6 Feb 2014

Predsednik društva Morigenos imenovan v Znanstveni odbor sporazuma ACCOBAMS


Tilen Genov iz društva Morigenos je bil nedavno imenovan v Znanstveni odbor sporazuma ACCOBAMS (Sporazum o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in sosednjega atlantskega območja). Znanstveni odbor omenjenega sporazuma je osrednje strokovno telo za vprašanja, povezana z raziskovanjem in varstvom kitov in delfinov v Sredozemlju in Črnem morju. Služi kot svetovalni organ državam članicam, zato v njem delujejo priznani strokovnjaki s tega področja. Tilen je bil na podlagi njegovega aktivnega delovanja na tem področju predlagan s strani Evropskega združenja za kite in delfine (European Cetacean Society), sestavo odbora pa so novembra na rednem zasedanju sporazuma v Maroku potrdile države članice. V društvu Morigenos smo ponosni, da naši člani sodelujejo pri varstvu kitov in delfinov na tovrstnem mednarodnem nivoju.

No comments:

Post a Comment

Followers