1 Dec 2014

Priročnik o kitih in delfinih za upravljavce morskih zavarovanih območij


Izšel je priročnik o kitih in delfinih za upravljavce morskih zavarovanih območij. Namen priročnika je podati koristne informacije in smernice, ki upravljavcem omogočajo vključevanje kitov in delfinov v aktivnosti upravljanja z morskimi zavarovanimi območji. So-avtor publikacije ter avtor več poglavij v njej je Tilen Genov iz društva Morigenos. Morska zavarovana območja so pomembno orodje za varstvo morskih habitatov in življenja v njih. Prisotnost kitov in delfinov v njih lahko bistveno poveča njihovo prepoznavnost in jih naredi privlačne za obiskovalce, po drugi strani pa zavarovana območja pripomorejo k boljšemu varstvu teh živali. Priročnik med drugim predstavi vrste kitov in delfinov, ki živijo v Sredozemlju in Črnem morju, osnovne napotke za spremljanje njihove prisotnosti v zavarovanih območjih, napotke za ukrepanje v primerih nasedanj, ukrepe za zmanjševanje negativnih interakcij med kiti in delfini ter človeškimi aktivnostmi, ter nasvete o ozaveščanju in vključevanju javnosti. Priročnik je bil izdan pod okriljem organizacij ACCOBAMS, MedPAN in UNEP/MAP-RAC/SPA in je prosto dostopen na naslednji povezavi: Cetacean manual for MPA managers.

No comments:

Post a Comment

Followers