31 Aug 2010

Morigenos in Krajinski park Strunjan

Krajinski park Strunjan je edini tovrstni park v Sloveniji, ki vključuje tudi morski rezervat. Tu je ohranjen najdaljši del naravnega morskega obrežja v Tržaškem zalivu, z bogato biotsko pestrostjo ter kulturno krajino. Na območju parka se pogosto zadržujejo tudi delfini.

Na območju celotnega parka se ne sme izvajati dejavnosti, ki bi lahko škodljivo vplivale na naravne vrednote ter ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost parka. Do večjega števila kršitev prihaja predvsem zaradi povečanega števila plovil ter neosveščenosti ljudi.

Društvo Morigenos je s podpisom dogovora z Javnim zavodom Krajinski park Strunjan, 17. avgusta 2010 v Strunjanu, uradno pristopilo k spremljanju stanja na morskem delu parka. S plovilom bomo redno spremljali in beležili morebitne kršitve na morju in obali Krajinskega parka Strunjan. Preko zloženk in podajanja informacij bodo obiskovalci opozorjeni na pravila vedenja v parku, v primeru hujših kršitev ali ob neupoštevanju opozoril pa bodo o tem obveščene pristojne službe. Namen spremljanja je tudi beleženje prisotnosti opaženih živalskih vrst ter posebnosti na morskem in obalnem območju parka. Pridobljeni rezultati spremljanja razmer v parku bodo osnova za pripravo ukrepov za izboljšanje ugotovljenega stanja.

Več o Krajinskem parku Strunjan na: http://www.parkstrunjan.si/

Foto: Janez Mužič

No comments:

Post a Comment

Followers