26 Feb 2015

DNK analiza pokazala, da so "slovenski" delfini posebni


Raziskovalci društva Morigenos so sodelovali v doslej najbolj podrobni raziskavi genetske strukture delfinov v Sredozemlju. Kaže, da se delfini iz slovenskega morja, ki jih že 13 let preučuje Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce, genetsko najbolj razlikujejo od vseh ostalih v Jadranskem morju. 

Raziskava, v kateri so poleg slovenskih sodelovali še znanstveniki iz Italije, Hrvaške, Grčije, Izraela in Velike Britanije, je bila pretekli teden objavljena v vplivni znanstveni reviji Evolutionary Biology (Evolucijska biologija). Genetiki in biologi so z uporabo molekularnih metod ugotavljali sorodstvene povezave med populacijami velikih pliskavk v Sredozemlju ter dejavnike in procese, ki vplivajo na genetsko strukturo in geografsko razširjenost. V analizo DNK je bilo vključenih 194 vzorcev tkiv velikih pliskavk, zbranih med leti 1992 in 2011 v Jadranskem, Tirenskem, Jonskem, Egejskem in Levantskem morju, med drugim tudi tisti iz Slovenije. Gre za doslej najobsežnejšo in podrobno raziskavo te vrste v Sredozemlju, pod vodstvom znanstvenikov Univerze v Firencah (Italija) in Univerze Lincoln (Velika Britanija).

Rezultati so pokazali, da so velike pliskavke območje Sredozemlja naselile po zadnji ledeni dobi, pred približno 18.000 leti. Znanstveniki so namreč z analizo genetskega materiala lahko določili približno evolucijsko časovnico. Omenjena raziskava je prav tako prvič pokazala, da je v Sredozemlju poleg "obalnega" prisoten tudi t.i. "pelaški" ali "odprtomorski" tip velike pliskavke, kar se doslej ni vedelo. 

Poleg tega, da je raziskava pomembna za razumevanje evolucije in današnje razporeditve delfinov v Sredozemlju, so podatki o genetski populacijski strukturi ključnega pomena tudi za učinkovito varstvo vrst. Za Slovenijo so najbolj zanimivi izsledki, ki kažejo, da so delfini Slovenije in Tržaškega zaliva edinstveni v primerjavi z ostalimi lokalnimi populacijami v Jadranskem morju, prav te vzorce pa je prispevalo društvo Morigenos. Že s tega vidika je populacijo ob slovenski obali izredno pomembno ohranjati.

O raziskavi so obsežno poročali tuji mediji, med drugim Science Daily, Discovery News, Nature World News, Fox News, Live Science in drugi.

Članek je dostopen tukaj: Znanstvene objave

No comments:

Post a Comment

Followers