11 Sep 2014

Zasedanje Mednarodne komisije za kitolov v Portorožu
V Portorožu se je danes pričelo 65. zasedanje Mednarodne komisije za kitolov (International Whaling Commission, IWC), ki ga gosti Republika Slovenija. Zasedanja se kot član delegacije Republike Slovenije udeležuje tudi Tilen Genov, predsednik društva Morigenos, ki v okviru zasedanja pokriva predvsem delo Varstvenega pod-odbora, v Komisiji pa deluje tudi kot član Znanstvenega odbora.

Republika Slovenija je leta 2006 ratificirala Mednarodno konvencijo o ureditvi kitolova. Za izvajanje konvencije je bila ustanovljena Mednarodna komisija za kitolov, v kateri je trenutno 89 držav pogodbenic. Le-te se delijo na tiste, ki se zavzemajo za popolno ali delno prepoved različnih vrst kitolova (“skupina podobno mislečih držav”) ter tiste, ki temu nasprotujejo (“skupina za trajnostni kitolov”) in si prizadevajo za uveljavitev določenih oblik kitolova. Komisija odloča predvsem o kvotah za ulov kitov in ukrepih za njihovo varstvo. Temeljni namen konvencije je ureditev in ne prepoved kitolova, kljub temu pa je Komisija leta 1982 sprejela moratorij, s katerim je ustavila komercialni kitolov, z namenom obnovitve prelovljenih populacij. Pod določenimi pogoji je še vedno dovoljen kitolov, ki ga izvajajo domorodna ljudstva za namene samooskrbe. V praksi se izvajata še dve obliki kitolova, ki sta izven nadzora Komisije. Prva je t.i. “znanstveni kitolov”, ki ga omogoča sama Konvencija, njegovo izvajanje pa je v izključni pristojnosti držav pogodbenic. To vrsto kitolova izvaja Japonska. Druga oblika kitolova je uveljavitev pridržka na moratorij, kar izrabljata Islandija in Norveška. V zadnjih nekaj letih so na zasedanjih Komisije vedno bolj pogoste tudi druge teme o varstvu populacij kitov in delfinov, npr. preprečevanje neželenega ulova v ribiško opremo ter trčenj kitov z ladjami, problematika onesnaženja ter druge grožnje kitom in delfinom. Komisija je tako v svetovnem merilu eno izmed osrednjih teles za vprašanja raziskovanja in varstva kitov in delfinov. Veseli smo, da tudi naši člani sodelujejo pri svetovnih vprašanjih in rešitvah varstva morske biodiverzitete.

No comments:

Post a Comment

Followers