20 Jul 2019

13. Dan delfinov

Vabljeni na že 13. Dan delfinov, ki bo tokrat v soboto, 10. avgusta, v Piranu. Dogajanje bo zopet pestro, točen program pa razkrijemo kmalu. :)

Dogodek sta finančno podprla Občina Piran in Živeti s pristaniščem.


19 Jun 2019

PODPRITE DOBER NAMEN SKOZI IGRO – NOVA DRUŽABNA IGRA DRUŠTVA MORIGENOS
Letošnje poletje lahko naša prizadevanja na področju raziskovanja in varstva delfinov ter morja podprete tudi skozi igro! Društvo Morigenos je ob podpori družbe Coca-cola v okviru akcije »Vedno podpiraj dober namen« izdelalo družabno igrico SPOMIN – DELFINI V SLOVENSKEM MORJU, ki jo lahko od danes naprej kupite v trgovinah Tuš in na ta način prispevate k varstvu delfinov v slovenskem morju. Dobrodelno akcijo je podprlo tudi podjetje Tuš, ki se bo v ta namen odpovedalo zaslužku in vsa sredstva od prodaje namenilo raziskovanju in varstvu delfinov ob slovenski obali. V nekaterih prodajalnah Tuš lahko igrico kupite že danes, v naslednjih dneh pa bo na voljo v vseh prodajalnah Tuš po Sloveniji.

Igro sestavlja 12 parov kartic s slikami delfinov iz slovenskega morja in okoliških voda, ki so nastale v času raziskovanja društva Morigenos. V tej igri se lahko med drugim preizkusite pri prepoznavanju nekaterih delfinov iz slovenskega morja po hrbtnih plavutih ter celo po njihovih obrazih – jih boste znali razlikovati?

Igrica spomin uporabnikom na zabaven način predstavi delfine v slovenskem morju, prikaže nekatere raziskovalne metode raziskovanja delfinov in spodbuja varstvo morja. Z njo lahko popestrite poletne dni, namenjena pa je vsem starostnim skupinam. Primerna je kot darilo, zavzema zelo malo prostora in je okolju prijazna. Z nakupom igrice neposredno podpirate raziskovanje in varstvo delfinov v Sloveniji. Zelo si želimo, da nas z nakupom igrice podprete in upamo, da boste ob igrici uživali!

SUPPORT A GOOD CAUSE THROUGH PLAY – A NEW MEMORY GAME BY MORIGENOSThis summer you can support our efforts in the study and conservation of dolphins and the marine environment through play! Morigenos, with the help of Coca-cola, created a new memory game »DOLPHINS IN SLOVENIA« within the campaign »Always support a good cause«. The game became available for purchase in Tuš stores today. The campaign is supported by the company Tuš, which will donate all of the raised funds to the study and conservation of dolphins in Slovenia and the Gulf of Trieste. You can already find the game in some Tuš stores today, while in the following days the game will be available in all Tuš stores across Slovenia.

The game consists of 12 pairs of cards with pictures of dolphins from the northern Adriatic Sea, taken during research activities carried out by Morigenos. In this game you can test your skills of recognising some of the dolphins from the Gulf of Trieste by their dorsal fins and even faces – will you be able to tell them apart?

This new game aims to showcase dolphins along the Slovenian coast, introduce some of the methods used to study them and promote marine conservation through play and fun. You can use it as additional entertainment during summer days. It is international (the cards do not contain any words and are therefore not restricted to any particular language) and appropriate for all age groups. It makes a great gift, takes up very little space and is environmentally friendly. By purchasing this game you are directly supporting the study and conservation of dolphins in Slovenia and the northern Adriatic Sea. We hope you will consider supporting us this way and we wish you lots of fun with it!

14 Jun 2019

MORIGENOS AT NATIONAL GEOGRAPHIC STUDIES


National Geographic Slovenia is organising an event National Geographic Studies, taking place on 17 June 2019 at 17:00 in Cankarjev dom in Ljubljana, Slovenia. The National Geographic Society is a world-renowned non-profit organisation that helps generate solutions for a healthy, more sustainable future. Listen to inspiring stories of top lecturers from Slovenia and abroad whose work and creative committment embodies the values and mission of the National Geographic Society. The event will also feature Tilen Genov from Morigenos. Join us!

MORIGENOS NA PRIREDITVI NATIONAL GEOGRAPHIC RAZISKOVANJA


National Geographic organizira prireditev National Geographic Raziskovanja, ki bo potekala 17. junija 2019 s pričetkom ob 17. uri, v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Društvo National Geographic Society je po vsem svetu cenjena nepridobitna organizacija, ki pomaga iskati rešitve za bolj zdravo in trajnostno prihodnost. Prisluhnite navdihujočim zgodbam vrhunskih predavateljev iz Slovenije in tujine, ki s svojim delom in ustvarjalno zavzetostjo poosebljajo tudi vrednote in poslanstvo društva National Geographic Society. Na prireditvi bo predaval tudi Tilen Genov iz društva Morigenos. Vljudno vabljeni!

2 Apr 2019

COCA COLA SUPPORTS MORIGENOS


Within the action "#vednopodpiraj dober namen" (always support a good cause) the Coca-Cola Slovenia donated a total grant of 21,000 Euros to three winning projects in the fields of sport, environment and communities. Consumers voted for the winning projects of Morigenos, the Association of Friends of Youth of Ljubljana Moste-Polje ("Botrstvo") and the Olympic Committee of Slovenia - Association of Sports Federations. The event was also attended by the ambassador of the action Jure Košir, one of the most successful Slovenian alpine skiers.

As part of the action, Slovenian consumers cast their votes since December 2018 for projects that deserve Coca-Cola's support in Slovenia. By the end of the voting period (end of January 2019), a total of 48,007 votes were collected. Among the participating projects, Morigenos received the most votes for its project of dolphin research in the Slovenian waters.

