17 Jan 2017

5. Noč delfinovPridružite se nam na že 5. Noči delfinov, ki bo v četrtek, 19. 1. 2017, v Prulček baru (Prijateljeva 2) v Ljubljani.

Pričakujemo vas od 18. ure dalje, ko si bomo vzeli čas za druženje, ob 18.45 pa se bomo skupaj sprehodili skozi naše leto 2016.

Večer se bo zaključil v ritmih dobre glasbe z blues&rock jam koncertom.

Vstopnine ni, že vnaprej pa se zahvaljujemo za vaše donacije.

Vabljeni!


***
Prulček bar (Prijateljeva 2) se nahaja v Prulah v Ljubljani. Najbližji avtobusni postajališči sta Gornji trg in Privoz (linije 2, 3, 3B, N3, N3B, 3G, 11, 11B, 19B, 19I, 27). Parkiranje je možno na Grudnovem nabrežju in okoliških ulicah.

9 Jan 2017

5. Noč delfinov

 
Vljudno vabljeni na 5. Noč delfinov, ki bo v četrtek, 19. 1. 2017 v Prulček baru (Prijateljeva 2) v Ljubljani. Pričakujemo vas že od 18. ure dalje, ko si bomo vzeli čas za druženje, ob 18.45 pa se bomo skupaj sprehodili skozi naše leto 2016. Večer se bo zaključil v ritmih dobre glasbe z blues&rock jam koncertom. 

Vstopnine ni, že vnaprej pa se zahvaljujemo za vaše donacije.

19 Dec 2016

5. Noč delfinovNoč delfinov se bliža! Tokrat se bomo skupaj poveselili v četrtek, 19.1.2017. Rezervirajte si datum srečanja in z nami preživite zanimiv večer.
Veseli bomo vaše družbe.

9 Dec 2016

0,5 % za ohranjanje delfinov v slovenskem morju


Vsakdo, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko podari do 0,5 % svoje dohodnine eni izmed več kot 5 tisoč nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu. A kljub temu več kot 60 % Slovencev svojih 0,5 % ne podari nikomur, kar pomeni, da skoraj 5 milijonov evrov ostane v proračunu. 

Naj ne ostane neizkoriščeno, kar lahko nekomu pomaga! Tudi društvo Morigenos je eden izmed upravičencev za namenitev dela dohodnine, saj delujemo v javnem interesu na področju ohranjanja narave in na področju varstva okolja. Veseli bomo vašega prispevka! 

Prejeta sredstva bomo v celoti namenili raziskovanju in varstvu delfinov, izobraževalnim dejavnostim, usposabljanju mladih ter razvijanju strokovnega kadra na področju morskih sesalcev, znanosti in varstva narave.

Takšna donacija vas nič ne stane – pol odstotka vaše dohodnine bo sicer pristalo v proračunu, vzelo pa vam bo le nekaj minut časa. Vse, kar morate storiti, je, da v obrazec (LINK) vpišete svoje podatke, ga podpišete in najkasneje do 31.12.2016 pošljete na vaš davčni urad; lahko pa zahtevo podate tudi preko sistema e-Davki na spletni strani http://edavki.durs.si. Vaša izbira upravičenca za namenitev dela dohodnine nato velja do preklica. 

Hvala za vašo podporo!

2 Dec 2016

Podarite Krilca, darila s čarobno močjo


Ali tudi vi iščete primerna darila za obdaritev najdražjih? Iščete poslovna darila, pa ne najdete več izvirnih idej? 

Predstavljamo vam Krilca, družbeno odgovorna darila, s katerimi lahko podprete tudi društvo Morigenos. To niso navadna darila, na katerih se nabira prah ali pristanejo v omari, ampak so darila, ki prinesejo trojno zadovoljstvo. Krilca so darila mogočne sorte. Čudovito lepa so in koristna, pa čeprav jih ne morete prijeti. Z njimi ne opravite še enega nakupa, temveč naredite nadvse dobro delo. Vašega denarja ne dobi tovarna, temveč bitja v stiski. Vaš nakup ne obremeni okolja, temveč osreči zdaj otroka zdaj delfina zdaj skupnost. Obdarovanec prejme čestitko z originalno ilustracijo, ves zbran denar pa je namenjen enemu od projektov po izboru kupca. Seznam daril je pisan, zanimiv in ravno prav dolg, da boste v njem našli dobro idejo, najdete pa ga na spletni strani www.krilca.si.

28 Nov 2016

Morigenos – NVO s potencialom v sklopu projekta ISKRA – Stičišče NVO Istre in Krasa


Kulturno izobraževalno društvo PINA je v letošnjem letu pričelo z izvajanjem projekta ISKRA – Stičišče NVO Istre in Krasa, ki ga finančno podpirata Ministrstvo RS za javno upravo in Evropski socialni sklad. Cilji projekta, ki bo trajal do 30. 9. 2019, so krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev preko dviga ravni njihovega organizacijskega in strokovnega razvoja ter zagovorniških kompetenc, krepitve čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov v regiji.

V sklopu projekta sta bila letos objavljena dva javna poziva za nevladne organizacije Obalno-Kraške regije za izbor »NVO s potencialom«, torej tistih NVO iz regije, ki izražajo interes za zadovoljevanje neustrezno naslovljenih potreb v lokalni skupnosti ter interes za lasten strokovni in organizacijski razvoj. Na javni poziv se je prijavilo tudi društvo Morigenos in si pridobilo status »NVO s potencialom«.

