1 Apr 2015

Za Jadran brez naftnih ploščadi


V Sloveniji se je v okviru postopka čezmejne presoje vplivov na okolje 16. marca 2015 začela 30-dnevna javna razgrnitev gradiva programa za izkoriščanje ogljikovodikov na Jadranu, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo Republike Hrvaške. Pripombe in predloge na gradivo bo Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in prostor sprejemalo do 16. aprila 2015, 9. aprila 2015 pa bo potekala tudi javna obravnava gradiva. 

Hrvaške nevladne organizacije Zeleni forum, Greenpeace Hrvaška in WWF Adria, združene v koalicijo S.O.S. za Jadran, že dlje časa od hrvaške vlade zahtevajo opustitev načrtov za iskanje in črpanje nafte v hrvaškem delu Jadrana, zagovarjajo pa tudi moratorij na črpanje nafte na tem območju.

Kampanja za zaščito skupnega morja S.O.S. za Jadran pa sedaj poteka tudi v Sloveniji! Svoje nestrinjanje z načrti hrvaške vlade lahko izrazite tako, da podpišete izjavo o podpori in s tem podprete prizadevanja za Jadran brez naftnih ploščadi.

Tudi v društvu Morigenos se pridružujemo kampanji S.O.S. za Jadran, podali pa bomo tudi strokovne komentarje na gradivo in se vključili v javno obravnavo.

No comments:

Post a Comment

Followers