29 Nov 2017

0,5 % ZA OHRANJANJE DELFINOV V SLOVENSKEM MORJU
Vsakdo, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko podari do 0,5 % svoje dohodnine eni izmed več kot 5 tisoč nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu. A kljub temu več kot 60 % Slovencev svojih 0,5 % ne podari nikomur, kar pomeni, da skoraj 5 milijonov evrov ostane v proračunu. 
 Naj ne ostane neizkoriščeno, kar lahko nekomu pomaga! Tudi društvo Morigenos je eden izmed upravičencev za namenitev dela dohodnine, saj delujemo v javnem interesu na področju ohranjanja narave in na področju varstva okolja. Veseli bomo vašega prispevka! 
Prejeta sredstva bomo v celoti namenili raziskovanju in varstvu delfinov, izobraževalnim dejavnostim, usposabljanju mladih ter razvijanju strokovnega kadra na področju morskih sesalcev, znanosti in varstva narave.
Takšna donacija vas nič ne stane – pol odstotka vaše dohodnine bo sicer pristalo v proračunu, vzelo pa vam bo le nekaj minut časa. Vse, kar morate storiti, je, da v obrazec vpišete svoje podatke, ga podpišete in najkasneje do 31.12.2017 pošljete na vaš davčni urad; lahko pa zahtevo podate tudi preko sistema e-Davki na spletni strani http://edavki.durs.si. Vaša izbira upravičenca za namenitev dela dohodnine nato velja do preklica. 


Hvala za vašo podporo!

22 Nov 2017

OUR PAPER ABOUT IDENTIFYING DOLPHINS BY THEIR FACES FREELY AVAILABLE TO EVERYONE


Did you know that we can identify different dolphins by their faces? Due to high interest in our recent dolphin face identification paper by the scientific community and various media, the publisher of Marine Mammal Science decided to make the paper freely available to everyone for the rest of the year, regardless of subscriptions to the journal! 

We are very happy about that, as we believe in sharing science openly, but could not afford to pay for the Open Access option when we published the paper. Even though as researchers, we always share our work with anyone who asks, many journals require subscriptions to read papers in them. We are therefore very grateful to Wiley for this decision.

Naš članek o novi metodi prepoznavanja delfinov po obrazih zdaj prosto dostopen

 

Ste vedeli, da lahko različne delfine prepoznamo po obrazih? Zaradi velikega zanimanja za našo nedavno objavljeno raziskavo o identifikaciji delfinov po obrazih s strani znanstvene skupnosti in medijev, se je založniška hiša revije Marine Mammal Science odločila, da članek naredi prosto dostopen vsem zainteresiranim do konca leta.

Te novice smo zelo veseli, saj verjamemo, da mora biti znanost prosto dostopna vsem, žal pa v času objave nismo imeli sredstev, da bi za to prosto dostopno obliko članka tudi plačali. Čeprav kot raziskovalci naše delo delimo z vsakim, ki za to prosi, mnoge revije zahtevajo naročnino za dostop do člankov v njih. Založniški hiši Wiley smo zato zelo hvaležni za to odločitev.


22 Oct 2017

MORIGENOS RESEARCHERS DISCOVER A NEW WAY OF IDENTIFYING DOLPHINS


Morigenos researchers have discovered that individual dolphins can be identified by their faces, “inventing” a novel method of dolphin identification. They presented their findings in a study, published today in Marine Mammal Science, the central scientific journal for studies of marine mammals: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mms.12451/full

It has long been known that individual dolphins can be identified by natural markings on dorsal fins. Thanks to these markings, we know that about 150 dolphins live in the Gulf of Trieste, studied by Morigenos researchers since 2002. But markings on fins can change, and calves are usually not sufficiently marked to allow identification at all. Therefore, additional means of telling dolphins apart can be very useful. A few years ago, Morigenos researchers discovered that dolphins can also be identified by their faces, which was not known previously. This was first discovered by Tilen Genov, Morigenos president and the first author of the study, while studying dolphins in Slovenian waters and the Gulf of Trieste. Together with an international team of scientists, he designed a study in which participants both experienced and inexperienced in dolphin fin identification were asked to match photographs of dolphin faces. Results showed that both groups of participants can tell individual dolphins apart based on their faces, even when comparing the left side of the face to the right one. The study also showed that facial features in dolphins are consistent over time and can be used over the long term.

This new method cannot replace the identification based on dorsal fins, but it can complement it. Unlike dorsal fins, faces are not subject to the same level of change due to external influences, and may therefore be more reliable over long periods. This new method is also very applicable to calves, which usually do not carry sufficient dorsal fin markings to be recognisable after they leave their mothers, and can therefore help increase cross-generational knowledge. It may be particularly suited to species that do not carry many markings on dorsal fins, or those that lack dorsal fins altogether.

