27 Mar 2016

Morigenos na 30. konferenci Evropskega združenja za kite in delfinePretekli teden je na Madeiri (Portugalska) potekala 30. konferenca Evropskega združenja za kite in delfine (European Cetacean Society - ECS). Evropsko združenje za kite in delfine je bilo ustanovljeno leta 1987, z namenom napredovanja znanstvenega raziskovanja in varstva morskih sesalcev, ter širjenja informacij znotraj znanstvene skupnosti ter s širšo javnostjo. ECS vsako leto organizira letno konferenco v različnih evropskih državah. Letošnje konference se je udeležila tudi ekipa društva Morigenos, ki je na njej aktivno sodelovala z več prispevki. Med njimi je bilo vabljeno uvodno predavanje o grožnjah morskim sesalcem v Sredozemlju v okviru delavnice na isto temo, ter drugi prispevki s področja prostorskega modeliranja razširjenosti delfinov, reševanja v mreže ujetih delfinov ter izvajanju evropske zakonodaje za varstvo delfinov. Na osrednjem delu konference smo nastopili s prispevkom, v katerem smo predstavili stanje varstva velike pliskavke v Sloveniji. Slovenija bi kot članica EU morala sprejeti ukrepe za njeno ohranitev, vključno z vzpostavitvijo območij Natura 2000 v okviru evropske Habitatne direktive, saj je vrsta redno prisotna v slovenskih vodah. Toda majhen obseg slovenskih nacionalnih voda ter velika mobilnost teh živali znatno otežujeta ta proces. Na našem primeru smo prikazali specifičnost in težavnost izvajanja Habitatne direktive v morskem okolju, predvsem kadar gre za mobilne vrste, ki redno prečkajo državne meje. Vsi predstavljeni prispevki društva Morigenos so bili deležni dobrega odziva, nekateri pa bili prepoznani celo kot primer dobre prakse.

No comments:

Post a Comment

Followers