26 Feb 2018


Vabljeni na dogodek EU SI TI: evropsko povezovanje - izkušnje preteklosti in pogled v prihodnost, ki bo potekal v sredo, 28. februarja, v Kopru. Med govorci bo tudi predsednik našega društva Tilen Genov.

Dogodek je brezplačen, več pa si lahko preberete na spodnji povezavi:

19 Feb 2018

Interakcije med velikimi pliskavkami in ribiškimi aktivnostmi v Severnem Jadranu

V biltenu Trdoživ št. 12 si lahko ogledate poučen članek o interakcijah med velikimi pliskavkami in ribiškimi aktivnostmi v Severnem Jadranu, ki ga je pripravila naša Polona Kotnjek.

Več na: http://bds.biologija.org/gradiva/trdoziv/Trdoziv12_web.pdfIzdajo biltena so finančno omogočili Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ŠOU v Ljubljani, Društveno stičišče – STIKS, Študentski kampus, ŠOLT in osem izdajateljev.

15 Jan 2018

6. NOČ DELFINOVALOHA KAIMANA -The Guardian of the Seas and "ADOPT THE DOLPHIN" action

Surprise your children with a very educational and fun story about the boy Oti and help protect Slovenian dolphins.

In cooperation with MINI POLIGLOTINI, we present a new multilingual fairytale ALOHA KAIMANA - The Guardian of the Seas. Last year, Morigenos and MINI POLIGLOTINI created a nature conservation mobile application for children, and this year we upgraded it to a book! The book with beautiful illustrations by illustrator Polona Lovšin and strong nature conservation message is suitable for children between 2 and 10 years of age who learn how to read and get to know foreign languages.

ALOHA KAIMAN is a trilingual book. You can choose between a book in Slovenian, English, and Italian or a book in Slovenian, English, and German. In addition, to learn foreign languages and the importance of protecting the environment, you can also help protect dolphins in the Slovenian sea You can do this by symbolically adopting one of the ten Slovenian dolphins. All dolphins available for adoption are well known to the Morigenos Society.. The dolphins will still swim free in the sea. With your donation, you will support the protection of dolphins and their environment in the northern Adriatic.

You can order a fairytale at the MINIPOLIGLOTINI online store or send an order to the e-mail address: projekti.morigenos@gmail.com.

For our members and supporters we arranged a special offer: with the MORIGENOS code you will receive a free postage for ordering any of MINI POLIGLOTINI books till the end of Januray 2018 and you will receive a special book index with dolphin motives, which Morigenos society is studying in the Gulf of Trieste.

Support MORIGENOS with the adoption of dolphins from the Gulf of Trieste and give your child an instructive and beautiful gift that will bring him closer to the sea, marine animals and nature - book ALOHA KAIMANA is the right choice!

ALOHA KAIMANA - Varuh morij in akcija "POSVOJITE DELFINA"ALOHA KAIMANA - Varuh morij in akcija "POSVOJITE DELFINA"

Razveselite svoje otroke z nadvse poučno in »morsko« pravljico o dečku Otiju in pomagajte varovati slovenske delfine.

V sodelovanju z MINI POLIGLOTINI vam predstavljamo novo trijezično pravljico ALOHA KAIMANA - Varuh morij. Lani smo Morigenos in MINI POLIGLOTINI s skupnimi močmi ustvarili naravovarstveno mobilno aplikacijo za otroke, letos pa to nadgradili v knjigo! Knjiga s čudovitimi ilustracijami ilustratorke Polone Lovšin in naravovarstvenim sporočilom, je namenjena otrokom med 2. in 10. letom starosti. Posebej primerna je za učenje branja in spoznavanje otrok s tujimi jeziki.

Knjiga ALOHA KAIMANA je trijezična, lahko izbirate med knjigo v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku ali knjigo v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Poleg učenja tujih jezikov in pomembnosti varovanja okolja hkrati pomagate pri varovanju delfinov v slovenskem morju. To lahko storite s simbolično posvojitvijo enega od desetih slovenskih delfinov. Vse delfine, ki so na voljo za posvojitev, v društvu Morigenos zelo dobro poznamo. Posvojeni delfini bodo še vedno svobodno plavali v morju. Z vašo donacijo pa boste podprli varstvo delfinov in njihovega okolja v severnem Jadranu.

