 Apr 2018

Prestižna nagrada za Tilna Genova


Tilen Genov, ustanovitelj in predsednik društva, je včeraj na Evropskem združenju za kite in delfine v La Speziji dobil prestižno nagrado ECS Mandy McMath. Nagrada se podeljuje za izjemen prispevek k raziskovanju in ohranjanju morskih sesalcev s posebnim poudarkom na prispevkih k okoljskemu izobraževanju in ohranjanju kitov in delfinov.

Čestitke Tilen!

Followers