21 Nov 2009

Društvo Morigenos in Nacionalni inštitut za biologijo (Morska biološka postaja Piran) poglobila sodelovanje

Društvo Morigenos in Morska biološka postaja Piran (enota Nacionalnega inštituta za biologijo) sta nedavno podpisala Memorandum o sodelovanju, s katerim sta poglobila dosedanje sodelovanje. Obe instituciji že vrsto let odlično sodelujeta na področju znanstvenega raziskovanja, izobraževanja in ozaveščanja, kar je razvidno iz znanstvenih publikacij, razstav, predavanj, delavnic in strokovnih srečanj. S podpisom memoranduma sta že obstoječe sodelovanje dvignili na višji nivo in se nekoliko bolj formalno zavezali k nadaljnjemu razvijanju sinergij na področju raziskovanja in varstva morja.

Foto: Tilen Genov

No comments:

Post a Comment

Followers