Naravovarstveno pravljico ALOHA KAIMANA lahko naročite v spletni trgovini MINIPOLIGLOTINI ali naročilo pošljete na elektronski naslov: projekti.morigenos@gmail.com.

Za naše člane in podpornike smo uredili posebno ugodnost: s kodo MORIGENOS do konca januarja 2018 dobite brezplačno poštnino za vsa naročila MINI POLIGLOTINI knjig, zraven pa boste prejeli še posebno knjižno kazalo z motivi delfinov, ki jih društvo Morigenos preučuje v tržaškem zalivu.

Podprite MORIGENOS s posvojitvijo delfina iz tržaškega zaliva in svojemu otroku podarite poučno in lepo darilo, ki mu bo približalo ljubezen do morja, morskih živali in narave – knjiga ALOHA KAIMANA je za to prava izbira!

29 Nov 2017

0,5 % ZA OHRANJANJE DELFINOV V SLOVENSKEM MORJU
Vsakdo, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko podari do 0,5 % svoje dohodnine eni izmed več kot 5 tisoč nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu. A kljub temu več kot 60 % Slovencev svojih 0,5 % ne podari nikomur, kar pomeni, da skoraj 5 milijonov evrov ostane v proračunu. 
 Naj ne ostane neizkoriščeno, kar lahko nekomu pomaga! Tudi društvo Morigenos je eden izmed upravičencev za namenitev dela dohodnine, saj delujemo v javnem interesu na področju ohranjanja narave in na področju varstva okolja. Veseli bomo vašega prispevka! 
Prejeta sredstva bomo v celoti namenili raziskovanju in varstvu delfinov, izobraževalnim dejavnostim, usposabljanju mladih ter razvijanju strokovnega kadra na področju morskih sesalcev, znanosti in varstva narave.
Takšna donacija vas nič ne stane – pol odstotka vaše dohodnine bo sicer pristalo v proračunu, vzelo pa vam bo le nekaj minut časa. Vse, kar morate storiti, je, da v obrazec vpišete svoje podatke, ga podpišete in najkasneje do 31.12.2017 pošljete na vaš davčni urad; lahko pa zahtevo podate tudi preko sistema e-Davki na spletni strani http://edavki.durs.si. Vaša izbira upravičenca za namenitev dela dohodnine nato velja do preklica. 


Hvala za vašo podporo!

22 Nov 2017

OUR PAPER ABOUT IDENTIFYING DOLPHINS BY THEIR FACES FREELY AVAILABLE TO EVERYONE


Did you know that we can identify different dolphins by their faces? Due to high interest in our recent dolphin face identification paper by the scientific community and various media, the publisher of Marine Mammal Science decided to make the paper freely available to everyone for the rest of the year, regardless of subscriptions to the journal! 

We are very happy about that, as we believe in sharing science openly, but could not afford to pay for the Open Access option when we published the paper. Even though as researchers, we always share our work with anyone who asks, many journals require subscriptions to read papers in them. We are therefore very grateful to Wiley for this decision.

Naš članek o novi metodi prepoznavanja delfinov po obrazih zdaj prosto dostopen

 

Ste vedeli, da lahko različne delfine prepoznamo po obrazih? Zaradi velikega zanimanja za našo nedavno objavljeno raziskavo o identifikaciji delfinov po obrazih s strani znanstvene skupnosti in medijev, se je založniška hiša revije Marine Mammal Science odločila, da članek naredi prosto dostopen vsem zainteresiranim do konca leta.

Te novice smo zelo veseli, saj verjamemo, da mora biti znanost prosto dostopna vsem, žal pa v času objave nismo imeli sredstev, da bi za to prosto dostopno obliko članka tudi plačali. Čeprav kot raziskovalci naše delo delimo z vsakim, ki za to prosi, mnoge revije zahtevajo naročnino za dostop do člankov v njih. Založniški hiši Wiley smo zato zelo hvaležni za to odločitev.