Morigenos president Tilen Genov said: "Slovenian waters and the rest of the Gulf of Trieste are home to bottlenose dolphins. These animals are an important part of the marine ecosystem and indicators of the marine environment, so research and conservation of dolphins are crucial for understanding and maintaining a healthy sea. The contribution by Coca-Cola will enable further research and more extensive education and public awareness activities."

Action #vednopodpiraj will continue throughout 2019. You can follow it on: https://si.coca-colahellenic.com/si/blagovne-znamke-in-kampanje/trikrat-za-dober-namen/morigenos/

We thank all the participants who supported us by casting their votes for Morigenos!

COCA COLA PODPRLA DRUŠTVO MORIGENOS


Pod okriljem akcije #vednopodpiraj dober namen je včeraj družba Coca-Cola v Sloveniji namenila donacijo v skupni vrednosti 21.000 evrov trem zmagovalnim projektom s področij športa, okolja in skupnosti. Potrošniki so z glasovanjem izbrali zmagovalne projekte društva Morigenos, Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje (Botrstvo) in Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. Dogodka se je udeležil tudi ambasador akcije, eden od najuspešnejših slovenskih alpskih smučarjev, Jure Košir.

V okviru akcije so slovenski potrošniki od decembra 2018 glasovali za projekte, ki si zaslužijo podporo družbe Coca-Cola v Sloveniji. Do konca glasovalnega obdobja (tj. do konca januarja) so skupaj prispevali kar 48.007 glasov. Med sodelujočimi projekti je največ glasov prejelo prav društvo Morigenos za projekt raziskovanje delfinov v slovenskem morju.

Predsednik društva Morigenos Tilen Genov je ob simbolični predaji donacije dejal: »Slovensko morje je skupaj s preostalim delom Tržaškega zaliva dom delfinom vrste velika pliskavka. Te živali so pomemben del morskega ekosistema in pokazatelj stanja morskega okolja, zato je raziskovanje in varstvo delfinov ključno za razumevanje in ohranjanje zdravega morja. Sredstva, ki jih Coca-Cola v Sloveniji namenja projektu, zagotavljajo boljšo osnovo za raziskovalno delo ter obsežnejše izobraževanje in osveščanje javnosti.«

Akcija #vednopodpiraj dober namen se bo nadaljevala skozi vse leto 2019 in ji lahko sledite na spletni strani: https://si.coca-colahellenic.com/si/blagovne-znamke-in-kampanje/trikrat-za-dober-namen/morigenos/

Vsem sodelujočim v akciji se iskreno zahvaljujemo za vaše klikanje in izkazano podporo društvu Morigenos!

21 Feb 2019

Summer Research Courses 2019


Seize the opportunity to get to know the research and conservation of dolphins and sea turtles in the Slovenian and the surrounding waters first hand - join us at this year's international summer research courses in Piran!

Research course will give you an overview on marine mammals and marine conservation. As part of our research team, you will be able to observe dolphins and sea turtles in their natural habitat, learn about research methods and through fieldwork and cooperation in data collection contribute to the long-term protection of these species in the northern Adriatic.

Research courses will take place from 3rd of June to 6th of September 2019. The price of a 10-day program is 732€ and 488€ for students, which includes VAT, accommodation and food in the research base, fieldwork, lectures, expert guidance and training and basic accidental insurance.

By the end of the course you will have a better understanding of current issues in marine mammal and marine ecosystems conservation, you will learn different methods for studying marine mammals in the wild and acquire practical experience of marine mammal field research.

For further information, please, click here.
Contact us at pr@morigenos.org.

Hurry up with the application, the number of participants per course is limited!

Team Morigenos

Poletni raziskovalni tabori 2019


Izkoristite edinstveno priložnost in spoznajte iz prve roke raziskovanje in ohranjanje delfinov ter morskih želv v slovenskih in okoliških vodah. Pridružite se nam na letošnjih mednarodnih poletnih raziskovalnih taborih v Piranu in nam pomagajte popeljati znanost še dlje!

Na raziskovalnem taboru boste spoznali morske sesalce in ohranjanje morja. Skupaj z našo raziskovalno ekipo boste lahko opazovali delfine in želve v njihovem naravnem okolju, spoznali raziskovalne metode ter s terenskim delom in sodelovanjem pri zbiranju podatkov prispevali k dolgoročni zaščiti omenjenih vrst v severnem Jadranu.

Raziskovalni tabori bodo potekali od 3. junija do 6. septembra 2019. Cena desetdnevnega programa je 732€ in 488€ za študente. Cena vključuje DDV, nastanitev in hrano v raziskovalni bazi, terensko delo, predavanja, strokovno svetovanje, usposabljanje ter osnovno nezgodno zavarovanje.

Tekom raziskovalnega tabora boste pridobili boljše razumevanje aktualne problematike varstva morskih sesalcev in morskih ekosistemov, se spoznali z raziskovalnimi metodami, ki se uporabljajo za preučevanje morskih sesalcev v naravi, ter pridobili praktične izkušnje raziskovanja morskih sesalcev na terenu.

Za dodatne informacije, kliknite tukaj.
Pišite nam na: pr@morigenos.org.

Število udeležencev na taboru je omejeno, zato pohitite s prijavami!

Ekipa društva Morigenos

28 Dec 2018

7. NOČ DELFINOVTokratna, že 7. Noč delfinov je tik pred vrati. Vabimo vas, da se nam zopet pridružite v ljubljanskem Mestnem muzeju, 9. februarja ob 18.30 uri in preživite z nami večer, poln zanimivosti iz sveta delfinov.

Lepo vabljeni!

Followers