Kot izbrana NVO s potencialom se bo društvo Morigenos v sklopu projekta udeleževalo različnih delavnic, usposabljanj in seminarjev za okrepitev informiranosti, organizacijske, strokovne in zagovorniške usposobljenosti, s čimer bomo še izboljšali svoje delo in lahko še bolje prispevali k naslavljanju lokalnih potreb ter oblikovanju lokalnih in regionalnih politik.

Free bilingual mobile application for children "THE GUARDIAN OF THE SEA" Encouraging environmental education and early language learning

Morigenos – the Slovenian Society for Marine Mammals in cooperation with MINI POLIGLOTINI created a bilingual mobile app for early language learning with educational content on protecting the seas and marine animals. It is a free application for mobile phones or tablets with the Android system and is available on Google Play.

The application consists of the fairytale The Guardian of the Sea concerning the incredible experience of a boy named Oti and his marine friends – a seal, a turtle, a whale, and dolphin, and an educational part in which children learn about the species that appear in the fairytale. The story takes place on the islands of Hawaii, which are extremely rich in natural and cultural heritage, yet at the same time very much threatened by the negative impact of human activity.

The purpose of the app is to use the fairytale to raise children’s awareness of the threats to marine mammals and how we can help them. The app also promotes the importance of protecting nature generally. In addition, the application allows children to become familiar or even learn a foreign language as the content can be read and listened to in both Slovenian and English. The narrations were all recorded by native speakers.

The app is currently available in the Slovenian and English languages, although in the future it will also be available in other world languages. The multilingual content allows intercultural cooperation and raising public awareness about the importance of nature protection and early language learning. This can create opportunities for future international projects between children or between environmental organizations from different countries and cultural backgrounds. The app is also intended for preschool children and children in the first three grades of primary school in Slovenia, as well as neighboring countries and beyond.


The project is partly financially supported by the U.S. Embassy Ljubljana, Slovenia, with the NGO Small Grants Program. The idea for the app was envisaged by Mojca Stubelj Ars, PhD in Environmental Science, that creates multilingual books and applications for children to bring them closer to nature protection. Mojca carried out a part of her PhD thesis in Hawaii, where she was fascinated by marine animals, and thus created the fairytale Guardian of the Sea. The illustrations were created by the renowned Slovenian illustrator and academically trained painter Polona Lovšin, while the app was developed by the Slovenian group Proxima.

The mobile app is available for free in the hope of reaching as many users who will understand the importance of protecting the seas, wildlife, and nature through the app’s contents. It is currently available for the Android system and will soon also be available in the Apple Store.

Brezplačna dvojezična mobilna aplikacija za otroke »VARUH MORIJ« Spodbujamo okoljsko vzgojo in zgodnje učenje jezikov

Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce je v sodelovanju z MINI POLIGLOTINI ustvarilo dvojezično mobilno aplikacijo za zgodnje učenje jezikov z izobraževalno vsebino o varovanju morij in morskih živali. Brezplačna aplikacija je za mobilne telefone ali tablice s sistemom Andriod dostopna na Google Play.

Aplikacija sestoji iz pravljice Varuh morij, ki pripoveduje o neverjetnem doživetju dečka Otija in njegovih morskih prijateljev – tjulnjice, želve, kita in delfina, in iz izobraževalnega dela, v katerem otroci podrobneje spoznajo živalske vrste, ki nastopajo v pravljici. Pravljica se odvija na Havajskem otočju, ki ima izjemno bogato naravno in kulturno dediščino, a je hkrati tudi izjemno ogroženo prav zaradi negativnih vplivov človeških dejavnosti.

Namen aplikacije je s pomočjo pravljice osveščati otroke o nevarnostih, ki ogrožajo morske sesalce, in tudi o tem, kako jim lahko pomagamo, ter spodbujati zavedanje o pomenu varovanja narave nasploh. Poleg tega aplikacija omogoča učenje tujih jezikov, saj je vsebino aplikacije mogoče brati in poslušati v slovenskem in angleškem jeziku. Zvočne zapise so posneli naravni govorci.

Aplikacija je trenutno dostopna v slovenskem in angleškem jeziku, v prihodnje pa bo na voljo še v drugih svetovnih jezikih. Večjezična vsebina omogoča medkulturno povezovanje in ozaveščanje ljudi o pomenu varstva narave in zgodnjega učenja jezikov. Ravno to lahko ustvari priložnosti za bodoče mednarodne projekte med otroci ali med okoljskimi organizacijami iz različnih držav in kulturnih ozadij. Sicer je aplikacija namenjena tudi izobraževanju predšolskih otrok in otrok iz prve triade osnovne šole, tako v Sloveniji, kot tudi zamejstvu in tujini.


Projekt je delno finančno podprlo Ameriško veleposlaništvo v Sloveniji v sklopu programa NGO Small Grants. Idejo za aplikacijo si je zamislila doktorica okoljskih znanosti Mojca Stubelj Ars, ki ustvarja večjezične knjige in aplikacije za otroke ter si prizadeva otrokom približati tudi teme varstva narave. Del svojega doktorata je opravila na Havajih, kjer so jo morske živali očarale, in tako je nastala pravljica Varuh morij. Ilustracije je ustvarila priznana slovenska ilustratorka in akademska slikarka Polona Lovšin, aplikacijo pa je izdelala slovenska skupina Proxima.

Mobilna aplikacije je brezplačna v želji, da bi dosegla čim več uporabnikov, ki bodo preko njene vsebine razumeli pomen varovanja morij, divjih živali in narave nasploh. Trenutno je na voljo za sistem Android, v kratkem pa bo dostopna tudi v Apple Store.

Followers