6 Sep 2009

Kako lahko (med drugim) pomagate našemu morju


No ja, žal ni enotnega, predvsem pa ne hitrega recepta za to, kako najbolje pomagati našemu morju (in našemu okolju nasploh), da bi ostalo zdravo, čisto in lepo, v luči vsakdanjih groženj in negativnih vplivov, ki mu jih namenjamo. Kako ga obvarovati pred vsemi nevarnostmi, ki prihajajo predvsem od nas samih?

Varovanje morja je velik mozaik, sestavljen iz truda mnogih posameznikov in organizacij, ki delujejo vsak na svojem področju ali območju, na svoj način. Mnoge aktivnosti, ki delujejo na nekem fokusiranem področju, prispevajo svoj delček k celoti.

Torej, prav sleherni posameznik ima moč, da nekaj spremeni in da sodeluje pri spremembah na bolje. Ne sme nas zatreti misel, da sami nismo kos vsemu. Ni treba da smo. Na mnogih koncih sveta se mnogi posamezniki in organizacije borijo in trudijo za čisto pitno vodo, za izboljšano zdravstvo, za dobrobit živali, za ohranitev določenih ekosistemov, za zakonsko zavarovanje ogroženih vrst, za zagotovitev hrane lačnim, za odpravo diskriminacije, za pravice žensk, ipd. Vse te stvari so izredno pomembne in vsaka prispeva svoj delček k mozaiku.

Društvo Morigenos svoj delček k mozaiku skuša prispevati na različne načine. Skozi znanstveno raziskovanje na terenu skušamo pridobiti pomembne podatke, ki nam lahko podajo sliko nekega stanja (konkretno stanje populacije delfinov pri nas, kvaliteta morskega ekosistema,...). Rezultate in dognanja raziskovanja nato uporabljamo kot podlago za izobraževanje in ozaveščanje javnosti. Isti rezultati so tudi osnova za svetovanje in poročanje državnim ali mednarodnim ustanovam, ki sprejemajo pomembne odločitve (Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod RS za varstvo narave, mednarodni sporazum ACCOBAMS, ipd.), ter sodelovanje pri sprejemanju ustrezne zakonodaje.

Napredek je pogosto počasen. A to še ne pomeni, da ga ni. Nekaterih reči se ne da spremeniti čez noč. Druge se da. Ob vseh negativnih rečeh včasih hitro spregledamo pozitivne. Čeprav gredo nekatere reči na slabše, gredo mnoge na bolje. Ne smemo pozabiti tega.

Tudi vas vabimo, da sodelujete pri mozaiku. Lahko nam pomagate na en način, lahko na več načinov. Pomoč je lahko finančna, v obliki opreme, v obliki fizične pomoči ali moralna. Lahko je zgolj širjenje informacije v stilu »Povej naprej!«, lahko je osebna odločitev, s katero spremenite nek delček v načinu svojega življenja.

Sodelujte z nami! Pridružite se nam na naših raziskovalnih taborih, posvojite delfina, sporočite nam svoja opažanja kitov in delfinov v Jadranu, povejte naprej, bodite optimistični, ne izgubite humorja, namenite nam del dohodnine (ki bi jo tako ali tako morali plačati državi), ne obiskujte zabaviščnih parkov z delfini in drugimi živalmi, ne jejte ogroženih vrst rib, ne mečite smeti v morje, porabljajte manj vode in elektrike,...

Nekaj načinov, kako nam lahko pomagate, najdete tukaj.

Obiščite tudi stran »Morigenos priporoča«, kjer najdete več povezav na druge portale s koristnimi informacijami.

Bodite del spremembe!

Tilen Genov, Morigenos

No comments:

Post a Comment

Followers