1 May 2010

Akcija Očistimo Slovenijo uspešna

Akcija Očistimo Slovenijo je bila zelo uspešna. Sodelovalo je več kot 250.000 ljudi in očistilo preko 80.000 m3 odpadkov. Nabranih je bilo največ kosovnih odpadkov ter plastike. Ponosni smo, da smo tudi mi sodelovali ter pripomogli k bolj čistemu okolju. S polnjenjem vreč smo pričeli že ob poti do našega odlagališča. Tam smo odstranili štedilnik, dve banji ter nekaj praznih kovinskih sodov. Za njimi smo v gostem grmovju našli veliko količino manjših kovinskih odpadkov (star šivalni stroj in likalnik, posode, ipd.), steklenic in odsluženih čevljev. Veliko odpadkov je bilo potrebno odkopati zato sklepamo, da je bilo odlagališče že zelo staro. Kasneje smo združili moči s taborniki, ki so čistili odlagališča v grapah. Iskrena zahvala vsem prostovoljcem, ki so se pridružili skupini Morigenos (bili smo super ekipa, brez vas nam ne bi uspelo očistiti tako veliko!).
Seveda zgolj v enem dnevu nismo očistili celotne Slovenije, vendar smo dokazali, da dejanja vsakega posameznika štejejo in da nam skupaj lahko uspe narediti veliko dobrega za okolje in nenazadnje nas same. Akcija je poleg tega veliko pripomogla pri ozaveščanju javnosti. Ljudje so nad akcijo navdušeni, predvidenih je že več manjših akcij po Sloveniji ter izpostavljene pobude za ponovitev na državni in celo svetovni ravni v prihodnjih letih. Nastali digitalni register divjih odlagališč bo po besedah okoljskega ministra podlaga, na kateri bo ministrstvo pripravilo strateški načrt ravnanja z odpadki. Iskrene čestitke Ekologom brez meja za tako dobro organizacijo, vsem lokalnim organizatorjem ter seveda vsem prostovoljcem!

No comments:

Post a Comment

Followers