17 May 2013

Preprečimo lov na ogrožene vrste ptic

V Sloveniji je vsako leto ustreljenih več kot 40.000 ptic. Ptice kot so jerebica, fazan in mlakarica ne povzročajo nikakršne gospodarske škode, vendar so tarča lova za zabavo. Predlog za spremembo lovske zakonodaje vključuje dodajanje osmih zavarovanih vrst ptic na seznam lovne divjadi. Med predlaganimi vrstami je pet v Sloveniji ogroženih gnezdilk. Lov nanje bi ogrozil obstoj teh vrst v Sloveniji. 

Društvo Morigenos je uradni podpornik kampanje Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) in drugih nevladnih organizacij proti uvrstitvi zavarovanih vrst ptic med lovno divjad in proti lovu ptic brez ekološko utemeljenih razlogov. 

Pridružite se pozivu, naslovljenemu na pristojnega ministra za kmetijstvo in okolje, ki nasprotuje predlaganim spremembam v Uredbi o določitvi divjadi in lovnih dob! 

Vašo podporo lahko s podpisom peticije izrazite tukaj. Pobudo lahko podprete tudi na Facebooku

Najlepša hvala za vaš glas! 

Foto: Kajetan Kravos

No comments:

Post a Comment

Followers