2 Jun 2014

Srečanje Znanstvenega odbora Mednarodne komisije za kitolovNa Bledu je od 12. do 24. maja 2014 potekalo 65. zasedanje Znanstvenega odbora Mednarodne komisije za kitolov (International Whaling Commission, IWC). Znanstveni odbor omenjene komisije je eno izmed najbolj uveljavljenih in uglednih mednarodnih teles za vprašanja raziskovanja in varstva kitov in delfinov. Na vsakoletnem zasedanju obravnava stanje populacij ter nova spoznanja na različnih področjih njihove biologije in varstva, svoja spoznanja pa uporablja za priporočila Komisiji in njenim članicam. Kljub temu, da nekatere države (npr. Norveška, Islandija in Japonska) lovijo kite, jih večina komercialnemu in t.i. »znanstvenemu« kitolovu nasprotuje, Komisija pa se ukvarja tudi z vrstami in vprašanji, ki niso neposredno vezana na kitolov. Kot vabljeni strokovnjak iz Slovenije se je srečanja udeležil Tilen Genov, ki je predstavil raziskovanje in stanje populacije delfinov ob slovenski obali in v severnem Jadranu, društvo Morigenos pa je v okviru ekskurzije, ki jo je organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, udeležencem z vsega sveta predstavilo rezultate svojega 12-etnega dela. Izredno pozitivni odzivi ter pohvale tujih strokovnjakov so nam dali dodatni zagon za nadaljnje delo.

No comments:

Post a Comment

Followers