22 Oct 2017

MORIGENOS RESEARCHERS DISCOVER A NEW WAY OF IDENTIFYING DOLPHINS


Morigenos researchers have discovered that individual dolphins can be identified by their faces, “inventing” a novel method of dolphin identification. They presented their findings in a study, published today in Marine Mammal Science, the central scientific journal for studies of marine mammals: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mms.12451/full

It has long been known that individual dolphins can be identified by natural markings on dorsal fins. Thanks to these markings, we know that about 150 dolphins live in the Gulf of Trieste, studied by Morigenos researchers since 2002. But markings on fins can change, and calves are usually not sufficiently marked to allow identification at all. Therefore, additional means of telling dolphins apart can be very useful. A few years ago, Morigenos researchers discovered that dolphins can also be identified by their faces, which was not known previously. This was first discovered by Tilen Genov, Morigenos president and the first author of the study, while studying dolphins in Slovenian waters and the Gulf of Trieste. Together with an international team of scientists, he designed a study in which participants both experienced and inexperienced in dolphin fin identification were asked to match photographs of dolphin faces. Results showed that both groups of participants can tell individual dolphins apart based on their faces, even when comparing the left side of the face to the right one. The study also showed that facial features in dolphins are consistent over time and can be used over the long term.

This new method cannot replace the identification based on dorsal fins, but it can complement it. Unlike dorsal fins, faces are not subject to the same level of change due to external influences, and may therefore be more reliable over long periods. This new method is also very applicable to calves, which usually do not carry sufficient dorsal fin markings to be recognisable after they leave their mothers, and can therefore help increase cross-generational knowledge. It may be particularly suited to species that do not carry many markings on dorsal fins, or those that lack dorsal fins altogether.

This study, published in an internationally renowned scientific journal, shows that even research originating from countries with very little sea (Slovenia) can have wider implications for the study of marine mammals globally.

21 Oct 2017

SLOVENSKI RAZISKOVALCI ODKRILI NOV NAČIN PREPOZNAVANJA DELFINOVRaziskovalci društva Morigenos so odkrili, da je posamezne delfine možno razlikovati na podlagi obrazov in s tem “izumili” novo metodo identifikacije delfinov. Svoje izsledke so predstavili v raziskavi, ki je bila danes objavljena v mednarodno priznani reviji Marine Mammal Science, osrednji znanstveni reviji za znanost o morskih sesalcih: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mms.12451/full

Že dolgo je znano, da je posamezne delfine možno prepoznavati na podlagi naravnih oznak na hrbtnih plavutih. Prav zaradi tovrstnih oznak danes vemo, da v slovenskem morju živi okoli 150 delfinov, ki jih raziskovalci društva Morigenos preučujejo in spremljajo že od leta 2002. Toda oznake na plavutih se spreminjajo, težava pa je tudi v tem, da mladiči na plavutih še nimajo oznak, po katerih bi jih lahko prepoznavali. Dodatni načini prepoznavanja delfinov so torej lahko zelo koristni. V društvu Morigenos so ugotovili, da je delfine možno prepoznavati na podlagi njihovih obrazov, kar doslej ni bilo znano. Zadevo je odkril Tilen Genov, predsednik društva Morigenos in prvi avtor raziskave, in to prav pri delfinih iz Tržaškega zaliva. Skupaj z mednarodno ekipo znanstvenikov je zasnoval študijo, v kateri so morali izkušeni ter neizkušeni opazovalci primerjati fotografije obrazov delfinov in jih pravilno povezati. Rezultati so pokazali, da tako izkušeni kot tudi neizkušeni opazovalci lahko ločijo posamezne osebke na podlagi njihovih obrazov, celo kadar primerjajo levo in desno stran obraza. Raziskava je prav tako pokazala, da so obrazne poteze pri delfinih dolgotrajne in omogočajo identifikacijo na dolgi rok.

Ta nova metoda prepoznavanja sicer ne more nadomestiti identifikacije na podlagi plavuti, lahko pa jo dopolnjuje. Obrazi za razliko od plavuti niso podvrženi tolikšni meri sprememb zaradi zunanjih vplivov, zato so lahko dolgoročno bolj zanesljivi. Nova metoda je primerna tudi za mladiče, katerih plavuti navadno niso dovolj označene, da bi jih lahko zanesljivo prepoznali tudi takrat, ko se osamosvojijo in zapustijo svojo mamo, zato lahko izboljša poznavanje medgeneracijskih povezav v populaciji. Še posebej obetavna utegne biti pri tistih vrstah delfinov, ki na plavutih navadno nimajo prav dosti oznak, ali pri vrstah, ki hrbtne plavuti sploh nimajo.

Ta raziskava, objavljena v uveljavljeni mednarodni znanstveni reviji, je še en primer, ki kaže, da ima lahko tudi raziskovanje delfinov v slovenskem morju širši pomen za poznavanje morskih sesalcev na svetovni ravni.


Followers