This study, published in an internationally renowned scientific journal, shows that even research originating from countries with very little sea (Slovenia) can have wider implications for the study of marine mammals globally.

21 Oct 2017

SLOVENSKI RAZISKOVALCI ODKRILI NOV NAČIN PREPOZNAVANJA DELFINOVRaziskovalci društva Morigenos so odkrili, da je posamezne delfine možno razlikovati na podlagi obrazov in s tem “izumili” novo metodo identifikacije delfinov. Svoje izsledke so predstavili v raziskavi, ki je bila danes objavljena v mednarodno priznani reviji Marine Mammal Science, osrednji znanstveni reviji za znanost o morskih sesalcih: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mms.12451/full

Že dolgo je znano, da je posamezne delfine možno prepoznavati na podlagi naravnih oznak na hrbtnih plavutih. Prav zaradi tovrstnih oznak danes vemo, da v slovenskem morju živi okoli 150 delfinov, ki jih raziskovalci društva Morigenos preučujejo in spremljajo že od leta 2002. Toda oznake na plavutih se spreminjajo, težava pa je tudi v tem, da mladiči na plavutih še nimajo oznak, po katerih bi jih lahko prepoznavali. Dodatni načini prepoznavanja delfinov so torej lahko zelo koristni. V društvu Morigenos so ugotovili, da je delfine možno prepoznavati na podlagi njihovih obrazov, kar doslej ni bilo znano. Zadevo je odkril Tilen Genov, predsednik društva Morigenos in prvi avtor raziskave, in to prav pri delfinih iz Tržaškega zaliva. Skupaj z mednarodno ekipo znanstvenikov je zasnoval študijo, v kateri so morali izkušeni ter neizkušeni opazovalci primerjati fotografije obrazov delfinov in jih pravilno povezati. Rezultati so pokazali, da tako izkušeni kot tudi neizkušeni opazovalci lahko ločijo posamezne osebke na podlagi njihovih obrazov, celo kadar primerjajo levo in desno stran obraza. Raziskava je prav tako pokazala, da so obrazne poteze pri delfinih dolgotrajne in omogočajo identifikacijo na dolgi rok.

Ta nova metoda prepoznavanja sicer ne more nadomestiti identifikacije na podlagi plavuti, lahko pa jo dopolnjuje. Obrazi za razliko od plavuti niso podvrženi tolikšni meri sprememb zaradi zunanjih vplivov, zato so lahko dolgoročno bolj zanesljivi. Nova metoda je primerna tudi za mladiče, katerih plavuti navadno niso dovolj označene, da bi jih lahko zanesljivo prepoznali tudi takrat, ko se osamosvojijo in zapustijo svojo mamo, zato lahko izboljša poznavanje medgeneracijskih povezav v populaciji. Še posebej obetavna utegne biti pri tistih vrstah delfinov, ki na plavutih navadno nimajo prav dosti oznak, ali pri vrstah, ki hrbtne plavuti sploh nimajo.

Ta raziskava, objavljena v uveljavljeni mednarodni znanstveni reviji, je še en primer, ki kaže, da ima lahko tudi raziskovanje delfinov v slovenskem morju širši pomen za poznavanje morskih sesalcev na svetovni ravni.


26 Sep 2017

52th European Marine Biology SymposiumThis week, from 25th of September to 29th of September, 52th European Marine Biology Symposium is taking place in Portorož, Slovenia. Morigenos team is glad to attend the Symposium and present two scientific contributions.

52. Evropski Morski Biološki SimpozijV tem tednu (od 25.9. do 29.9.) poteka 52. Evropski Morski Biološki Simpozij v Portorožu. Udeležuje se ga tudi ekipa društva Morigenos, ki sodeluje z dvema znanstvenima prispevkoma.

10 Aug 2017

Dolphin Day 2017 - Programme


Join us on Saturday, 19th of August 2017 in Piran at the 11th Dolphin Day. Click on the link below to check the Programme.

Dan Delfinov 2017 - Program


Pridružite se nam v soboto, 19. avgusta 2017, v Piranu na 11. Dnevu delfinov. Program prireditve v slovenščini in italijanščini si lahko ogledate na spodnjih povezavah.


8 Jul 2017

International Vaquita day


Today on 8th of July, we are marking international Vaquita day. The main focus of the day and accompanying events all over the world is on raising awareness and appreciation of the world’s most endangered marine mammal, the vaquita (Phocoena sinus). Vaquita is a small porpoise that can be found only in the northern Gulf of California, in Baja California, Mexico. The species is nearly extinct, with less than 30 individuals left, and declining at about 50% per year. The population is declining fast due to gill net fishing and illegal fishing for the totoaba fish blather, which is used in Asia in traditional medicine.

Morigenos is supporting the efforts and campaign to save the Vaquita. Find out more about the smallest porpoise in the world and how you can help here.

Followers